*

*

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo năm 2019;

Căn cứ khí cụ Viên chức; khí cụ sửa đổi, bổ sung một số điều của giải pháp Cán bộ, công chức và mức sử dụng viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quy định về tuyển dụng, áp dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 mon 9 năm 2020 của chính phủ quy định về vị trí câu hỏi làm và con số người thao tác làm việc trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn cứ dụng cụ kế toán; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của phép tắc Kế toán;

Căn cứ Thông tứ số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển chọn viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức cùng Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tứ số 04/2015/TT-BNV ngày 31 mon 8 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 Thông bốn số 15/2012/TT-BNV của cục trưởng bộ Nội vụ lý giải về tuyển chọn dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác và đền bù chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng so với viên chức;

Căn cứ Thông bốn số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 mon 7 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức con số người thao tác làm việc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông công lập; Thông bốn số 08/2019/TT-BGDĐT ngày thứ 2 tháng 5 năm 2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo phép tắc mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 mon 10 năm năm trước của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC và Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày thứ 3 tháng 8 năm năm nhâm thìn của Bộ giáo dục và Đào chế tạo về câu hỏi quy đổi chứng từ ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Thông tứ liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 mon 5 năm năm 2016 của cỗ Y tế cùng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo công cụ về công tác y tế ngôi trường học;

Căn cứ Thông tứ số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của cỗ Nội vụ cách thức chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ siêng môn các ngạch công chức siêng ngành hành chính;

Căn cứ Thông bốn số 05/2017/TT-BNV ngày 15 mon 8 năm 2017 của cục Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số 11/2014/TT-BNV ngày 09 mon 10 năm 2014;

Căn cứ Thông bốn liên tịch số 02/2015/BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của bộ Văn hóa, Thể thao, phượt và cỗ Nội vụ lý lẽ mã số với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành thư viện;

Căn cứ Công văn số 47/SNV-CCVC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ tp Cần Thơ về câu hỏi tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực trực thuộc Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ chiến lược số 135/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Sở giáo dục và Đào tạo tp Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, năm học 2020-2021.

Bạn đang xem: Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, năm

Xét yêu cầu biên chế trong số đơn vị sự nghiệp công lập trực ở trong Sở giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thông tin tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau:

I. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng

 

STTMôn / Chức danhChỉ tiêu tuyển dụngGhi chú
1Ngữ văn17
2Lịch sử05
3Địa lý05
4GDCD01
5Tiếng Anh22
6Tiếng Pháp02
7Toán09
8Vật lý01
9Hóa học06
10Sinh học03
11KTNN08
12KTCN09
13Thể dục02

14Quốc phòng04
15Tin học09
16Âm nhạc01
17Tiểu học02
18Mỹ thuật01
19Văn thư03
20Kế toán03
21Y tế06
22Thư viện05
23Thiết bị, thí nghiệm02
Tổng cộng126

 

Số lượng vị trí vấn đề làm thế thể: xem Phụ lục lắp kèm.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh chung

– Là công dân Việt Nam, gồm nguyện vọng làm cô giáo hoặc công tác khác trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công lập trực ở trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

– Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên;

– gồm đơn đăng ký dự tuyển;

– tất cả lý lịch rõ ràng;

– có văn bằng, chứng chỉ tương xứng với vị trí vấn đề làm;

– gồm đủ sức mạnh để thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ.

III. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh

1. Chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên

1.1 giáo dục Tiểu học tập (tuyển dụng vào Trường dạy trẻ Khuyết tật). Bạn dự tuyển nên có:

Bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tật học trở lên hoặc xuất sắc nghiệp Sư phạm đái học và có chứng chỉ bồi dưỡng về tật học;

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam;

Chứng chỉ Tin học chuyên môn A hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản (trừ người đk dự tuyển gồm chuyên ngành Tin học).

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2017 Môn Toán

1.2. Cô giáo Trung học tập cơ sở

Người dự tuyển cần có:

Bằng giỏi nghiệp cđ Sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đào tạo và huấn luyện trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm so với giáo viên trung học cơ sở;

Chứng chỉ nước ngoài ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối cùng với người đăng ký dự tuyển chức vụ giáo viên dạy dỗ ngoại ngữ thì chuyên môn ngoại ngữ đồ vật hai buộc phải đạt bậc 2 theo cách thức tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho Việt Nam;

Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc chứng từ ứng dụng technology thông tin cơ phiên bản (trừ người đăng ký dự tuyển gồm chuyên ngành Tin học).

1.3. Giáo viên Trung học phổ thông

Người dự tuyển đề xuất có:

Bằng giỏi nghiệp Đại học tập sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học những chuyên ngành tương xứng với bộ môn đào tạo trở lên cùng có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm đối với giáo viên trung học tập phổ thông;

Chứng chỉ nước ngoài ngữ chuyên môn B hoặc bậc 2 (A2) – Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho Việt

Đối cùng với người đk dự tuyển chức vụ giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai đề nghị đạt bậc 2 theo cách thức tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Chứng chỉ Tin học chuyên môn A hoặc chứng chỉ ứng dụng technology thông tin cơ bản (trừ người đăng ký dự tuyển tất cả chuyên ngành Tin học).

2. Chức danh công việc và nghề nghiệp nhân viên

2.1 nhân viên Kế toán

Người dự tuyển buộc phải có:

Bằng xuất sắc nghiệp chuyên môn Trung cấp cho trở lên chuyên ngành Kế toán;

Chứng chỉ Tin học trình độ chuyên môn A hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ chuyên môn B hoặc bậc 2 (A2) – Khung năng lực 6 bậc giành cho Việt

2.2. Nhân viên cấp dưới Văn thư

Người dự tuyển cần có:

Bằng giỏi nghiệp Trung cấp cho trở lên chăm ngành văn thư lưu trữ, nếu xuất sắc nghiệp siêng ngành không giống thì buộc phải có chứng từ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nhiệm vụ văn thư;

Chứng chỉ Tin học trình độ chuyên môn A hoặc chứng chỉ ứng dụng technology thông tin cơ bản;

Chứng chỉ nước ngoài ngữ trình độ chuyên môn A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lượng 6 bậc dành riêng cho Việt

2.3. Nhân viên Thư viện

Người dự tuyển cần có:

Bằng xuất sắc nghiệp trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành thư viện, tin tức – giữ trữ;

Chứng chỉ Tin học chuyên môn A hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc bậc 2 (A2) – Khung năng lực 6 bậc dành riêng cho Việt

2.4. Nhân viên cấp dưới Y tế

Người dự tuyển yêu cầu có:

Bằng xuất sắc nghiệp trình độ chuyên môn từ lương y trung cấp trở lên;

Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ chuyên môn A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lượng 6 bậc dành cho Việt Nam.