MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 44 /2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THAO TÁC trong HỆ THỐNG ĐIỆNQUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ giải pháp Điện lực ngày 03tháng 12 năm 2004 và mức sử dụng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của chính sách Điện lực ngày20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số137/2013/NĐ-CP ngày 21 mon 10 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thihành một số trong những điều của biện pháp Điện lực và mức sử dụng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của LuậtĐiện lực;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng CụcĐiều tiết điện lực,

Bộ trưởng cỗ Công yêu mến banhành Thông tư hiện tượng quy trình làm việc trong khối hệ thống điện quốc gia.

Bạn đang xem: Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia

Chương IQUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tưnày giải pháp trình tự tiến hành thao tác; các làm việc cơ bạn dạng của đồ vật điệncủa nhà máy điện, trạm điện, lưới điện bao gồm điện áp trường đoản cú 01 kV trở lên trong chế độvận hành bình thường của khối hệ thống điện quốc gia; nguyên tắc đánh số trang bị điệncủa xí nghiệp điện, trạm điện, lưới điện gồm điện áp từ bỏ 01 kV trở lên.

2. Thao táccác đồ vật điện của phòng máy điện, trạm điện, lưới điện trong chính sách sự cố gắng thựchiện theo Quy định quy trình xử lý sự cầm cố trong hệ thống điện giang sơn do BộCông mến ban hành.

3. Trong trườnghợp giao thương mua bán điện qua biên giới, việc thao tác làm việc thiết bị của con đường dây liên kếtđược thực hiện theo thỏa thuận hợp tác điều độ được ký kết kết giữa các bên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị điềuđộ hệ thống điện quốc gia.

2. Đơn vị phátđiện.

3. Đơn vị truyềntải điện.

4. Đơn vị phânphối điện.

5. Đơn vị phânphối và nhỏ lẻ điện.

6. Khách hàngsử dụng điện dấn điện thẳng từ lưới năng lượng điện truyền tải, quý khách hàng sử dụng lướiđiện phân phối gồm trạm riêng.

7. Nhân viên cấp dưới vậnhành của những đơn vị.

8. Những tổ chức,cá nhân có tương quan khác.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong Thông tứ này, những thuật ngữdưới trên đây được hiểu như sau:

1. Cấp điềuđộ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh là cấp điều độ gồm quyền chỉ huy, điều độ khối hệ thống điệntheo phân cấp cho điều độ trên Quy định quá trình điều độ hệ thống điện đất nước doBộ công thương ban hành.

2. Điều độviên là tín đồ trực tiếp chỉ huy, điều độ khối hệ thống điện ở trong quyền điều khiểntheo Quy định quá trình điều độ hệ thống điện nước nhà do cỗ Công yêu mến banhành.

3. Đơn vịquản lý vận hành là tổ chức, cá nhân quản lý và quản lý và vận hành đường dây hoặc thiếtbị năng lượng điện đấu nối với khối hệ thống điện quốc gia, bao gồm:

a) Đơn vịphát điện;

b) Đơn vị truyềntải điện;

c) Đơn vị phânphối điện;

d) Đơn vị phânphối và nhỏ lẻ điện;

đ) khách hàng hàngsử dụng điện dấn điện trực tiếp từ lưới năng lượng điện truyền tải;

e) khách hàng hàngsử dụng lưới năng lượng điện phân phối gồm trạm riêng.

4. Hệ thốngđiện miền là hệ thống điện cấp điện áp mang đến 220 kV với ranh giới phân chiatheo miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

5. Lệnhthao tác là yêu cầu thực hiện biến hóa trạng thái quản lý của lắp thêm điện.

6. Fan ra lệnh là người có quyền chỉ định thao tác,bao gồm:

a) Điều độviên tại những cấp điều độ;

b) Trưởng canhà sản phẩm công nghệ điện;

c) Trưởng kíptrạm điện;

d) Trưởng ca nhàmáy năng lượng điện hoặc Trưởng kíp trạm điện của trung trung ương điều khiển.

7. Người nhậnlệnh là nhân viên quản lý và vận hành cấp bên dưới trực tiếp của người ra lệnh.

8. Ngườigiám cạnh bên là nhân viên quản lý được giao nhiệm vụ đo lường và thống kê thao tác, bao gồm:

a) Điều độviên phụ trách ca trực hoặc Điều độ viên được giao trách nhiệm tại các cấp điều độ;

b) Trưởng ca,Trưởng cấp bách hoặc Trực chính tại nhà máy điện;

c) Trưởng kíphoặc Trực bao gồm tại trạm điện;

d) Trưởng ca,Trưởng kíp, Trực bao gồm hoặc người được giao trọng trách tại trung trọng tâm điều khiển;

đ) nhân viên trực thao tác làm việc được giao nhiệm vụ tại lưới điệnphân phối.

9. Ngườithao tác là người dân có nhiệm vụ thao tác thiết bị điện, bao gồm:

a) Điều độviên tại những cấp điều độ;

b) nhân viên cấp dưới vậnhành được giao nhiệm vụ tại trạm điện;

c) nhân viên vậnhành trực sản phẩm được giao nhiệm vụ tại nhà máy điện;

d) nhân viên vậnhành được giao nhiệm vụ tại trung trọng điểm điều khiển;

đ) nhân viên trực thao tác làm việc được giao trọng trách tại lưới điệnphân phối.

10. Nhânviên quản lý là người tham gia trực tiếp điều khiển quy trình phát điện,truyền sở hữu điện và bày bán điện, thao tác làm việc theo cơ chế ca, kíp, bao gồm:

a) Điều độviên tại các cấp điều độ;

b) Trưởng ca,Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại nhà máy năng lượng điện hoặc trung tâm tinh chỉnh cụmnhà sản phẩm công nghệ điện;

c) Trưởng kíp,Trực chính, Trực phụ tại trạm năng lượng điện hoặc trung tâm tinh chỉnh và điều khiển nhóm trạm điện;

d) nhân viên trực thao tác làm việc lưới năng lượng điện phân phối.

11. Sửa chữanóng là công tác sửa chữa, bảo dưỡng trê tuyến phố dây, trạm điện và những phầntử trên khối hệ thống điện giang sơn đang với điện.

12. Trạm điệnlà trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù.

13. Thaotác là hoạt động đổi khác trạng thái của một hoặc nhiều thiết bị trong hệthống điện nhằm mục đích biến hóa chế độ quản lý và vận hành của máy đó.

14. Thaotác xa là thao tác làm việc do nhân viên vận hành tại các cấp điều độ hoặc Trung tâmđiều khiển gởi tín hiệu điều khiển từ xa để biến đổi trạng thái hoặc thông số kỹ thuật vậnhành các thiết bị điện trên tuyến đường dây, trạm điện, xí nghiệp điện qua hệ thống điềukhiển và hệ thống thông tin, viễn thông.

15. Trungtâm điều khiển và tinh chỉnh là trung trung ương được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệthông tin, viễn thông để rất có thể giám sát, tinh chỉnh và điều khiển từ xa một đội nhóm nhà thiết bị điện,nhóm trạm năng lượng điện hoặc những thiết bị đóng giảm trên lưới điện.

Chương IITRÌNH TỰ THỰCHIỆN THAO TÁC

Mục 1. TỔ CHỨC THAO TÁC

Điều 4. Yêu cầu bình thường về thao tác làm việc thiết bị năng lượng điện trong hệ thốngđiện quốc gia

1. Đơn vị quảnlý vận hành có trách nhiệm:

a) Ban hànhquy trình thao tác làm việc thiết bị điện thuộc phạm vi cai quản phù phù hợp với yêu cầu củanhà chế tạo, sơ đồ dùng kết dây và cách thức tại Thông bốn này;

b) Định kỳ kiểmtra, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa thiết bị đóng cắt và khối hệ thống điều khiển thuộc phạm viquản lý theo nguyên tắc để bảo đảm các trang bị này chuyển động tốt khi thao tác;

c) Thực hiệnthao tác demo đóng cắt máy cắt, dao giải pháp ly, đưa nấc máy đổi mới áp bằng điềukhiển trường đoản cú xa nếu thời hạn không thao tác kéo dãn quá 12 mon và không khiến giánđoạn cung ứng điện mang lại khách hàng;

d) mặt hàng năm, tổchức đào tạo, kiểm tra, diễn tập kĩ năng thao tác đến nhân viên vận hành ít nhất01 (một) lần.

