Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Bạn đang xem: Một phân số bằng 57/95 ​ có mẫu số lớn hơn tử số 42 đơn vị

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Ta có: 57/95 = 3/5

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 3 = 2(phần)

Tử số của phân sốđó là:

42 : 2 x 3 = 63

Mẫu số của phân sốđó là:

63 + 42 = 105


*

Xem thêm: 'Việt Nam Hóa' Và Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cộng Hòa

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Gọi tử số là x

(Rightarrowdfracxx+42=dfrac5795)

(Rightarrow95x=57x+2394)

(Rightarrow38x=2394Rightarrow x=63)


Ta gồm :(frac5795=frac35)

Mẫu số phân số sẽ là : 42:(5-3)5= 105

Tử số phân số đó là: 105:5.3=63

Phân số chính là : 63/105


Ta có:57/95=3/5

=> tửbằng 3/5 mẫu

=> tử=3*mẫu/5

Ta có:mẫu - tử=42

=>mẫu- 3*mẫu/5=42

=>2*mẫu/5=42

=>2*mẫu=210

=> mẫu=105

=> tử= 63

Vậy phân số chính là 63/105


Có:(frac5795=frac35)

Gọi tử là a, mẫu mã là b

(Rightarrowegincasesa-b=42\fracab=frac35endcases)(Rightarrowegincasesa-b=42\fraca3=fracb5endcases)

Áp dụng đặc điểm của dảy tỉ số đều nhau có:

(fraca3=fracb5=fraca-b3-5=frac42-2=-21)

(Rightarrowfraca3=-21Rightarrow a=-21.3=-63)

(Rightarrowfracb5=-21Rightarrow b=-21.5=-105)

(Rightarrowfracab=frac-63-105=frac63105)


Ta có(frac5795)=(frac35)

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

5-3=2 (Phần)

Tử số của phân số kia là:

43 : 2 x 3 = 63

Mẫu của phân số đó là:

63 + 42 = 105

(Rightarrowfrac63105)


Đổi 57/95 = 3/5

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Tử số là:

42 : 2 x 3 = 63

Mẫu số là:

63 +42 = 105

Vậy phan sốđó là: 63/105


Đổi 57/95 = 3/5

Hiệu số phần bằng nhau là

5 - 3 = 2 ( phan )

Tử số là

42 /2 * 3 = 63

Mẫu số là

42 / 2 * 5= 105

Vậy phân số sẽ là : 63/105


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên