Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí chiến thắng Như Lai. Ngài dựa vào công đức thường xuyên giảng khiếp Pháp Hoa cho việc đó sinh nghe, phải thành Phật hiệu là A Di Ðà, sinh sống cõi Tây phương rất lạc

Phật A Di Đà (Tiếng Phạn: Amitabha – Amitayus, Trung Quốc: Amituofo) là 1 vị Phật thường được biểu đạt trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt quan trọng là Tịnh Độ Tông, một trụ sở của Phật giáo thực hành chủ yếu ở khu vực Đông Á.

Bạn đang xem: Phật bản mệnh a di đà


Theo những kinh sách, Phật A Di Đà tải công đức vô hạn tạo ra từ phần đa việc xuất sắc không biết từng nào kiếp trước. “A Di Đà” có thể dịch là “Ánh sáng sủa Vô Hạn” vì đó Phật A Di Đà thường được call là “Đức Phật Ánh Sáng”.


Phật A Di Đà thường được tế bào tả, 2 bàn tay co hẹp và va vào nhau (như trong bức tượng A Di Đà làm việc Kamakura, Nhật Bản) khi ở tư thế ngồi. Trong bốn thế đứng, Phật A Di Đà nhằm tay oái oăm ngực còn tay đề xuất ngửa ra với thả lỏng để tiếp nhận mọi chúng sinh.

*

Ý nghĩa của Mudra này là liên kết với toàn bộ chúng sinh, bàn tay mở rộng cho biết rằng lòng tự bi A Di Đà được tìm hiểu những như thể loài rẻ nhất. Phật A Di Đà thường xuyên được diễn tả cùng với 2 vị trợ thủ: Bồ Tát Quán vắt Âm, người mở ra bên cần của Ngài và nhân tình Tát Đại cụ Chí, người xuất hiện thêm trên trái của Ngài.

Được truyền cảm hứng bởi đông đảo lời dạy của Đức Phật Lokesvaraja, Đức Phật A Di Đà đang lập ra 48 lời thề nguyện tuyệt vời nhất để cứu vãn độ bọn chúng sinh. Lời thề thứ 18, là nền tảng gốc rễ của Tịnh Độ: “Nếu sau thời điểm đạt được Phật quả, toàn bộ chúng sinh ước mơ thành thực và đức tin để được tái sinh trong khu đất của tôi, niệm tên tôi 10 lần mà lại không được sinh ra ở đó, thì tôi bắt buộc đạt được giác ngộ trả hảo.”

Kể trường đoản cú đó, Phật A Di Đà sau 5 năm tu luyện, sau cuối đã có được giác ngộ buổi tối cao. Điều này tức là lời tuyên thệ trường đoản cú bi và kếch xù của Ngài bây giờ đã biến đổi hiện thực, cõi Tây Phương cực Lạc (Pure Land – Sukhavati) đã có được thiết lập, khổ cực của chúng sinh sẽ được giải thoát ví như họ có đức tin để điện thoại tư vấn tên Ngài.

48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện máy 1: Lúc tôi thành Phật, giả dụ trong cõi nước tôi, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi ko ở ngôi thiết yếu giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 2: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khoản thời gian thọ chung, còn quay lại sa vào tía ác đạo, thời tôi không ở ngôi chủ yếu giác.

Nguyện trang bị 3: cơ hội tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi ko ở ngôi chính giác.

Nguyện đồ vật 4: dịp tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình gồm kẻ giỏi người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 5: dịp tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên vào cõi nước tôi chẳng tất cả Túc mạng thông, ít nhất là thấu hiểu những việc trăm nghìn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 6: dịp tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na-do-tha quả đât của chư Phật, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

*

Nguyện sản phẩm 7: thời điểm tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe với thọ trì toàn bộ lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 8: dịp tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha trọng tâm thông, ít nhất là hiểu ra những chổ chính giữa niệm của toàn bộ chúng sanh, trong trăm nghìn ức na-do-tha chũm giới, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 9: thời điểm tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng tầm một niệm, ít nhất là trải qua khỏi trăm nghìn ức na-do-tha rứa giới, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm 10: lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn có quan niệm tham chấp mang thân, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Phật A Di Đà hộ mệnh cho tuổi Tuất giúp giảm bớt tai nàn bất ngờ, kiêng xa hạ nhân lừa gạt, cuộc sống thường ngày đầy đầy đủ viên mãn. 