2. Hầu như thaotác đều buộc phải được lập phiếu thao tác và phê chu đáo trước khi triển khai thao tác,trừ những trường hợp khí cụ tại Khoản 3 Điều này. Nghiêm cấm triển khai thao táctheo trí nhớ.

3. được cho phép nhân viên quản lý không cần lập phiếu thao tácnhưng nên ghi chép đầy đủ công việc thao tác vào sổ nhật ký quản lý và vận hành trước khithực hiện thao tác làm việc trong các trường hòa hợp sau đây:

a) cách xử trí sự cố;

b) thao tác làm việc đơngiản có số bước thao tác không thực sự 03 (ba) cách và được triển khai tại các cấpđiều độ, trung tâm tinh chỉnh hoặc thao tác bằng điều khiển và tinh chỉnh từ xa.

4. Đơn vị quảnlý quản lý và vận hành có trọng trách viết phiếu, chăm nom phiếu và triển khai phiếu thao táctrong nội bộ phạm vi 01 (một) trạm điện, xí nghiệp sản xuất điện, trung trung ương điều khiển.Trước khi triển khai phiếu làm việc phải được cung cấp điều độ bao gồm quyền điều khiểncho phép.

5. Cấp cho điều độcó quyền điều khiển và tinh chỉnh có trọng trách viết phiếu, chăm sóc phiếu và chỉ đạo thực hiệnphiếu thao tác làm việc khi phải phối kết hợp thao tác thiết bị điện tại những trạm điện,nhà thiết bị điện, trung tâm tinh chỉnh và điều khiển hoặc vào trường hợp thao tác xa từ cấp cho điềuđộ gồm quyền điều khiển.

Điều 5. Lệnh làm việc bằng lời nói

1. Lệnh thaotác bằng khẩu ca tuân thủ theo cơ chế về yêu mong khi tiến hành lệnh điều độ bằnglời nói trên Quy định tiến trình điều độ khối hệ thống điện quốc gia do cỗ Công Thươngban hành.

Trường phù hợp mấtliên lạc trực tiếp với người nhận lệnh, được cho phép truyền lệnh làm việc qua nhânviên vận hành trực ban trung gian tại những đơn vị khác. Nhân viên quản lý và vận hành trựcban trung gian bắt buộc ghi âm, ghi chép lệnh không hề thiếu vào sổ cùng có trách nhiệm chuyểnngay lệnh thao tác làm việc đến đúng fan nhận lệnh. Trường hợp nhân viên quản lý và vận hành trựcban trung gian không liên lạc được với người nhận lệnh, buộc phải báo lại ngay lập tức chongười chỉ thị biết.

2. Khi truyềnđạt lệnh, bạn ra lệnh phải thông tin rõ họ tên với phải xác minh rõ chúng ta tên, chứcdanh người nhận lệnh. Lệnh làm việc phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ vào sổnhật ký quản lý tại các đơn vị.

3. Lệnh thaotác cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và chỉ rõ mục đích thao tác. Nhân viên vậnhành phải hiểu rõ trình tự thực hiện tất cả quá trình thao tác đã dự kiến, điềukiện chất nhận được thực hiện nay theo triệu chứng sơ đồ thực tế và chính sách vận hành thiếtbị.

4. Trường hợpdự báo có tác dụng không liên hệ được với các nhân viên làm việc lưu động, chophép ra lệnh thao tác làm việc đồng thời các nhiệm vụ thao tác và cần thống duy nhất thờigian hứa giờ làm việc với những nhân viên làm việc lưu động. Khi ra lệnh, ngườira lệnh cần yêu cầu fan nhận lệnh so cùng chỉnh lại tiếng theo đồng hồ thời trang của ngườira lệnh. Cấm thao tác sai giờ hẹn thao tác.

5. Tín đồ nhậnlệnh làm việc phải nói lại lệnh, ghi chép tương đối đầy đủ lệnh thao tác, tên fan ra lệnhvà thời gian yêu cầu thao tác. Chỉ khi người ra lệnh xác định trọn vẹn đúng vàcho phép thao tác thì tín đồ nhận lệnh bắt đầu được triển khai thao tác. Thao tácxong phải đánh dấu thời điểm ngừng và report lại cho người ra lệnh.

6. Trường hợpngười thừa nhận lệnh chưa hiểu rõ lệnh thao tác, người nhận lệnh có quyền đề nghịngười ra lệnh giải thích và chỉ tiến hành thao tác làm việc khi nắm rõ lệnh thao tác.

7. Lệnh thaotác được xem là thực hiện xong xuôi khi bạn nhận lệnh report cho người ra lệnh biếtkết quả vẫn hoàn thành.

Điều 6. Phiếu thao tác

1. Mẫu phiếu thao tác làm việc quy định trên Phụ lục 2 phát hành kèmtheo Thông tư này.

2. Phiếu thaotác đề xuất rõ ràng, không được sửa chữa thay thế tẩy xóa và miêu tả rõ phiếu được viếtcho sơ vật kết dây nào. Trước khi tiến hành thao tác, người thao tác làm việc phải kiểmtra sự khớp ứng của sơ vật kết dây thực tế với sơ vật trong phiếu thao tác. Nếusơ thứ trong phiếu thao tác làm việc không đúng cùng với sơ thiết bị kết dây thực tiễn phải viết lạiphiếu thao tác làm việc khác phù hợp với sơ đồ kết dây thực tiễn theo giải pháp tại Điều 8Thông tứ này.

Mọi sự cố kỉnh đổinội dung thao tác trong phiếu thao tác làm việc để tương xứng với sơ vật dụng kết dây thực tiễn phảiđược sự đồng ý của người duyệt phiếu và nên ghi vào mục “Các sự khiếu nại bất thườngtrong thao tác” của phiếu thao tác và sổ nhật ký kết vận hành.

3. Những phiếuthao tác lập ra cần được đánh số. đều phiếu làm việc đã thực hiện dứt phảiđược lưu trữ ít tuyệt nhất 03 tháng. Phiếu thao tác phải được giữ giàng trong làm hồ sơ điềutra vào trường hợp làm việc có xảy ra sự cụ hoặc tai nạn.

4. Những đơn vịđược phép phát hành phiếu làm việc mẫu được lập với phê chăm bẵm trước đối với một sốthao tác theo sơ thiết bị kết dây cơ bản, bao gồm các làm việc sau:

a) Thao táctách hoặc gửi vào vận hành thanh cái;

b) Thao tácdùng máy giảm vòng nắm cho máy giảm đang quản lý và vận hành và ngược lại;

c) Thao táctách ra hoặc đưa vào quản lý máy thay đổi áp;

d) Thao táctách hoặc gửi vào quản lý các thứ bù;

đ) Thao táctách hoặc chuyển vào quản lý đường dây.

Phiếu thao tácmẫu được viết và phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Thông tứ này. Trước lúc tiếnhành thao tác làm việc theo phiếu thao tác làm việc mẫu, người thao tác phải đánh giá sự phù hợpcủa sơ đồ dùng kết dây thực tiễn với sơ đồ gia dụng trong phiếu thao tác mẫu.

