*

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy,) mang đến đường thẳng (left( d ight):y = 2x - 4).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường thẳng

1) xác minh tọa độ những giao điểm (A,,,B) của (left( d ight)) với nhì trục (Ox,,,Oy.) Vẽ (left( d ight)) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

2) Tính chu vi và ăn diện tích tam giác (OAB).

3) tra cứu (m) để mặt đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) tuy nhiên song với (left( d ight)).


Phương pháp giải:

1) Vẽ đường thẳng trong phương diện phẳng Oxy bằng cách xác định nhì điểm cơ mà đường trực tiếp đi qua.

2) Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông để tính các cạnh của tam giác.

Xem thêm: Phòng Quản Lý Khoa Học Đại Học Ngoại Thương, Nckh Của Sinh Viên

3) Đường thẳng (y = ax + b) song song với mặt đường thẳng (y = a"x + b" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Cho đường thẳng (left( d ight):y = 2x - 4).

1) xác minh tọa độ những giao điểm A, B của (left( d ight)) với nhị trục Ox, Oy. Vẽ (left( d ight)) trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy.

+) Giao điểm (A) của mặt đường thẳng (left( d ight)) với trục (Ox) là: (y_A = 0 Rightarrow 2x_A - 4 = 0, Rightarrow x_A = 2, Rightarrow Aleft( 2;0 ight))

+) Giao điểm (B) của con đường thẳng (left( d ight)) cùng với trục (Oy) là: (x_B = 0 Rightarrow y_B = 2x_B - 4 = - 4, Rightarrow Bleft( 0; - 4 ight))

+) Vẽ đường thẳng (left( d ight)) trong mặt phẳng (Oxy:)

Ta có đường trực tiếp (left( d ight)) đi qua hai điểm (Aleft( 2;0 ight);Bleft( 0; - 4 ight)) yêu cầu đường trực tiếp (left( d ight)) chính là đường thẳng (AB.)

Ta tất cả hình vẽ:

*

2) Tính chu vi và ăn mặc tích tam giác (OAB).

Từ hình mẫu vẽ ta thấy (Delta OAB) vuông trên (O,,,OA = 2,,,OB = 4) (đvđd)

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác (OAB) vuông trên (O) ta có:

(AB = sqrt OA^2 + OB^2 = sqrt 2^2 + 4^2 = sqrt 20 = 2sqrt 5 ,) (đvđd)

Chu vi (Delta OAB) là: (C_AOB = OA + OB + AB = 2 + 4 + 2sqrt 5 = 6 + 2sqrt 5 ,)(đvđd)

Diện tích (Delta OAB):(S_OAB = frac12.OA.OB = frac12.2.4 = 4) (đvdt)

Vậy chu vi và mặc tích tam giác (OAB) lần lượt là (6 + 2sqrt 5 ) (đvđd) cùng (4)(đvdt).

3) tìm (m) để mặt đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) song tuy vậy với (left( d ight)).

Để đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) song song cùng với (left( d ight)) thì:

(eginarraylleft{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylm^2 - 2 = 2\2m - 2m^2 e - 4endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm^2 = 4\2m^2 - 2m - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm^2 = 4\m^2 - m - 2 e 0endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylleft< eginarraylm = 2\m = - 2endarray ight.\left( m - 2 ight)left( m + 1 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylleft< eginarraylm = 2\m = - 2endarray ight.\m e 2\m e - 1endarray ight. Leftrightarrow m = - 2endarray)