Tiểu sử những thành viên đội Super Junior về thương hiệu thật, ngày sinh, sở thích… của Leeteuk, Heechul, Han Geng, Hankyung, Yesung, Kangin…

Tiểu sử team Super Junior

*

Tiểu sử các thành viên đội Super Junior

Các thành viên xác nhận :

이특 Leeteuk | 희철 Heechul | 한긍 Han Geng (한경 Hankyung) | 예성 Yesung | 강인 Kangin | 신동 Shindong | -성민 Sungmin | 은혁 Eunhyuk | 시원 Siwon | 동해 Donghae | 려욱 Ryeowook | 기범 Kibum | 규현 Kyuhyun – Công ty làm chủ : SM Entertainment

– color bóng phê chuẩn : 펄 사파이어 블루 Pearl Sapphire blue – những nhóm lẻ :

+ Super Junior – K.R.Y.

+ Super Junior – T

+ Super Junior – H (Happy)

+ Super Junior – M

+ Super Junior D&E

3. YESUNG Super Junior

*

4. HANGENG (đã ra khỏi nhóm)

*

5. KANGIN

6. SHINDONG

*

7. SUNGMIN

*

8. EUNHYUK

*

9. SIWON Super Junior

*

10. DONGHAE

*

11. RYEOWOOK

*

12. KIBUM (đã bong khỏi nhóm)

*

13. KYUHYUN

*

tu khoa

thanh vien nhom Super Juniortieu su thanh vien nhom Super Juniorthong tin ve nhom nhac Super Juniorsuper junior gồm mấy thành viênthanh vien nhom super junior hien naysuper junior henry and donghae