Hàm IF là trong những hàm thông dụng và đặc biệt quan trọng nhất vào excel. Các bạn dùng hàm để yêu cầu Excel bình chọn một đk và trả về một cực hiếm nếu đk được đáp ứng, hoặc trả về một cực hiếm khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Làm Cách Nào Để Sử Dụng Hàm If Và Or

Trong nội dung bài viết này, giatri.edu.vn học tập Excel Online sẽ khám phá về cú pháp cùng cách cần sử dụng hàm IF thịnh hành trong Excel, tiếp nối sẽ có cái quan sát sâu hơn bằng những ví dụ về phương pháp mà hy vọng là sẽ hữu dụng cho cả những người dân mới sử dụng Excel và những người có khiếp nghiệm.


Những vấn đề cần nhớ về hàm IF trong Excel:Cách thực hiện hàm IF vào Excel và các ví dụ:Hàm IF trong văn bản:Ví dụ về bí quyết hàm IF mang lại ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và bí quyết dùng:

Hàm IF là giữa những hàm logic chất nhận được đánh giá chỉ một đk nhất định cùng trả về quý hiếm mà chúng ta chỉ định nếu đk là TRUE với trả về một cực hiếm khác nếu điều kiện là FALSE

Cú pháp đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như chúng ta thấy, hàm IF có 3 tham số, tuy thế chỉ gồm tham số đầu tiên là sẽ phải có, còn 2 tham số sót lại là ko bắt buộc

logical_test: là một trong giá trị hay biểu thức xúc tích và ngắn gọn có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, bạn có thể chỉ rõ kia là ký tự, ngày tháng, số lượng hay bất cứ biểu thức so sánh nào.

Ví dụ: Biểu thức xúc tích và ngắn gọn của chúng ta cũng có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá chỉ trị nhưng hàm vẫn trả về ví như biểu thức ngắn gọn xúc tích cho quý giá TRUE hay có thể nói rằng là điều kiện thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: bí quyết sau đã trả về từ bỏ “Good” nếu cực hiếm ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá trị mà lại hàm vẫn trả về giả dụ biểu thức ngắn gọn xúc tích cho cực hiếm FALSE hay có thể nói rằng là điều kiện không thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: nếu như khách hàng thêm thay đổi thứ 3 là “Bad” vào phương pháp ở ví dụ trên, nó sẽ trả về từ bỏ “Good” nếu cực hiếm ở vào ô B1 lớn hơn 10, còn nếu ngược lại thì quý giá trả về đã là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc cho dù hai biến cuối cùng trong hàm IF là không đề xuất nhưng công thức hoàn toàn có thể trả về số đông giá trị không ý muốn đợi nếu bạn không nắm vững những phép tắc cơ bản nhất

1. Nếu như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua mất trong phương pháp IF (ví dụ chỉ gồm dấu bắt buộc sau logical_test), thì hàm IF vẫn trả về công dụng là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của bản thân mình không hiển thị bất cứ điều gì khi đk thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số đồ vật 2 như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường đúng theo này hàm if đang trả về chuỗi trống.

*

2. Trường hợp như value_if_false bị quăng quật qua

Nếu các bạn không xem xét điều gì sẽ xẩy ra nếu điều kiện quy định không được đáp ứng, chúng ta cũng có thể bỏ qua đổi thay thứ 3 trong phương pháp hàm IF, điều đó sẽ dẫn đến công dụng như sau

Nếu biểu thức ngắn gọn xúc tích được chỉ ra rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ qua mất (chỉ tất cả một quý hiếm duy tuyệt nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF đang trả về quý giá FALSE. Đây quả là một điều không hề muốn phải không nào?