Điều 7. Viết và chăm chút phiếu làm việc theo kế hoạch

1. Phiếu thaotác theo chiến lược trong phạm vi 01 (một) trạm điện, nhà máy điện hoặc vào phạmvi tinh chỉnh và điều khiển của 01 (một) trung tâm tinh chỉnh và điều khiển do solo vị làm chủ vận hành viết,duyệt với được quy định ví dụ như sau:

a) tại trạm điện

- tín đồ viếtphiếu là nhân viên quản lý hoặc nhân viên cấp dưới được giao nhiệm vụ viết phiếu thaotác;

- tín đồ duyệtphiếu là Trưởng, Phó trạm điện hoặc bạn được uỷ quyền.

b) tận nơi máyđiện

- tín đồ viếtphiếu là nhân viên vận hành hoặc nhân viên được giao trọng trách viết phiếu thaotác;

- người duyệtphiếu là Giám đốc, phó tổng giám đốc nhà máy; quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vậnhành xí nghiệp điện hoặc bạn được ủy quyền.

c) Tạitrung trung khu điều khiển

- người viếtphiếu là nhân viên vận hành hoặc nhân viên cấp dưới được giao trách nhiệm viết phiếu thaotác;

- fan duyệtphiếu là Trưởng, Phó trung tâm điều khiển hoặc tín đồ được uỷ quyền.

2. Phiếu thaotác theo kế hoạch kết hợp nhiều trạm điện, xí nghiệp sản xuất điện hoặc thao tác làm việc xa trường đoản cú cấpđiều độ buộc phải do cấp điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh viết, coi sóc và được phương tiện cụthể như sau:

a) fan viếtphiếu là cán bộ phương thức của cấp điều độ gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển được giao nhiệmvụ viết phiếu thao tác;

b) fan duyệtphiếu là Trưởng, Phó đơn vị chức năng điều độ; Trưởng, Phó phòng điều độ hoặc fan đượcuỷ quyền.

3. Phiếu thaotác theo planer tại công ty điện lực quận, huyện hoặc năng lượng điện lực quận, thị trấn đượcquy định rõ ràng như sau:

a) fan viếtphiếu là nhân viên được giao trọng trách viết phiếu thao tác;

b) bạn duyệtphiếu là Lãnh đạo đơn vị chức năng hoặc fan được ủy quyền.

Điều 8. Viết và chăm bẵm phiếu thao tác đột xuất

1. Phiếu thao tácđột xuất thực hiện trong phạm vi 01 (một) trạm điện, nhà máy điện hoặc trong phạmvi tinh chỉnh của 01 (một) trung tâm tinh chỉnh do solo vị cai quản vận hành viết,duyệt cùng được quy định cụ thể như sau:

a) tại trạm điện

- người viếtphiếu là nhân viên quản lý và vận hành trạm điện;

- người duyệtphiếu là Trưởng, Phó trạm điện; Trưởng kíp, Trực chính.

b) tận nơi máyđiện

- fan viếtphiếu là nhân viên quản lý thiết bị điện;

- người duyệtphiếu là Giám đốc, phó tổng giám đốc nhà máy; quản đốc, Phó quản ngại đốc phân xưởng vậnhành xí nghiệp điện; Trưởng ca, Trưởng kíp.

c) Tạitrung tâm điều khiển

- bạn viếtphiếu là nhân viên quản lý và vận hành trung vai trung phong điều khiển;

- tín đồ duyệtphiếu là Trưởng, Phó trung trọng điểm điều khiển; Trưởng ca, Trưởng kíp.

2. Thao tác độtxuất phối hợp nhiều trạm điện, nhà máy sản xuất điện hoặc thao tác xa từ cung cấp điều độ docấp điều độ tất cả quyền tinh chỉnh và điều khiển viết, coi xét và được quy định rõ ràng như sau:

a) fan viếtphiếu là Điều độ viên;

b) người duyệtphiếu là Trưởng, Phó đơn vị điều độ; Trưởng, Phó chống điều độ; Điều độ viên phụtrách ca trực.

3. Phiếu thaotác bỗng dưng xuất tại doanh nghiệp điện lực quận, thị trấn hoặc điện lực quận, thị trấn đượcquy định ví dụ như sau:

a) bạn viếtphiếu là nhân viên trực làm việc được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác;

b) fan duyệtphiếu là Lãnh đạo đơn vị hoặc nhân viên cấp dưới trực làm việc được giao nhiệm chú tâm phiếuthao tác.

Điều 9. Thời hạn và hình thức chuyển phiếu thao tác

1. Phiếu thaotác theo kế hoạch cần được chuyển tới nhân viên quản lý trực tiếp thao tác ítnhất 45 phút trước thời hạn dự kiến bắt đầu thao tác.

2. Đơn vị quảnlý vận hành có nhiệm vụ quy định vẻ ngoài chuyển phiếu làm việc trong nội bộđơn vị.

3. Hình thứcchuyển phiếu thao tác giữa những đơn vị tham gia làm việc thực hiện nay theo mộttrong các hiệ tượng sau:

a) Đọc quađiện thoại;

b) gửi quafax;

c) đưa quathư năng lượng điện tử (email) hoặc các vẻ ngoài qua mạng khác;

d) đưa trựctiếp.

Các 1-1 vịtham gia làm việc phải thông tin trước số điện thoại, fax, thư năng lượng điện tử, trangthông tin điện tử được áp dụng chuyển phiếu thao tác.

Điều 10. Quan lại hệ công tác trong khi tiến hành thao tác

1. Quan liêu hệcông tác trong thao tác làm việc giữa Điều độ viên các cấp điều độ với nhân viên cấp dưới vậnhành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển phải theo đúng Quy địnhquy trình điều độ khối hệ thống điện giang sơn do cỗ Công yêu đương ban hành.

2. Quan tiền hệcông tác trong thao tác giữa các nhân viên vận hành trong 01 (một) Đơn vị quảnlý quản lý tuân theo lao lý tại Quy trình thao tác thiết bị bởi vì Đơn vị cai quản lývận hành ban hành, tuy vậy không được trái với những quy định trên Thông bốn này.

Mục 2. THỰC HIỆN THAO TÁC

Điều 11. Yêu thương cầu đối với người chỉ định thao tác

1. Trước khira các lệnh thao tác, fan ra lệnh bắt buộc nắm vững những nội dung sau:

a) thương hiệu thaotác và mục đích thao tác;

b) thời gian bắtđầu cùng thời gian chấm dứt thao tác theo dự kiến;

c) Sơ đồ vật kếtdây hiện tại của khối hệ thống điện, lưới năng lượng điện khu vực, nhà máy sản xuất điện, trạm điện cầnthao tác;

d) Tình trạngvận hành và nguyên tắc buổi giao lưu của các thiết bị đóng cắt; rơ le bảo vệ, thiếtbị trường đoản cú động; cuộn dập hồ quang, điểm trung tính nối đất; sản phẩm công nghệ đo lường, điềukhiển và bộc lộ từ xa;

đ) đầy đủ phầntử đã nối đất;

e) Xu hướngthay đổi phụ tải, công suất, năng lượng điện áp khối hệ thống điện vào và sau khoản thời gian thực hiệnthao tác, đồng thời đề nghị có giải pháp điều chỉnh phù hợp để né quá tải, điệnáp phải chăng hoặc thừa áp theo nguyên tắc về điều chỉnh điện áp;

g) Sơ thiết bị hệ thốngthông tin liên lạc ship hàng điều độ, đặc trưng trong các trường hợp những thaotác có tác động đến phương thức quản lý của khối hệ thống thông tin liên lạc;

h) chuyển nguồncung cấp hệ thống điện tự sử dụng nếu phải thiết;

i) những biệnpháp bình an đối với những người và thiết bị, các lưu ý khác liên quan đến thao tác.

2. Fan ra lệnhchịu trách nhiệm về sai khiến thao tác, phải nắm rõ thao tác, phạt hiện đều điểmkhông hợp lý trước khi chỉ thị thao tác.

Điều 12. Yêu cầu đối với người giám sát, fan thao tác

Khi thực hiệnphiếu thao tác, bạn giám sát, người làm việc phải triển khai các ngôn từ sau:

1. Đọc kỹ phiếuthao tác và kiểm tra phiếu thao tác làm việc phải cân xứng với mục tiêu thao tác.

