Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiLink tải về Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 new Câu Hỏi Thường gặp Khi download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mới

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mới được biên soạn giúp học sinh củng cố, cải thiện kiến thức ngữ điệu và kỹ năng tiếp xúc tiếng Anh. Đồng thời, đây cũng là nguồn tư liệu hữu ích cho cô giáo và phụ huynh sử dụng trong dạy học.

Xem thêm: Về Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Luyện Thi Violympic Cùng Bảo Việt Nhân Thọ

Hôm nay, giatri.edu.vn sẽ giới thiệu đến chúng ta đọc nội dung bài viết “Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 bắt đầu . Cùng theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 bắt đầu

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mới (sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 thí điểm) được chuẩn hóa dựa trên khung chương trình của Bộ giáo dục và Đào Tạo. Sách giúp các em rèn luyện và không ngừng mở rộng 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, hiểu viết bằng giọng phân phát âm chuẩn, đồng thời cung cấp nhiều dạng bài tập giúp những em tập luyện để nâng cao các tài năng .

Mlục lục Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 new PDF bao gồm có:

Unit 1: Family LifeGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFLanguage – trang 7 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiSkills – trang 9 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFCommunication & Culture – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiLooking Back – Project – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới
*
Unit 1 trong những Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiUnit 2: Your toàn thân And YouGetting Started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFLanguage – trang 17 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiSkills – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFCommunication & Culture – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 24 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiUnit 3: MusicGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFLanguage – trang 27 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiSkills – trang 29 Unit 3 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới PDFCommunication & Culture – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mới

Review 1: Units 1-2-3

Language – trang 36 reviews 1 Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mớiSkills – trang 37 reviews 1 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFUnit 4: For A Better CommunityGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiLanguage – trang 39 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiSkills – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mới PDFCommunication & Culture – trang 45 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mớiUnit 5: InventionsGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mớiLanguage – trang 49 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiSkills – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới PDFCommunication and Culture – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới.Looking Back – Project trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mới

Review 2: Unit 4-5

Language – trang 58 đánh giá 2 Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mớiSkills – trang 59 đánh giá 2 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới PDFUnit 6: Gender EqualityGetting Started – trang 6 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiLanguage – trang 7 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFSkills – trang 8 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 10 mới PDFCommunication và Culture – trang 13 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 14 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới
*
Unit 6 trong Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiUnit 7: Cultural DiversityGetting Started – trang 16 Unit 7 Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mớiLanguage – trang 17 Unit 7 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới PDFSkills – trang 19 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mới PDFCommunication và Culture – trang 23 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 24 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiUnit 8: New Ways to LearnGetting Started – trang 26 Unit 8 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiLanguage – trang 27 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiSkills – trang 29 Unit 8 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới PDFSkills (Reading) – trang 29 Unit8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiSkills (Listening) – trang 31 Unit 8 SGK giờ Anh 10 mới PDFCommunication and Culture – Unit 8 trang 33 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiLooking Back – Project Unit 8 trang 34 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

Review 3: Unit 6-7-8

Language – trang 36 review 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiSkills – trang 37 nhận xét 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiUnit 9: Preserving The EnvironmentGetting Started – trang 38 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiLanguage – trang 39 Unit 9 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mới PDFSkills (Reading) – trang 41 Unit 9 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiSkills (Speaking) – trang 41 Unit 9 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiSkills (Listening) – trang 41 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiSkills (Writing) – trang 41 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 mớiCommunication và Culture – trang 45 Unit 9 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 46 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mớiUnit 10: EcotourismGetting Started – trang 48 Unit 10 Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mớiLanguage – trang 49 Unit 10 Sách giáo khoa giờ Anh 10 bắt đầu PDFSkills (Reading) – trang 51 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiSkills (Speaking) – trang 51 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh 10 mớiSkills (Listening) – trang 51 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiSkills (Writing) – trang 51 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mớiCommunication and Culture – trang 55 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mớiLooking Back – Project trang 56 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 10 mới

Review 4: Unit 9-10

Language – trang 58 review 4 Sách giáo khoa giờ Anh 10 mớiSkills – trang 59 review 4 Sách giáo khoa giờ Anh lớp 10 mới

Link tải về Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 10 new

https://drive.google.com/drive/folders/1ACXD4dZHI3DWmy1aUU8gh8Yg-8QsgZh6

Hướng dẫn đem mã giải nén file:Bước 2: tra cứu kiếm tự khóa