*

Nguyện sản phẩm 11: cơ hội tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn cho trọn khử độ, thời tôi không ở ngôi Chính giác

Nguyện trang bị 12: dịp tôi thành Phật, giả dụ quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn na-do-tha cụ giới, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện máy 13: lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng mang đến trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi ko ở ngôi Chính giác

Nguyện máy 14: dịp tôi thành Phật, chúng Thanh văn vào cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu sẽ là vô lượng Bích bỏ ra Phật đồng tính đếm vào trăm ngàn kiếp, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện máy 15: dịp tôi thành Phật, giả dụ hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, lâu mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 16: thời điểm tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn có người nghe danh tự bất thiện thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

*

Nguyện máy 17: cơ hội tôi thành Phật, trường hợp vô lượng chư Phật thập phương cụ giới, chẳng đa số ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 18: cơ hội tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh, chí trung khu tín mộ, mong sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, còn nếu như không được sinh, thời tôi không ở ngôi Chính giác; trừ kẻ tạo ra tội ngũ nghịch, thuộc hủy báng thiết yếu pháp.

Nguyện đồ vật 19: cơ hội tôi thành Phật, thập phương chúng sanh pháp nhân tình đề tâm, tu những công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi, mang lại lúc lâm chung, giả dụ tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước tín đồ đó, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 20: thời điểm tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh nghe thương hiệu tôi, chăm nhớ cõi nước tôi, cùng tu những công đức, chí trung tâm hồi hướng, mong mỏi sinh về cõi nước tôi, trường hợp chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện máy 21: thời điểm tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, tất cả chẳng đủ bố mươi hai tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 22: lúc tôi thành Phật, chúng bồ Tát sinh hoạt cõi không giống siinh về nước tôi, cứu vớt cánh đều quyết đến hàng đầu sinh té xứ, trừ người có bổn nguyện riêng, tự tại hóa hiện, vày chúng sinh mà phát hoằng thệ nguyện, tu những công đức, độ thoát đều loài, đi khắp nắm giới, tu tình nhân tát hạnh, cúng nhường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, có tác dụng cho toàn bộ đều tại vị nơi đạo vô thượng chánh giác, khôn cùng xuất công hạnh của những bậc thông thường, hiện tại tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, trường hợp chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

*

Nguyện thiết bị 23: cơ hội tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi, quá thần lực của Phật, cơ mà đi cúng dường thập phương chư Phật, trong khoảng thời hạn một bữa ăn, nếu như không đến khắp vô lượng vô số ức na-do-tha vậy giới, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 24: thời gian tôi thành Phật, các Bồ tát vào cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật, hiện công đức của mình, mong mỏi có hầu như vật bái dường, còn nếu không được đúng như mong muốn muốn, thời tôi không ở ngôi Chính giác

Nguyện vật dụng 25: Lúc tôi thành Phật, trường hợp chúng người thương tát vào cõi nước tôi, ko được Nhất rứa trí, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm 26: lúc tôi thành Phật, giả dụ chúng tình nhân tát vào cõi nước tôi, chẳng đầy đủ được thân kim cưng cửng Na-la-diên, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 27: dịp tôi thành Phật, thì vào cõi nước tôi, vớ cả đồ dùng của nhân thiên, hình sắc mọi sáng rất đẹp sạch sẽ, khôn xiết tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là tín đồ được thiên nhãn. Nếu như có người biết danh số các đồ vật ấy được rõ ràng, thời tôi ko ở ngôi Chính giác

Nguyện sản phẩm 28: thời gian tôi thành Phật, nếu tình nhân tát trong cõi nước tôi, dầu là fan ít công đức nhất, chẳng thấy hiểu rằng cội cây đạo tràng cao tứ trăm muôn do-tuần, vô lượng quang đãng sắc, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện máy 29: cơ hội tôi thành Phật, chúng nhân tình tát trong cõi nước tôi, trường hợp thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết gớm pháp mà lại chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi ko ở ngôi thiết yếu giác.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung 2022 Chính Thức

Nguyện lắp thêm 30: Lúc tôi thành Phật, nếu gồm ai hạn lượng được kiến thức biện tài của tình nhân tát trong cõi nước tôi, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Phật A Di Đà hộ mệnh mang đến tuổi Hợi góp giải trừ nhức buồn, ổn định phong thủy, đảm bảo an toàn gia đình, làm vượng sự nghiệp của mình

*

Nguyện vật dụng 31: cơ hội tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi đầy đủ soi thấy tất cả vô lượng rất nhiều bất tư nghị thế giới ở mười phương, như thể thấy khía cạnh mình vào gương sáng. Nếu chẳng được như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 32: cơ hội tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt khu đất tràn lên đến hư không, lầu nhà hoàng cung ao nước hoa cây, toàn bộ vạn vật đông đảo là vô lượng hóa học báu với trăm nghìn lắp thêm hương, hiệp phổ biến lại cơ mà thành; vạn vật mọi xinh đẹp nhất kỳ diệu, hương thơm thơm xông khắp thập phương cố giới. Người yêu tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đa số tu hạnh của Phật. Giả dụ chẳng như thế, tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm 33: Lúc tôi thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất tứ nghị trái đất ở mười phương, được quang minh của tớ chiếu mang đến thân trung tâm họ, thời thân chổ chính giữa họ điệu đà nhẹ nhàng rộng thiên nhơn, nếu như chẳng như vậy, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 34: cơ hội tôi thành Phật, những loài chúng sanh vào vô lượng bất tứ nghị quả đât ở mười phương, nghe thương hiệu của tôi cơ mà không được vô sinh pháp nhẫn, cùng các môn thâm-tổng-trì, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 35: dịp tôi thành Phật, những người chị em trong vô lượng bất bốn nghị trái đất ở mười phương, phấn kích tin thích phát tình nhân đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau thời điểm mạng chung mà còn khiến cho thân người chị em nữa, thời tôi ko ở ngôi Chính giác

Nguyện đồ vật 36: Lúc tôi thành Phật, chúng ý trung nhân tát vào vô lượng bất tứ nghị nhân loại ở mười phương, nghe thương hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi cho thành Phật. Nếu như chẳng được như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 37: lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên vào vô lượng bất bốn nghị trái đất ở mười phương, nghe thương hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mắt tin thích tu ý trung nhân Tát hạnh, thời chư Thiên và tín đồ đời những kính trọng tín đồ đó. Nếu như chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác

Nguyện thiết bị 38: thời gian tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi mong muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo trọng tâm niệm của người này mà đến trên thân. Ví như còn buộc phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện thứ 39: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, hưởng thọ sự vui sướng không giống như vị Lậu tận Tỳ-kheo, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 40: dịp tôi thành Phật, giả dụ hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, tùy ý mong mỏi thấy vô lượng trái đất nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời tức tốc được thấy rõ cả địa điểm trong cây báu, thích hợp ý muốn, như thấy phương diện mình trong gương sáng. Giả dụ chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

*

Nguyện thiết bị 41: dịp tôi thành Phật, chúng bồ tát ở quả đât phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn mang lại lúc thành Phật, mà các căn không đủ xấu, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện máy 42: thời điểm tôi thành Phật, chúng người yêu Tát, ở thế giới phương khác nghe thương hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó, vào khoảng thời hạn một niệm, cúng nhịn nhường vô lượng bất tư nghị chư Phật nuốm Tôn, cơ mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện máy 43: thời gian tôi thành Phật, chúng nhân tình tát sinh sống phương không giống nghe thương hiệu tôi, sau khi mạng tầm thường thác sanh bên Tôn quí, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 44: Lúc tôi thành Phật, chúng bồ tát ngơi nghỉ phương khác nghe danh hiệu tôi vui lòng hơn hở, tu nhân tình Tát hạnh, trọn đầy đủ công đức, ví như chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 45: thời gian tôi thành Phật, chúng ý trung nhân tát sinh hoạt phương không giống nghe thương hiệu tôi, đầy đủ đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi cho lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Giả dụ chẳng như thế thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 46: dịp tôi thành Phật, chúng tình nhân tát làm việc trong cõi nước tôi, hy vọng nghe pháp gì, thời liền thoải mái và tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Giả dụ chẳng như vậy thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 47: thời điểm tôi thành Phật, giả dụ chúng bồ tát ở nhân loại phương khác, nghe thương hiệu tôi nhưng mà chẳng được mang đến bậc bất thối chuyển, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.

Nguyện thứ 48: lúc tôi thành Phật, ví như chúng người yêu tát ở nhân loại phương không giống nghe thương hiệu tôi, cơ mà chẳng tức tốc được Ðệ nhất dư âm nhẫn, ở vị trí Phật pháp chẳng tức thời được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ toàn bộ ngôi quý phái cao quí, nguyện tu hành lúc thành Phật, ngơi nghỉ trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ bọn chúng sinh. Trải qua một thời gian được kết quả, y báo, chánh báo xuất hiện bùng cháy rực rỡ như lời Ngài sẽ thệ nguyện.