2. Trong khi thấy cóđiều không phải chăng hoặc không ví dụ trong phiếu thao tác cần ý kiến đề xuất người ralệnh làm việc hoặc người duyệt phiếu lý giải và chỉ được triển khai thao táckhi đã hiểu rõ công việc thao tác.

3. đề nghị ký vàghi rõ chúng ta tên vào phiếu thao tác làm việc trước khi thao tác.

4. Trước khitiến hành thao tác phải soát sổ sự tương ứng, phù hợp của sơ vật dụng kết dây thực tếvới sơ đồ trong phiếu thao tác.

5. đề nghị thựchiện tất cả các thao tác đúng theo trình tự trong phiếu thao tác. Không được tựý thay đổi trình từ khi không được phép của fan ra lệnh thao tác.

6. Lúc thực hiệnxong từng bước một thao tác, phải ghi lại từng thao tác làm việc vào phiếu nhằm tránh nhầm lẫnvà thiếu hụt sót các hạng mục.

7. Vào quátrình làm việc nếu có mở ra cảnh báo hoặc bao hàm trục trẹo về lắp thêm vànhững hiện tượng lạ bất thường, phải ngừng thao tác để kiểm tra và search nguyên nhântrước khi triển khai các thao tác tiếp theo.

8. Buộc phải thựchiện các biện pháp bình yên theo nguyên tắc về kỹ thuật an toàn điện.

Điều 13. Thực hiện thao tác làm việc thiết bị năng lượng điện nhất thứ

1. Phần lớn thaotác thiết bị điện nhất thứ đều sở hữu 02 (hai) người phối hợp thực hiện: 01 (một)người giám sát và đo lường và 01 (một) người thao tác làm việc trực tiếp. Trong phần đa trường hợp, 02(hai) bạn đều chịu trách nhiệm đồng nhất về thao tác.

2. Tận nhà máyđiện hoặc trạm điện, 02 (hai) người phối hợp thực hiện thao tác làm việc phải thấu hiểu sơđồ với vị trí của thiết bị năng lượng điện tại hiện nay trường, đang được huấn luyện và giảng dạy và soát sổ đạtđược chức danh quản lý và vận hành và được bố trí làm công việc thao tác. Người thao táctrực tiếp phải bao gồm bậc bình an từ bậc 03 trở lên, người đo lường phải tất cả bậc antoàn từ bỏ bậc 04 trở lên.

3. Trình từ bỏ tiếnhành thao tác làm việc theo phiếu thao tác như sau:

a) trên vị tríthao tác hoặc điều khiển, nhân viên vận hành phải đánh giá lại coi tên những thiếtbị có tương ứng với thương hiệu trong phiếu làm việc không;

b) Khi sẽ khẳngđịnh vật dụng phải làm việc là đúng, người giám sát đọc lệnh, người thao tác trựctiếp nhắc lại lệnh và triển khai từng bước thao tác theo phiếu thao tác.

4. Lúc tiếnhành các thao tác phức tạp như đóng góp điện, thí nghiệm thiết bị mới đề nghị được thựchiện theo cách làm đã được phê duyệt, gồm sự thống độc nhất vô nhị với các đơn vị liênquan cùng với cấp điều độ gồm quyền điều khiển tương ứng. Vào đó, chứng thật ngườichịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thực hiện làm việc và những quá trình đã ghitrong chương trình.

5. Sau khi kếtthúc thao tác, nhân viên quản lý phải triển khai các giấy tờ thủ tục giao dìm thiết bị,ghi chép rất đầy đủ vào sổ nhật ký quản lý các văn bản sau:

a) tên phiếuthao tác;

b) hồ hết thayđổi trong sơ thiết bị rơ le bảo vệ và từ động, đặt hoặc tháo dỡ gỡ các tiếp địa di động(chỉ rõ địa điểm đặt hoặc túa gỡ tiếp địa);

c) hầu như thayđổi kết dây trên sơ đồ gia dụng vận hành, các đội công tác đang thao tác hoặc đang kếtthúc công tác.

6. Thiết bị điệnhoặc mặt đường dây chỉ được chuyển vào quản lý và vận hành sau sửa chữa thay thế khi Đơn vị cai quản vậnhành khẳng định chắc chắn rằng đã tiến hành các câu chữ sau:

a) tất cả cácđơn vị công tác làm việc (người và phương tiện) đã rút hết;

b) Đã dỡ hếttiếp địa di động;

c) Ghi rõ cácnội dung trong phiếu công tác làm việc vào sổ nhật ký kết vận hành;

d) Bàn giaothiết bị bằng lời nói qua điện thoại có ghi âm.

Điều 14. Thực hiện thao tác liên quan mang đến mạch nhị thứ

1. Trong quátrình làm việc các sản phẩm công nghệ nhất thứ, người làm việc phải triển khai những thaotác cần thiết đối với lắp thêm rơ le bảo đảm an toàn và tự động phù hợp với quy trình củađơn vị về vận hành các trang thứ đó.

2. Nhân viên vậnhành phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh sản phẩm công nghệ rơ le bảo đảm cóthể tác động ảnh hưởng nhầm nếu đưa thiết bị năng lượng điện ra sửa chữa.

3. Cấm thực hiệnthao tác đóng điện đường dây hoặc thiết bị điện trong ngôi trường hợp tất cả các rơle bảo vệ chính những không làm việc.

4. Mạch từ bỏ độngđóng lại con đường dây phải được khóa (chuyển sang địa điểm không làm việc) vào thờigian công tác thay thế nóng.

5. Mạch khoáliên động (mạch logic) được trang bị để phòng né những thao tác làm việc nhầm củanhân viên vận hành. Vào trường phù hợp không thực hiện được 01 (một) làm việc máycắt hoặc dao bí quyết ly, nhân viên vận hành phải dừng làm việc để kiểm tra:

a) Thao tácđúng tốt sai;

b) địa chỉ đónghay cắt của sản phẩm công nghệ có liên quan đến các làm việc đang thực hiện có đúng với mạchkhoá liên động không;

c) Mạch khoáliên động có làm việc xuất sắc không. Nếu hiệu quả kiểm tra cho biết thêm có không đúng sót nghỉ ngơi mạchkhoá liên cồn thì phải thông báo ngay cho tất cả những người ra lệnh thao tác;

d) nhân viên cấp dưới vậnhành không được trường đoản cú ý bóc hoặc cô lập những mạch khoá liên động. Trường hợp cầnthay thay đổi mạch khoá liên động cần được sự đồng ý của chỉ huy trực tiếp đối kháng vịhoặc của nhân viên quản lý cấp trên.

Điều 15. Thao tác làm việc trong giờ nhu cầu sử dụng năng lượng điện cao và giao nhậnca

1. Hạn chếthao tác vào giờ mong muốn sử dụng điện cao và thời gian giao nhận ca, trừ cáctrường phù hợp sau:

a) giải pháp xử lý sự cố;

b) Đe dọa antoàn đến người hoặc thiết bị;

c) cần phải hạnchế phụ cài đặt để ổn định định khối hệ thống điện.

2. Ngôi trường hợpthao tác được triển khai từ trước và kéo dãn dài đến tiếng giao dấn ca, nhân viên cấp dưới vậnhành ca trước bắt buộc lựa lựa chọn hạng mục làm việc để kết thúc cho phải chăng và bàn giaocho nhân viên quản lý ca sau liên tiếp thực hiện thao tác. Trong trường hợpthao tác phức tạp, nhân viên quản lý và vận hành ca trước đề xuất ở lại để triển khai hết cáchạng mục thao tác, chỉ được phép giao ca nếu nhân viên quản lý ca sau sẽ nắmrõ công việc thao tác tiếp sau và gật đầu đồng ý nhận ca. Nhân viên vận hành ca sau cótrách nhiệm thường xuyên thực hiện làm việc để bảo đảm nhân viên quản lý ca trướckhông bị quá thời hạn làm thêm theo nguyên lý của điều khoản về lao động.

