Đến SauTrong nhân gian có 2 điều không thể giấu.Một là lúc say, giỏi khi vẫn yêu ai rồi.Những thời gian ngồi mong ngóng này chỗ nào mà ra.Cô đối chọi này chỗ nào mà ra.Trong nhân gian có 2 điều tôi ý muốn biết.Một làm sao quên, tuyệt em sẽ yêu ai rồi.Để tôi còn kip điện thoại tư vấn mà chúc cho người ta.Có em, giữ em, chỉ yêu bản thân em.Chợt nhìn em xa khoảng với, tôi đây nên khóc hay cười.Lại là lần cuối cùng tôi trên đây biết vui giỏi buồn.Bởi tôi mang lại sau một người.Bởi tôi cho sau fan ta.Thế đề xuất lời yêu tôi không (không) bao giờ được nói.Trở trở về bên cạnh kia người hãy (hởi) sống giỏi với phần nhiều tháng ngày.Còn gì tôi đứng vị trí đây nghe sao khóe ngươi cay cay.Cảm ơn đầy đủ khi chuyện trò.Cảm ơn lúc trao nụ cườiGiúp tôi phân biệt xung quanh tôi những niềm vui.. Dịp tôi ở bên người.


Bạn đang xem: Lời bài hát người đến sau

Đến SauTrong nhân gian bao gồm 2 điều tất yêu giấu.Một là khi say, giỏi khi đã yêu ai rồi.Những cơ hội ngồi chờ đợi này ở đâu mà ra.Cô 1-1 này chỗ nào mà ra.Trong nhân gian bao gồm 2 điều tôi ý muốn biết.Một làm sao quên, tốt em vẫn yêu ai rồi.Để tôi còn kip gọi mà chúc cho người ta.Có em, giữ em, chỉ yêu mình em.Chợt quan sát em xa tầm với, tôi đây đề xuất khóc tốt cười.Lại là lần sau cuối tôi trên đây biết vui giỏi buồn.Bởi tôi mang lại sau một người.Bởi tôi mang lại sau tín đồ ta.Thế đề xuất lời yêu tôi không (không) bao giờ được nói.Trở trở về bên cạnh kia fan hãy (hởi) sống xuất sắc với rất nhiều tháng ngày.Còn gì tôi đứng vị trí đây nghe sao khóe ngươi cay cay.Cảm ơn phần nhiều khi chuyện trò.Cảm ơn thời gian trao nụ cườiGiúp tôi phân biệt xung quanh tôi nhiều niềm vui.. Cơ hội tôi ở bên người.


*mọi người Một chỗ

Ưng Hoàng Phúc ft Thu Thủy

*
3.503.250


http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/song/20111217/ECKW9rAz5Rzzy4hzA0Q65b61b07b57724_103_103.jpg

Ba anh bạn

Ưng Hoàng Phúc

*
494.820


http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg

Xem thêm: Cái Gì Đàn Ông Có Mà Phụ Nữ K Có Mà Phụ Nữ K Có, Cái Gì Đàn Ông Có Mà Đàn Bà Không Có

http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20180905/xzwUNDpG4Li83Ycm61Ix5d849c1a03821.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20211108/swSuUpiomv5jr1hcskBc6188dc624b7c6.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20120119/bEJflx4aDfItkw0utgIg5987f812c3db1.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20221110/NcZdKwk8mQsgyKFGQpOp636cb4746caa4.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20220302/Q7G8REkhFixHzMFfQDLA621f44215cba4.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20190326/ZfLfrda9kMVTNAijiueD5f602f61cc98c.jpg
http://musicmd1fr.giatri.edu.vn.net/bucket-image-giatri.edu.vn/images/singer/20220323/mTjvjfuutABX3XhkSbCU623abb219877e.jpg