... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGCâu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu tạo của quy phạm pháp luật. (lấy lấy ví dụ minh họa)a. Quy phạm pháp luật: - Là nguyên tắc ... các bên tham gia quan hệ nam nữ pháp luật này đều mang phần nhiều quyền nhiệm vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói bên trên quy định.* thành phần của quan hệ tình dục pháp luật: - chủ thể của quan hệ pháp luật ... Chánh án tòa án nhân dân buổi tối cao bao gồm quyền phòng nghị tất cả các bạn dạng án. Câu 12: quan hệ nam nữ pháp luật dân sự là gì? Phân tích tổ chức cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự (lấy lấy một ví dụ minh họa).* quan hệ nam nữ pháp...

Bạn đang xem: Pháp luật đại cương trắc nghiệm có đáp án


*

*

... Đáp án: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Trang 93 c. 13% d. 20% 54. Bản chất của tôn giáo là gì? a. Là việc phản ánh tồn tại thôn hội b. Là việc phản ánh phần lớn ... được quyền từ quyết Trang 85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1. Tư tưởng xã hội nhà nghóa là gì? a. Là hệ thống những ý niệm phản ánh nhu cầu, ước mơ của các thống trị ... độ lên nhà nghóa xã hội bên trên phạm vi cả nước ban đầu từ lúc nào? a. Tháng 2/1930 b. Tháng 8/1945 c. Tháng 5/1954 d. Mon 4/1975 43. Trong những cơ cấu phù hợp thành cơ cấu tổ chức xã hội thì tổ chức cơ cấu nào...

Xem thêm:


*

*

*

... Toán, đồng tiền thanh toán trong đúng theo đồng thương mại fải là nước ngoài tệ tự do chuyển đổia)Đúngb)Sai B. Vì vấn đề lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do 2 bên XK ... NH đưa ctừ chỉ đóng vai trò là trung gian thanh toán, NH sau khi nhận đc bộ ctừ giấy dựa vào thu từ bạn XK thì chuyển toàn cục ctừ giấy nhờ vào thu thanh lịch NH fục vụ người NK cơ mà ko fải tất cả ... Hàng bạn lập ctừ sản phẩm & hàng hóa để gửi tặng NH FH L/C (bên NK)Câu 105: Trong thanh toán giao dịch L/C fan NK nhờ vào văn bản nào để đánh giá ctừ thanh tóan?a)Hợp đồng b)L/C c)Thỏa ước Nh d)Hợp đồng và...
... Việc vận dụng pháp cách thức d) không tồn tại các trường hợp trên3. Người có thẩm quyền phòng nghịa) chánh án tòa án ND tối cao, viện trưởng viện kiểm sát tối caob) chánh án tòa án ND về tối cao cấp cho tỉnh,viện ... Thẩm phán toà án cấp cho tỉnh, Hội đồng quan toà toà án toà án nhân dân về tối cao.d. Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, toà tài chính toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân buổi tối ... Ban quan toà tòa án cung cấp tỉnh.b) Tòa phúc án tòa án nhân dân buổi tối cao.c) Tòa tài chính tòa án nhân dân tối cao.d) Hội đồng quan toà tòan án nhân dân về tối cao. Đáp án : câu Dc) Toà án sơ thẩm...