Điều 16. Thao tác trong đk thời máu xấu

1. Ko đượcthực hiện làm việc ngoài trời tại vị trí đặt thiết bị năng lượng điện trong đk thờitiết xấu (ngoài trời tất cả mưa tạo thành thành loại chảy trên đồ vật điện, giông sét,ngập lụt, gió từ cấp 06 trở lên).

Xem thêm: Giày Bóng Đá Sân Cỏ Tự Nhiên Chính Hãng, Giày Đá Bóng Sân Cỏ Tự Nhiên

2. Cho phép thựchiện các làm việc trong điều kiện thời huyết xấu với điều kiện các làm việc nàyđược thực hiện từ phòng tinh chỉnh và không quan trọng phải khám nghiệm ngay trạngthái tại chỗ của sản phẩm đóng cắt.

Điều 17. Tạm ngừng thao tác

Cho phép tạmngừng thao tác làm việc trong những trường hợp sau:

1. Thời gianthao tác kéo dãn dài liên tục vượt 04 giờ đối với người thao tác trực tiếp trên trạmđiện hoặc xí nghiệp sản xuất điện. Thời hạn tạm xong xuôi thao tác không được vượt 01 giờ. Khitạm kết thúc thao tác, nhân viên vận hành phải bảo đảm an toàn các điều kiện an toàn theoquy định về bình an điện.

2. Làm việc phảithực hiện quanh đó trời trong điều kiện thời huyết xấu.

3. Lâm thời ngừngthao tác tính đến khi xử lý xong sự cố, hiện tượng phi lý trong trường hợpđang làm việc thì xẩy ra sự nạm hoặc có chú ý hiện tượng không bình thường tại trạmđiện, xí nghiệp sản xuất điện hoặc trên khối hệ thống điện.

Mục 3. THAO TÁC XA

Điều 18. Khí cụ chung về thao tác làm việc xa

1. Đơn vị điềuđộ hệ thống điện, Đơn vị làm chủ vận hành thực hiện thao tác làm việc xa tất cả trách nhiệmban hành Quy trình quản lý và vận hành và cách xử lý sự cố khối hệ thống giám sát, điều khiển và tinh chỉnh từ xađảm bảo tương xứng với trang lắp thêm công nghệ, các quy định tương quan và phía dẫnnhân viên vận hành thực hiện.

2. Nhân viên vậnhành phải thực hiện đúng Quy trình quản lý và cách xử trí sự cố hệ thống giám sát,điều khiển tự xa vì Đơn vị điều độ hệ thống điện, Đơn vị quản lý vận hành banhành.

3. Phần đa thaotác xa đa số phải tiến hành theo phiếu thao tác, trừ những trường hợp công cụ tạiKhoản 3 Điều 4 Thông tứ này.

4. Hệ thống giámsát, điều khiển và tinh chỉnh từ xa tại những cấp điều độ, trung tâm tinh chỉnh và điều khiển phải lưu trữ đượcmọi sự kiện thao tác xa, thời gian lưu trữ do đơn vị chức năng quy định mà lại không dưới03 tháng.

5. Đối vớithao tác xa gồm kế hoạch tương quan tới giao nhận thiết bị, Đơn vị thống trị vậnhành đề xuất cử nhân viên quản lý và vận hành tới trực tại trạm năng lượng điện hoặc xí nghiệp sản xuất điện trongthời gian thực hiện thao tác làm việc xa để triển khai các biện pháp bình an và giao nhậnthiết bị.

6. Nếu mất điều khiển thao tác xa, Đơn vị thống trị vận hànhphải cử tức thì nhân viên vận hành trực làm việc tại trạm điện, nhà máy sản xuất điện.

Điều 19. Điều kiện thực hiện thao tác làm việc xa

1. Hệ thốnggiám sát, điều khiển, thông tin viễn thông và thu thập tín hiệu trên trung tâmđiều độ, trung tâm điều khiển và tinh chỉnh phải được chu kỳ thí nghiệm, bình chọn để đảm bảothao tác xa hoạt động đúng cùng tin cậy, tuân hành quy định tại vẻ ngoài hệ thốngđiện truyền cài đặt và Quy định khối hệ thống điện phân phối do bộ Công yêu quý ban hành.

2. Hệ thốngthông tin truyền dữ liệu và tín hiệu điều khiển liên kết trung trung khu điều độ,trung tâm điều khiển với trạm điện hoặc nhà máy điện phải đảm bảo hoạt độngchính xác và tin cậy.

3. Hệ thống điềukhiển (DCS) và cổng kết nối (Gateway) hoặc đồ vật đầu cuối (RTU) trên trạm điện, nhàmáy điện vận động tốt.

4. Trạng tháikhoá điều khiển và tinh chỉnh tại tủ tinh chỉnh và điều khiển thiết bị nhằm vị trí điều khiển và tinh chỉnh từ xa.

5. Trạng tháikhoá tinh chỉnh tại trạm năng lượng điện hoặc xí nghiệp sản xuất điện để vị trí thao tác từ xa (từtrung tâm điều độ hoặc trung trung tâm điều khiển).

6. Hệ thống điềukhiển trên trung trung tâm điều độ, trung vai trung phong điều khiển chuyển động tốt.

Chương IIIQUY ĐỊNHCÁC THAO TÁC CƠ BẢN

Mục 1. THAO TÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Điều 20. Mức sử dụng chung về thao tác máy cắt

1. Máy giảm chophép đóng, giảm phụ download và ngắn mạch trong phạm vi khả năng được cho phép của thiết bị cắt.Thao tác đóng, cắt máy cắt phải triển khai theo chế độ của nhà chế tạo hoặctheo Quy trình làm việc thiết bị điện vị Đơn vị cai quản vận hành ban hành.

2. Máy cắt phảiđược chất vấn đủ tiêu chuẩn chỉnh đóng cắt trước khi thao tác.

3. Máy giảm cầnphải được đưa ra kiểm tra, bảo dưỡng (theo quy trình quản lý và vận hành máy cắt hoặc hướngdẫn ở trong nhà chế tạo) trong những trường thích hợp sau:

a) Đã giảm tổngdòng ngắn mạch đến mức quy định;

b) số lần cắtngắn mạch tới cả quy định;

c) số lần thaotác đóng góp cắt đến mức quy định;

d) thời hạn vậnhành đến mức quy định;

đ) thông số vậnhành không đạt những tiêu chuẩn chỉnh của nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn quy định.

4. Chỉ chophép thao tác làm việc máy giảm khi mạch điều khiển ở trạng thái giỏi và không chạm đất.Trong trường hợp bao gồm chạm khu đất mạch điều khiển, chỉ chất nhận được tiến hành thao tácmáy cắt khi cách xử trí sự cố.

5. Sau khithao tác sản phẩm cắt, nếu tiếp nối có thao tác tại khu vực dao biện pháp ly nhì phía của sản phẩm cắt,nhân viên vận hành phải kiểm tra thông tư tại nơi trạng thái và khoá mạch điềukhiển của dòng sản phẩm cắt.

6. Trước khithao tác dịch chuyển máy cắt hợp bộ từ vị trí vận hành sang thể nghiệm hoặc ngượclại, nhân viên quản lý và vận hành phải khám nghiệm trạng thái mở của sản phẩm cắt vừa lòng bộ.

7. Câu hỏi đóng cắtthử máy giảm được thực hiện khi bảo đảm được một trong các yêu cầu sau:

a) các dao cáchly nhì phía của máy cắt được cắt trọn vẹn và chỉ đóng dao tiếp địa hoặc tiếp địadi động ở 1 phía của máy cắt này;

b) giả dụ đóngdao giải pháp ly một phía của dòng sản phẩm cắt, cần cắt toàn bộ các tiếp địa của phòng máy cắtnày và xem xét các dũng mạnh liên động, tự động được sản phẩm kèm.