Đây là 1 trong ví dụ cho công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu các bạn đặt dấu phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF sẽ trả về giá chỉ trị bởi 0, điều này còn có nghĩa rằng giá trị trả về không tương xứng với công thức =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, vì sao thuyết phục nhất để tại vị “” trong tham số thứ bố là các bạn sẽ nhận giá trị rỗng ví như điều khiện không vừa lòng =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo cho hàm IF hiện tại lên cực hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn muốn các công thức Excel rất có thể hiện lên các giá trị xúc tích như TRUE hoặc FALSE khi một điều kiện nhất định được vừa lòng thì các bạn phải gõ TRUE trong ô tham số value_if_true. Ô value_if_false có thể điền vào là FALSE hoặc nhằm trống. Đây là 1 trong ví dụ cho phương pháp trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn có nhu cầu hàm IF trả về cực hiếm TRUE cùng FALSE như giá trị súc tích (Boolean) mà cách làm excel khác rất có thể nhận dạng thì bạn cần bảo vệ rằng không đặt chúng trong lốt ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean trong một ô như bạn cũng có thể thấy vào hình minh họa trên.

Nếu bạn có nhu cầu giá trị “TRUE” với “FALSE” là ký tự thì nên đặt bọn chúng trong vết ngoặc kép. Trong trường thích hợp này, quý giá được trả về sẽ nằm bên cạnh trái với được định hình là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào nhận dạng “TRUE” và “FALSE” là giá bán trị logic cả.

4. Khiến cho hàm IF hiển thị một phép toán với trả về một kết quả

Thay vì chưng trả về một gái trị khăng khăng thì chúng ta có thể làm cho công thức hàm IF kiểm tra đk đưa ra, đo lường và thống kê một phương pháp toán và trả về giá trị dựa trên hiệu quả của phép toán đó. Bạn thực hiện điều này bằng cách dử dụng những công thức sô học tập hoặc các hàm không giống của Excel trong ô tham số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị trong cột A1 cùng B1, và nếu quý hiếm trong cột A1 to hơn trong cột B1 thì tác dụng sẽ là câu hỏi nhân giá trị trong ô C3 với C10, còn ngược lại sẽ nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ đối chiếu giá trị trong những ô A1 và B1, nếu giá trị trong ô A1 không bằng B1 thì công thức sẽ trả về quý giá là tổng của toàn bộ các quý giá từ ô A1 cho tới D1, ngược lại thì sẽ là một trong chuỗi ký kết tự rỗng.

Cách thực hiện hàm IF vào Excel và các ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã thân quen với cú pháp của hàm IF, hãy xem xét một số trong những ví dụ về bí quyết và mày mò cách áp dụng hàm IF như là một hàm giám sát trong Excel

Công thức lấy ví dụ về hàm IF có thể chấp nhận được so sánh số học như: phệ hơn, nhỏ dại hơn, bằng

Việc áp dụng hàm IF với các giá trị số dựa vào việc sử dụng những toán tử so sánh khác biệt để mô tả các đk của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách không thiếu thốn các toán tử súc tích được minh họa bằng những ví dụ về phương pháp trong bảng dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số vào ô A2 lớn hơn 5 thì bí quyết sẽ trả về giá trị là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số vào ô A2 không giống 5 thì bí quyết sẽ trả về cực hiếm là “Wrong Number”, trái lại thì đã hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì phương pháp sẽ trả về giá trị là “OK”, trái lại thì sẽ hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng hoặc bằng

Hình minh họa dưới đây thể hiện kết quả của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF vào văn bản:

Nhìn chung, khi bạn viết cách làm hàm IF cho những giá trị văn phiên bản thay vì những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ba ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF không tách biệt chữ hoa xuất xắc chữ thường cho các ký tự

Giống như phần nhiều các công dụng của Excel, hàm IF được mang định không minh bạch chữ hoa hay chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức súc tích có chứa ký tự ko thể rành mạch được hình trạng chữ hoa giỏi thường trong công thức hàm IF

