Bộ Nội vụ kiến nghị không yêu ước về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều khoản về trình độ chuyên môn đào tạo, tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức, chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức.

Bạn đang xem: Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học cho cán bộ công chức


*
Ảnh minh họa.

Thực hiện ý kiến lãnh đạo của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (theo Công văn số 3845/VPCP-TCCV ) về câu hỏi rà soát, giảm giảm chứng từ bồi dưỡng không cân xứng đối cùng với công chức, viên chức, bộ Nội vụ đã trình và chủ yếu phủ phát hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ phát hành theo thẩm quyền Thông bốn số 02/2021/TT-BNV phương pháp mã số, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương so với các ngạch công chức siêng ngành hành chính và công chức siêng ngành văn thư.

Để bảo vệ đồng bộ trong việc triển khai tiến hành chủ trương nêu trên, bộ Nội vụ vừa gồm văn phiên bản gửi các Bộ bốn pháp, Tài chính, nntt và cải tiến và phát triển nông thôn, bộ Khoa học và Công nghệ, planer và Đầu tư, Công Thương, giáo dục đào tạo và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên với Môi trường, Lao động-Thương binh cùng Xã hội; Văn hóa, Thể thao với Du lịch; tin tức và Truyền thông, cùng Thanh tra thiết yếu phủ, ngân hàng Nhà nước nước ta về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ, chuyên môn những ngạch công chức, chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ thống trị ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành khẩn trương xây dựng, phát hành thông bốn sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ, chăm môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành được giao quản lý.

Xem thêm: Thời Hạn Nộp Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Tncn : Nlđ Cần Biết Những Điều Này

Trong số kia lưu ý, về chứng từ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức cùng tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức, đối với các ngạch công chức chuyên ngành, kiến nghị quy định chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, kỹ năng cai quản nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng theo lao lý khoản 3 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Đối với những chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức trong thuộc một chăm ngành, cỗ Nội vụ ý kiến đề xuất quy định chung một chứng chỉ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh công việc và nghề nghiệp như trước đây) hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có) theo cơ chế tại khoản 4 Điều 17, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, bộ Nội vụ kiến nghị không yêu mong về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều khoản về chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức.

Các Bộ thống trị chuyên ngành nghiên cứu, phép tắc về tiêu chuẩn năng lực nước ngoài ngữ, tin học phù hợp với yêu mong về chức trách, trách nhiệm của ngạch, chức danh công việc và nghề nghiệp tương ứng.

Trường thích hợp trong tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức gồm sự biến đổi về chuyên môn đào sinh sản dẫn đến chuyển đổi về bài toán xếp lương, Bộ cai quản chuyên ngành nghiên cứu hướng dẫn cách chuyển xếp lương trường đoản cú ngạch, chức danh (cũ) sang trọng ngạch, chức vụ quy định tại Thông tứ (mới) tương ứng, bảo đảm tính ổn định định, cân xứng với thực tế khi tổ chức thực hiện.