8. Cho phép kiểmtra tâm trạng máy cắt theo chỉ thị của biểu hiện và thông số đo lường tại phòngđiều khiển cơ mà không đề nghị kiểm tra thông tư trạng thái trên chỗ trong các trường hợpsau:

a) Sau khithao tác lắp thêm cắt, không làm việc dao bí quyết ly nhị phía của dòng sản phẩm cắt này;

b) Sau khithao tác sản phẩm cắt, việc thao tác làm việc dao biện pháp ly nhì phía máy cắt được thực hiện bằngđiều khiển từ bỏ xa (tại phòng tinh chỉnh trung tâm);

c) Thực hiệnthao tác xa hoặc thao tác trong điều kiện thời máu xấu.

9. Khi yêu cầu thiết,cho phép được cắt sự nạm thêm so với các máy giảm đã tất cả tổng mẫu cắt ngắn mạchhoặc tất cả số lần cắt ngắn mạch đến hơn cả quy định vào trường hòa hợp đã khám nghiệm máycắt đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh vận hành và được sự gật đầu của chủ tịch hoặc phó tổng giám đốc kỹthuật Đơn vị làm chủ vận hành.

Điều 21. Thao tác dao phương pháp ly

1. Dao biện pháp lyđược phép thao tác làm việc không năng lượng điện hoặc thao tác làm việc có năng lượng điện khi cái điện thao tác làm việc nhỏhơn chiếc điện được cho phép theo Quy trình quản lý và vận hành dao cách ly vì chưng Đơn vị thống trị vậnhành ban hành. Có thể chấp nhận được dùng dao bí quyết ly để tiến hành các thao tác có điệntrong các trường hợp sau:

a) Đóng với cắtđiểm trung tính của những máy đổi mới áp, chống điện;

b) Đóng với cắtcác cuộn dập hồ nước quang khi trong lưới điện không có hiện tượng va đất;

c) Đóng cùng cắtchuyển thay đổi thanh mẫu khi máy giảm hoặc dao phương pháp ly liên lạc thanh mẫu đã đóng;

d) Đóng cùng cắtkhông thiết lập thanh mẫu hoặc đoạn thanh dẫn;

đ) Đóng và cắtdao giải pháp ly nối tắt thiết bị;

e) Đóng và cắtkhông mua máy phát triển thành điện áp, máy đổi mới dòng điện;

g) những trường hợpđóng và giảm không tải những máy biến hóa áp lực, những đường dây bên trên không, các đườngcáp bắt buộc được Đơn vị quản lý vận hành cho phép theo quy định đối với từng loạidao cách ly;

h) những bộ truyềnđộng cơ khí hoặc auto của các dao giải pháp ly dùng để làm đóng cắt dòng điện tự hóa,dòng điện nạp, dòng điện phụ tải, loại điện cân bằng cần phải bảo đảm hànhtrình nhanh lẹ và thao tác xong xuôi khoát.

2. Trước khithực hiện thao tác tại địa điểm dao bí quyết ly, đề nghị kiểm tra đủ những điều kiện để đảm bảokhông xuất hiện thêm hồ quang gây nguy nan khi thao tác. Điều kiện thao tác làm việc daocách ly tại chỗ được lao lý tại Quy trình quản lý và vận hành dao giải pháp ly vì chưng Đơn vị quảnlý vận hành ban hành, nhưng không được trái với công cụ tại Thông bốn này.

3. Trình tựthao tác dao giải pháp ly hai phía máy cắt như sau:

a) ngôi trường hợpmột phía đồ vật cắt có điện áp, một phía không có điện áp

- lúc thao tácmở dao giải pháp ly: Mở dao biện pháp ly phía không tồn tại điện áp trước, mở dao bí quyết ly phíacó năng lượng điện áp sau;

- khi thao tácđóng dao biện pháp ly: Đóng dao cách ly phía có điện áp trước, đóng dao giải pháp ly phíakhông gồm điện áp sau.

b) trường hợphai phía đồ vật cắt đều có điện áp

- khi thao tácmở dao giải pháp ly: Mở dao bí quyết ly phía nếu bao gồm sự cố xẩy ra ít ảnh hưởng đến chế độvận hành của hệ thống điện trước, mở dao bí quyết ly cơ sau;

- khi thao tácđóng dao biện pháp ly: Đóng dao phương pháp ly phía nếu bao gồm sự cụ xảy ra ảnh hưởng nhiều đếnchế độ quản lý và vận hành của hệ thống điện trước, đóng dao biện pháp ly kia sau.

4. Thao tác làm việc tạichỗ dao biện pháp ly bắt buộc thực hiện nhanh lẹ và kết thúc khoát, tuy thế không được gâyhư hỏng dao biện pháp ly. Nghiêm cấm giảm (hoặc đóng) lưỡi dao quay trở về khi thấy xuấthiện hồ nước quang trong quá trình đóng (hoặc cắt) dao cách ly.

5. Ngay saukhi kết thúc thao tác, dao biện pháp ly rất cần được kiểm tra vị trí những lưỡi dao đãđóng cắt hết hành trình hoặc tiếp xúc giỏi trừ trường hợp thao tác xa so với trạmđiện, nhà máy sản xuất điện không fan trực vận hành.

Điều 22. Thao tác làm việc dao tiếp địa

1. Trước khithao tác đóng dao tiếp địa, phải kiểm tra con đường dây hoặc thứ điện đang mấtđiện (căn cứ thông số điện áp hoặc thứ thử điện chăm dụng) cùng trạng tháitại vị trí máy cắt, dao bí quyết ly tương quan đã mở hoàn toàn.

2. đề xuất kiểmtra trạng thái trên chỗ những dao tiếp địa đã có mở hết trước khi thao tác đưađường dây hoặc thiết bị điện vào vận hành.

Mục 2. THAO TÁC MÁY BIẾN ÁP

Điều 23. Làm việc cắt điện máy trở nên áp

Thao tác táchmáy đổi thay áp ra sửa chữa thực hiện theo trình trường đoản cú sau:

1. Kiểm tratrào lưu lại công suất, kêu gọi nguồn hoặc thay đổi kết lưới say mê hợp, kị quátải những máy đổi thay áp khác hoặc các đường dây liên quan.

2. Chuyển nguồntự sử dụng nếu điện áp nguồn tự sử dụng lấy qua máy đổi thay áp đó.

3. Khóa mạch tựđộng điều chỉnh điện áp dưới mua (nếu sẽ để tự động).

4. Giảm máy cắtcác phía hạ áp, trung áp, cao thế máy biến đổi áp theo nguyên tắc bảo đảm an toàn an toàncho máy phát triển thành áp (tránh vượt áp) cùng lưới năng lượng điện (tránh điện áp thấp).

5. Kiểm tramáy phát triển thành áp không thể điện áp.

6. Cắt những daocách ly liên quan quan trọng phía hạ áp, trung áp, cao áp máy trở nên áp theo trìnhtự dễ dàng cho thao tác.

7. Đóng dao tiếpđịa cố định và thắt chặt phía hạ áp, trung áp, cao áp máy đổi thay áp.

8. Giảm áp tômát những máy đổi mới điện áp của sản phẩm biến áp (nếu có).

9. Đơn vị quảnlý quản lý làm những biện pháp an toàn, treo biển cả báo theo luật về an toànđiện.

10. Giao máybiến áp cho đối kháng vị thống trị vận hành, đơn vị công tác đồng thời kể nhở, lưu giữ ýthêm về những biện pháp an toàn.

