Hỏi về đổi khác cổ đông sáng lập khi đã quá 3 năm: Công ty chúng tôi bao gồm 3 cổ đông sáng lập: A, B và C được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký sale lần đầu vào thời điểm năm 2010. Tháng 1/2014, Ông C đã chuyển nhượng tổng thể số cp cho Ông D. Sau khi hoàn tất thủ tục về ủy quyền cổ phần, Ông D yêu thương cầu bổ sung thông tin của Ông trong list cổ đông sáng lập ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp của công ty. Xin đặt câu hỏi yêu ước của Ông D có thực hiện được không?

Trả lời:


Luật công ty đã tất cả định nghĩa về người đóng cổ phần sáng lập: “Cổ đông sáng sủa lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cp phổ thông và ký kết tên trong danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần” (Khoản 2 Điều 4 hiện tượng Doanh nghiệp).

Bạn đang xem: Thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm

Xem thêm: Top 10 Nước Đông Dân Số Việt Nam Đứng Thứ Mấy Thế Giới Năm 2021

Từ đó cổ đông gây dựng chỉ có thể là các cổ đông gồm sở hữu tối thiểu 1 cổ phần và đề nghị là người ký thương hiệu trong list cổ đông sáng lập công ty ngay tại thời điểm thành lập công ty.

*
Thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm

Chính vì chưng lẽ kia khi cổ đông sáng lập muốn ủy quyền vốn vào 03 năm đầu kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp được qui định như sau:

Trong thời hạn 03 năm, tính từ lúc ngày doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp, người đóng cổ phần sáng lập tất cả quyền tự do ủy quyền cổ phần của bản thân mình cho người đóng cổ phần sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cp phổ thông của mình cho người không đề xuất là người đóng cổ phần sáng lập nếu được sự đồng ý chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng ủy quyền cổ phần không có quyền biểu quyết về bài toán chuyển nhượng các cổ phần đó.Các hạn chế đối với cổ phần ít nhiều của cổ đông sáng lập được huỷ bỏ sau thời hạn 03 năm, tính từ lúc ngày doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này sẽ không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập bao gồm thêm sau khoản thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập gửi nhượng cho những người khác chưa hẳn là cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn 3 năm trên, phòng Đăng ký marketing không thực hiện việc đăng ký biến đổi cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần trong Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp. Theo đó, vì thời khắc Ông D nhận đưa nhượng cp đã quá 3 năm nên việc bổ xung thông tin của Ông D trong list cổ đông tạo nên trong giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp không tiến hành được. Việc biến hóa các tin tức về cổ đông của doanh nghiệp được thể hiện tại Sổ đk cổ đông của công ty.