Ví dụ, bí quyết hàm IF tiếp sau đây trả về cực hiếm “Yes” hoặc “No” dựa trên trạng thái ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này tạo nên rằng Excel vẫn trả về “No” nếu một ô trong cột C bao hàm từ “Delivered”, còn trái lại thì đang trả về “Yes”. Không đặc biệt là các bạn gõ từ “Delivered” thế nào trong thông số biểu thức súc tích – “delivered”, “Delivered”, giỏi “DELIVERED”. Cũng không quan trọng đặc biệt liệu từ “Delivered” được viết hoa xuất xắc thường sinh sống trong bảng, như minh họa trong hình dưới đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio Fx 580Vnx, Trên Tay Máy Tính Casio Fx 580Vn X Sắc Màu

*

Một cách khác để có được một kết quả chính xác hơn kia là thực hiện phép so sánh “không bằng” cùng tráo đổi hai tham số value_if_true cùng value_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Bí quyết hàm IF minh bạch chữ hoa hay chữ thường cho các ký tựNếu như bạn có nhu cầu tạo một biểu thức xúc tích có phân minh kiểu chữ hoa tuyệt thường thì dùng phối kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng cách so sánh hai chuỗi cực hiếm và trả về TRUE nếu xâu đúng, trái lại thì trả về FALSE. Tuy vậy hàm EXACT bao gồm sự khác nhau hoa tốt thường nhưng lại vẫn làm lơ sự biệt lập về định dạng.

Bạn sử dụng hàm EXACT bằng cách như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức súc tích bạn áp dụng và “DELIVERED” là giá trị văn bạn dạng in hoa mà các bạn phải hiện lên một cách đúng đắn tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ ợt hơn, bạn cũng có thể dùng phương pháp tham chiếu ô thay vày tham số chứa cam kết tự sản phẩm hai trong hàm EXACT nếu khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi áp dụng văn phiên bản như một biến đổi trong hàm IF thì nên nhớ luôn luôn phải đi kèm theo với lốt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Cách làm IF cho giá trị văn bản với việc tham chiếu từng phần

Nếu bạn có nhu cầu điều khiếu nại mà các bạn đưa ra dựa vào việc tham chiếu từng phần hơn cơ mà tham chiếu bao gồm xác, một phương án tức thì cho vấn đề này đó là thực hiện ký tự thay mặt (hoặc) vào biểu thức logic. Tuy nhiên cách tiếp cận đơn giản và thuận lợi này sẽ không còn hoạt động. Không hề ít hàm vào Excel đồng ý ký tự thay mặt đại diện nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một giải pháp khác đó là sử dụng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không riêng biệt chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu việc triển khai điều kiện No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” cùng “Out for delivery” thì bí quyết sau vẫn hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã thực hiện hàm SEARCH cho bí quyết trên vày việc so sánh có rõ ràng chữ hoa hay thường có vẻ phù hợp hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn muốn đối chiếu bao gồm phân biệt chữ hoa xuất xắc thường thì solo giản chỉ việc thay cố kỉnh hàm SEARCH bởi hàm FIND theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về cách làm hàm IF mang lại ngày, tháng:

Thoạt quan sát thì bí quyết hàm IF đối cùng với ngày tháng như thể như so với số và ký kết tự bọn họ vừa đề cập. Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF cho một ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình bên dưới, cách làm hàm IF này đáng giá ngày tháng trong cột C với trả về quý giá “Completed” ví như như trò đùa này diễn tra trước thời gian ngày 11 tháng 11, còn ngược lại thì bí quyết sẽ trả về giá trị “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Bí quyết hàm IF cùng với hàm TODAY()

Với điều kiện điều kiện các bạn đưa ra phụ thuộc vào vào ngày tháng hiện tại, chúng ta có thể dùng hàm TODAY() vào biểu thức logic. Lấy ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn rất có thể hiểu phần nhiều biểu thức xúc tích phức tạp hơn hẳn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Bí quyết hàm IF không ngừng mở rộng cho tháng ngày trong thừa khứ cùng tương lai