Điều 24. Làm việc đóng điện máy trở nên áp

Thao tác đưamáy biến hóa áp vào quản lý sau thay thế sửa chữa thực hiện theo trình trường đoản cú sau:

1. Đơn vị quảnlý vận hành, đơn vị chức năng công tác gồm trách nhiệm khẳng định máy đổi thay áp đầy đủ tiêu chuẩnvận hành trong thông báo trả máy trở thành áp sau công tác cho những đơn vị sẽ giaomáy đổi thay áp. Nội dung chuyển nhượng bàn giao như sau: “Đã hoàn thành công tác trên máy biến hóa áp,người cùng phương tiện sửa chữa thay thế đã rút hết, đã bóc hết tất cả các tiếp địa di động cầm tay trênmáy biến đổi áp, máy biến hóa áp đủ tiêu chuẩn vận hành và chuẩn bị đóng điện”.

2. Đóng áp tômát các máy vươn lên là điện áp của dòng sản phẩm biến áp (nếu có).

3. Giảm hết cácdao tiếp địa cố định các phía của dòng sản phẩm biến áp.

4. Kiểm tra hệthống rơ le bảo vệ, làm cho mát, chữa trị cháy (nếu có) của máy biến áp đã chuyển vào vậnhành.

5. Đặt nấcphân áp tại phần thích hợp, né quá điện áp máy trở thành áp khi đóng góp điện.

6. Đóng cácdao cách ly tương quan phía hạ áp, trung áp, cao thế máy biến chuyển áp.

7. Đóng đồ vật cắtphía tất cả điện để đóng năng lượng điện máy biến đổi áp, kiểm soát điện áp máy biến áp; tiếp nối lầnlượt đóng vật dụng cắt các phía còn lại, lưu ý điều kiện khép vòng hoặc hoà năng lượng điện nếucác phía còn sót lại có điện.

8. Chuyển đổinguồn tự cần sử dụng (nếu cần).

9. Sau thời điểm đưamáy biến chuyển áp vào vận hành, nhân viên quản lý và vận hành phải kiểm tra tình trạng vận hànhcủa máy trở thành áp. Căn cứ chế độ vận hành, rất có thể đưa chế độ tự động hóa điều chỉnh nấcphân áp máy trở nên áp vào có tác dụng việc.

Mục 3. THAO TÁC ĐƯỜNG DÂY

Điều 25. Làm việc cắt điện đường dây

Thao tác cắtđiện mặt đường dây triển khai theo trình từ sau:

1. Kiểm tratrào lưu giữ công suất, điện áp của khối hệ thống trước khi thao tác. Điều chỉnh công suất,điện áp, đưa phụ tải những trạm điện nhấn điện từ đường dây này.

2. Theo thứ tự cắttất cả các máy cắt những đầu đường dây hoặc nhánh rẽ theo trình tự phía xa nguồnđiện trước, phía gần điện áp nguồn sau.

3. Theo lần lượt cắtcác dao phương pháp ly các đầu mặt đường dây, nhánh rẽ.

4. Đóng dao tiếpđịa các đầu mặt đường dây, nhánh rẽ.

5. Cắt áp tômát các máy trở thành điện áp của con đường dây (nếu có).

6. Đơn vị điềuđộ chuyển giao đường dây cho Đơn vị làm chủ vận hành. Đơn vị làm chủ vận hành tựthực hiện các biện pháp an toàn, treo biển lớn báo theo chế độ về an toàn điện.

Điều 26. Làm việc đóng điện đường dây

Thao tác đóngđiện đường dây tiến hành theo trình từ bỏ sau:

1. Đơn vị quảnlý quản lý và vận hành có trách nhiệm thông báo cho cấp cho điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh về việcxác nhận triệu chứng và giao trả đường dây để lấy vào vận hành. Câu chữ bàngiao như sau: “Đã hoàn thành công tác trê tuyến phố dây, người và phương tiện đi lại đã rúthết, đã tháo tất cả tiếp địa di động trên phố dây, đường dây đủ tiêu chuẩn chỉnh vậnhành và sẵn sàng chuẩn bị đóng điện”.

2. Đóng áp tômát những máy biến đổi điện áp của mặt đường dây (nếu có).

3. Giảm tất cảcác dao tiếp địa những đầu mặt đường dây, nhánh rẽ.

4. Lần lượtđóng các dao bí quyết ly những đầu con đường dây, nhánh rẽ.

5. Lần lượtđóng các máy cắt các đầu con đường dây, nhánh rẽ theo trình từ sau:

a) Đối cùng với đườngdây hình tia có một đầu có điện: Đóng điện đầu có điện trước;

b) Đối với đườngdây mạch vòng các đầu đều có điện: Đóng điện đầu xa nhà máy sản xuất điện trước, khépvòng hoặc hòa đồng nhất đầu gần nhà máy điện sau. Nếu có khả năng xảy ra thừa điệnáp cuối mặt đường dây, đóng năng lượng điện đầu bao gồm điện áp thấp rộng trước, khép vòng hoặc hòađồng cỗ đầu tê sau.

6. Kiểm tra,điều chỉnh lại công suất, năng lượng điện áp, đưa phụ tải cân xứng sau khi chuyển đường dâyvào vận hành.

Điều 27. Những biện pháp bình an đối với đường dây

1. Đường dâytrên không vận hành ở chế độ đóng điện không tải từ 01 (một) nguồn hoặc ngơi nghỉ chế độdự phòng, cần mở dao phương pháp ly phía đường dây của những máy giảm đang sinh sống trạng tháimở.

2. Đường dâyđã cắt điện và làm cho biện pháp bình an xong mới được giao cho đơn vị chức năng đăng ký làmviệc. Khi giao đường dây cho đơn vị chức năng sửa chữa, nội dung chuyển giao phải bao gồm:

a) Đường dâyđã được giảm điện (chỉ rõ tên và mạch), những vị trí đang đóng tiếp địa (chỉ rõ têntrạm, công ty máy, địa chỉ đóng tiếp địa). Chất nhận được làm những biện pháp bình yên để đơnvị công tác ban đầu làm việc;

b) Thời điểmphải ngừng công việc;

c) ví như đườngdây 02 (hai) mạch thì buộc phải nói rõ mạch kia đang sẵn có điện hay không và làm biệnpháp quan trọng để chống điện cảm ứng;

d) những lưu ýkhác tương quan đến công tác.

3. Nghiêm cấmnhân viên vận hành cắt những tiếp địa đã đóng, tháo dỡ gỡ biển báo khi chưa xuất hiện lệnhcủa tín đồ ra lệnh thao tác.

4. Nếu do điềukiện công việc cần đề xuất cắt các dao tiếp địa thắt chặt và cố định đường dây mà vẫn có ngườicông tác trên đường dây thì phải đóng tiếp địa khác hoặc để tiếp địa di độngthay thế trước khi cắt các dao tiếp địa này. Sau thời điểm đã xong xuôi công việcthì phải đóng lại những dao tiếp địa cố định trước rồi new gỡ bỏ những tiếp địa diđộng.

5. Trừ trườnghợp tất cả sơ đồ hiển thị trạng thái trên screen điều khiển, nhân viên vận hànhsau lúc thực hiện thao tác cắt điện con đường dây với thiết bị tương quan đến đườngdây tại trạm điện hoặc nhà máy sản xuất điện ra thay thế sửa chữa phải thao tác làm việc trên sơ thiết bị nổicác bước thao tác làm việc như vào phiếu và treo biển lớn báo, cam kết hiệu tiếp địa đầy đủ.Ghi vào sổ nhật ký quản lý và vận hành thời gian thao tác, lệnh cho phép làm việc. Trongphiếu công tác và sổ nhật ký vận hành ghi rõ con số tiếp địa đang đóng, số đơnvị tham gia quá trình sửa chữa và các điểm sáng cần để ý khác.