Phật tử bọn chúng ta, trường đoản cú hồi nào mang đến bây giờ, biết niệm thương hiệu Phật A Di Ðà, hiểu rằng pháp môn niệm Phật cầu sinh cực lạc (Tịnh độ) là nhờ đức Phật say đắm Ca ta chỉ dạy.

Vậy xin khuyên toàn bộ Phật tử, làm theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, phải phát tâm thệ nguyện rộng lớn lớn, ước khi lâm phổ biến sinh về rất lạc, hóa sinh tự hóa sen, tu triệu chứng lên bậc Bất thối, rồi quay lại cõi Ta Bà hóa độ bà con quyến ở trong và toàn bộ chúng sinh tu hành, đồng thành Phật đạo.

Trích dẫn: 

hoasenphat.com

phatgiao.org.vn

Tuổi Tuất mang theo người vị Phật bản Mệnh Phật A Di Đà giúp họ bao gồm tầm quan sát xa trông rộng, né xa tiểu nhân lừa gạt. Phật A Di Đà hỗ trợ cho người tuổi Tuất năng lực ứng trở nên trước mọi nguy cơ tiềm ẩn sắp xảy ra. Góp họ thoải mái và dễ chịu chiêm nghiệm cuộc sống mà không hề phải cảnh giác, khiếp sợ – nói theo cách khác là hút về đều mối duyên lành, nhắm tới sống cuộc sống thường ngày đầy đủ, thỏa mãn nhất.

*

Tuổi Hợi mang theo người vị Phật bạn dạng Mệnh A Di Đà giúp bọn họ giải trừ hầu hết đau buồn, kiêng xa xấu xa lừa gạt, quan sát thấu trọng tâm can bạn khác. Phật A Di Đà thịnh độ cho tài năng sáng tạo, trí tuyệt vời để fan tuổi Hợi đầy niềm tin trải nghiệm, hướng tới cuộc sống đời thường thanh thản giàu có đúng như họ luôn mong cầu.

*

————-

Nếu ko thỉnh Phật làm việc đây, các bạn đừng thỉnh Phật sinh hoạt đâu. Tại sao? Đeo phong thủy chính là được hưởng lợi từ tích điện đá từ nhiên.

Vì vậy, nếu chưa hẳn là sản phẩm quality sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tín đồ dùng. Thành phầm không tốt rất có thể gây tắc nghẽn, ứ đọng mẫu chảy của những nguồn năng lượng hoặc tệ rộng là tạo thành các tích điện tiêu cực.

Chất lượng của đá là điều shop Phật bản Mệnh tự tín nhất, bây giờ rất thảng hoặc có shop nào kiểm định từng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng (phiếu kiểm định sẽ tiến hành gửi kèm sản phẩm).

Đây là sự đảm bảo an toàn cao nhất để xác định quality đá.

PHẬT BẢN MỆNH CAM KẾT:

– 100% đá từ bỏ nhiên. – 100% thành phầm có kiểm định. – 100% người sử dụng hài lòng unique dịch vụ. – 100% khách hàng thấy hiệu quả.

Hoặc là bạn dùng loại đá tốt, hay là không dùng Phong thủy.

————–

Tham khảo sản phẩm của cửa hàng Phật bản Mệnh:

=> Câu chuyện khách hàng – những câu chuyện ngắn của khách hàng thỉnh Phật bạn dạng Mệnh tại shop=> Vòng tay Khói Phật bản Mệnh Cao Cấp

*

=> Vòng tay Phật bản Mệnh cao cấp với chất đá ĐẶC BIỆT 

*

=> Mặt dây Phật bản Mệnh Cao Cấp tạc nguyên khối 

*

=> Mặt dây Phật bạn dạng Mệnh khói nâu Cao Cấp tạc nguyên khối 

*

=> Treo xe pháo Phật bản Mệnh Cao Cấp thiết kế RIÊNG – an ninh trên đa số cung đường 

*

=> Phật bản mệnh Ngọc bích chọn tay từng mẫu mã hiếm có

*

————

MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CẦN (click vào những link dưới):

+ quyền lợi và nghĩa vụ và phương thức mua hàng tại cửa hàng Phật bạn dạng Mệnh Anahata

+ làm thế nào để biết Phật bạn dạng Mệnh của siêu thị là sản phẩm chuẩn?

+ phần nhiều điều chắc chắn phải biết trước khi mua vòng tử vi để không bị lừa.

+ Trì chú và đều hiểu biết không đúng lầm

Mang Phật bản Mệnh bên mình, tránh ác hành thiện để được bình an, hạnh phúc