Giả sử như chúng ta chỉ muốn khắc ghi trong khoảng hơn 30 ngày tính từ thời điểm hiện tại thì bạn cũng có thể biểu diễn biểu thức logic như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra gần như ngày đã ra mắt cách đây hơn 30 ngày, chúng ta cũng có thể dùng bí quyết sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai dấu hiệu trong cùng một cột bạn sẽ cần thực hiện đến hàm IF được gắn ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho tài liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh lốt ô tài liệu hay ô trống nhất thiết thì bạn cần tiến hành một trong những cách sau:

Sử dụng kết hợp hàm IF cùng với ISBLANKSử dụng những biểu thức logic =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng tiếp sau đây sẽ lý giải rõ sự biệt lập giữa hai cách trên và giới thiệu ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được chỉ ra rằng TRUE nếu như ô được hướng dẫn và chỉ định là ô trống, bao gồm cả những ô với độ lâu năm xâu bởi 0.

Ngược lại chính vậy FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 ví như A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 trong chuỗi quý hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được chỉ ra rằng TRUE nếu ô được chỉ định và hướng dẫn là ô rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không có cả chuỗi quý giá rỗng được trả về từ cách làm khác.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại tác dụng giống với công thức trên tuy vậy xử lý các ô tất cả độ lâu năm chuỗi bằng 0 như những ô rỗng.

Tức là, nếu A1 chứa một chuỗi quý giá rỗng, cách làm sẽ trả về 1.

Ô gồm chứa dữ liệu””Được cho rằng TRUE nếu ô chỉ định bao gồm chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô với độ nhiều năm chuỗi bởi 0 vậy nên ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 trường hợp A1 ô tất cả dữ liệu, trái lại thì trả về 0

Nếu A1 gồm chuỗi cực hiếm rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho rằng TRUE nếu ô ấn định chưa phải ô rỗng. Trái lại thì là FALSE

Ô với độ dài chuỗi bởi o chính vậy ô không rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương từ như các công thức trên, tuy thế trả về 1 giả dụ A1 có gồm một chuỗi quý giá rỗng

Ví dụ tiếp sau đây sẽ màn biểu diễn biểu thức lô ghích có chứa dữ liệu/ rỗng sẽ như thế nào.

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ tất cả được sau khoản thời gian đã có dữ liệu trong cột B khớp ứng với trò chơi đã ra mắt thì chúng ta cũng có thể dùng bí quyết hàm IF sau để ghi lại những game vẫn hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại độ lâu năm chuỗi bằng 0 trong bảng yêu cầu cả hai bí quyết đều trả về kết quả như nhau:

*

Nếu bạn có nhu cầu xem lí giải cách sử dụng hàm IF trong Excel này dưới dạng video, thì mời bạn theo dõi clip sau đây:

Ví dụ áp dụng hàm IF trong vấn đề xếp các loại theo điểm số

Trong trường hợp các bạn có một yêu thương cầu bố trí điểm số như sau:

Từ 5 mang đến 6.5: xếp loại trung bìnhTừ 6.5 đến 8: xếp các loại kháTừ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số nằm trong ô A1, thì bạn cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường hợp này, nếu khách hàng thấy vấn đề viết hàm IF lồng nhau quá phức hợp và nặng nề hiểu, thì bạn có thể tham khảo biện pháp làm khác gọn ghẽ và dễ hiểu hơn bởi cách áp dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với bài viết này, giatri.edu.vn đã chia sẻ cho các bạn cách sử dụng hàm IF trong Excel: bí quyết cho số, ký tự, dữ liệu và ô trống và một số trong những các ví dụ. Giả dụ có bất kỳ thắc mắc gì bao gồm thể bình luận ngay dưới bài viết này để chúng tôi có thể xử lý mọi thắc mắc của người tiêu dùng một biện pháp sớm nhất.

Những kỹ năng bạn vẫn xem ở trong khóa học: Excel từ bỏ cơ bản tới nâng cao của học Excel Online. Khóa huấn luyện và đào tạo này cung cấp cho bạn kiến thức một cách khá đầy đủ và có hệ thống về các hàm, những công núm trong excel, vận dụng excel vào công việc…