6. Sau khi đãkết thúc công việc sửa chữa đường dây và thiết bị tương quan đến mặt đường dây tạitrạm điện hoặc nhà máy sản xuất điện, Đơn vị cai quản vận hành phải xác định người vàphương tiện đã rút hết, đã tháo hết tiếp địa di động. Đơn vị quản lý vận hànhgiao trả mặt đường dây, thiết bị phòng đường dây của trạm năng lượng điện hoặc xí nghiệp sản xuất điện chocấp điều độ có quyền tinh chỉnh ra lệnh đóng góp điện. Nội dung báo cáo giao trả đườngdây đề xuất bao gồm:

a) Công việctrên con đường dây (ghi tên mặt đường dây cùng mạch), vật dụng (ghi tên đồ vật của ngănxuất con đường tại trạm năng lượng điện hoặc nhà máy điện) theo phiếu (số máy tự) đang thực hiệnxong;

b) tất cả cáctiếp địa di động cầm tay tại hiện nay trường đã tháo hết;

c) tín đồ củacác đơn vị công tác đang rút hết;

d) Đường dây,thiết bị đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh vận hành và chuẩn bị sẵn sàng nhận điện, xin trả con đường dây, thiếtbị để đóng điện.

7. Nếu trongkhi cắt điện đường dây đã thực hiện các phương án như biến hóa kết dây độc nhất vô nhị thứ,thay thay đổi nhị lắp thêm thì khi đóng điện lại đường dây này, nhân viên quản lý phảitiến hành kiểm tra, chuyển đổi lại kết dây nhất thứ, biến hóa nhị thứ đến phù hợp.

Mục 4. THAO TÁC THANH CÁI

Điều 28. Thao tác thanh cái

1. Trước khithao tác đưa thanh cái dự phòng vào quản lý và vận hành phải thực hiện các việc sau:

a) Kiểm trathanh cái dự trữ không tất cả tiếp địa di động, các dao tiếp địa thắt chặt và cố định đã đượccắt hết;

b) sử dụng máy cắtliên lạc thanh cái tất cả rơ le bảo vệ để đóng năng lượng điện thử thanh loại dự phòng. Trường hợpkhông có máy giảm liên lạc thanh cái, đề nghị lựa chọn máy giảm của điểm đấu mê say hợpđể đóng năng lượng điện vào thanh dòng dự phòng.

2. Trước khithao tác chuyển đổi thanh loại phải tiến hành các bài toán sau:

a) đánh giá rơle bảo đảm an toàn so lệch thanh cái, cô lập rơ le đảm bảo an toàn so lệch thanh cái (nếu cần)theo cách thức của Đơn vị quản lý vận hành (sau khi xong xuôi thao tác, đề xuất đưarơ le đảm bảo an toàn so lệch thanh cái trở về làm việc);

b) Kiểm tramáy giảm hoặc dao giải pháp ly liên lạc hai thanh loại đang đóng. đề xuất cắt năng lượng điện mạchđiều khiển hoặc khóa máy cắt liên lạc vào thời gian thao tác dao biện pháp ly đểchuyển điểm đấu;

c) theo dõi và quan sát sựthay thay đổi trào giữ công suất, chiếc điện qua máy giảm liên lạc. Lựa chọn bước thaotác chuyển điểm đấu từ bỏ thanh cái này sang thanh loại khác phù hợp để tránh quá tảimáy cắt liên lạc.

3. Đơn vị quảnlý quản lý phải lập phiếu làm việc mẫu áp dụng cho thao tác biến đổi thanhcái. Phiếu làm việc mẫu này ghi rõ trình tự quá trình thao tác duy nhất thứ với nhịthứ cân xứng với sơ thiết bị mạch tuyệt nhất thứ và nhị máy của trạm điện.

Điều 29. Làm việc máy cắt vòng thanh cái

1. Tại các trạmđiện gồm trang bị máy giảm vòng, Đơn vị cai quản vận hành phải lập phiếu thao tácmẫu áp dụng cho thao tác dùng máy giảm vòng gắng cho một máy giảm khác với ngược lại.

2. Phiếu thaotác mẫu dùng máy giảm vòng ráng cho một máy cắt khác và trái lại phải ghi rõtrình tự các bước thao tác nhất thứ với nhị thứ tương xứng với sơ đồ gia dụng mạch độc nhất thứvà nhị lắp thêm của trạm điện hoặc nhà máy điện.

Mục 5. THAO TÁC HÒA LƯỚI, KHÉP HOẶC MỞ MẠCH VÒNG

Điều 30. Làm việc hoà điện

Thao tác hòađiện (tại vị trí hoặc từ xa) bắt buộc được thực hiện tại sản phẩm cắt có trang bị thiết bịhòa đồng bộ theo điều kiện sau:

1. Điều kiệnhoà năng lượng điện trên khối hệ thống điện bao gồm cấp năng lượng điện áp 500 kV bao gồm:

a) Góc lệchpha của năng lượng điện áp giữa hai phía điểm hoà: d £ 150;

b) Chênh lệchtần số giữa hai phía điểm hoà: Df £ 0,05 Hz;

c) Chênh lệchđiện áp giữa hai phía điểm hoà: DU £ 5%.

2. Điều kiệnhoà năng lượng điện trên hệ thống điện gồm cấp điện áp £ 220 kV bao gồm:

a) Góc lệchpha của điện áp thân hai phía điểm hoà: d £ 300;

b) Chênh lệchtần số giữa hai phía điểm hoà: Df £ 0,25 Hz;

c) Chênh lệchđiện áp giữa hai phía điểm hoà: DU £ 10%.

Điều 31. Thao tác làm việc khép mạch vòng

1. Chỉ đượcphép khép kín 01 (một) mạch vòng trong khối hệ thống điện khi tại điểm khép mạch vòngđã chắc chắn đồng vị pha và cùng thứ từ pha.

2. Điều kiệnkhép mạch vòng trên hệ thống điện

a) Góc lệchpha của năng lượng điện áp thân hai phía điểm khép vòng: d £ 300;

b) Chênh lệchđiện áp thân hai phía điểm khép vòng: DU £ 10%.

3. Thao táckhép mạch vòng đề xuất kiểm tra đk góc lệch pha và chênh lệch điện áp theoquy định trên Khoản 2 Điều này. Trường thích hợp không kiểm soát được góc lệch pha thìphải có đo lường trước để soát sổ góc lệch pha.

4. để ý đến hoạtđộng của rơ le đảm bảo an toàn và từ bỏ động, thay đổi trào lưu công suất và năng lượng điện áp tronghệ thống điện khi khép mạch vòng.

Điều 32. Làm việc mở mạch vòng

1. Trước khithao tác mở mạch vòng, phải kiểm soát và điều chỉnh giảm công suất hoặc cái điện qua máy cắtlà nhỏ tuổi nhất và đo lường và thống kê kiểm tra không xẩy ra quá năng lượng điện áp phục hồi của dòng sản phẩm cắt trướckhi thực hiện thao tác làm việc mở mạch vòng này.

2. Khi thaotác bóc tách các hệ thống điện ra vận hành độc lập, các cấp điều độ yêu cầu cùng phốihợp để điều chỉnh công suất giữa các nhà sản phẩm hoặc cân bằng công suất những hệ thốngđiện sao cho bảo trì được chứng trạng vận hành thông thường của các hệ thống điệnsau khi mở vòng mất link hệ thống.

Mục 6. THAO TÁC CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC VÀ THAO TÁC ĐÓNG ĐIỆN CÔNGTRÌNH MỚI

Điều 33. Làm việc thiết bị năng lượng điện khác

1. Thao táctách hoặc hoà lưới trang bị phát, thiết bị bù; làm việc đóng cắt kháng điện, tụ điện;thao tác chuyển nấc máy trở thành áp cùng các làm việc có tương quan khác phải thực hiệntheo quy trình quản lý và vận hành của từng nhà máy điện hoặc trạm điện.

2. Các cấp điềuđộ, Đơn vị quản lý vận hành phải kiểm tra lại chế độ vận hành khối hệ thống điện,nhà thiết bị điện, trạm năng lượng điện trước và sau thời điểm thao tác tách hoặc hoà lưới lắp thêm phát,thao tác đóng giảm kháng điện hoặc tụ điện, thao tác làm việc chuyển nấc máy biến đổi áp.

Điều