... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to lớn send this letter lớn China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B khổng lồ C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision to work for the future of our planet if we want khổng lồ ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C và D but 57 A và B however...

Bạn đang xem: Ôn thi tiếng anh trình độ b


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city and by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The boss said that he would fly to Ho bỏ ra Minh thành phố day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried lớn walk so as not to be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 vị you want _ by the doctor? A to lớn examine B to be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a to bend b by bending c for bending d owing khổng lồ you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới từ in) - lớn make good time : cấp tốc chóng, mau - khổng lồ make oneself pleasant lớn s.o : mừng thầm chiều chuộng, làm chấp thuận - to lớn make out : - to make out : thành công, tiến bộ, gồm ... Thành công việc - khổng lồ be relate to: tất cả bà với - to give advice on: - khổng lồ be apposed to: làm phản đối, hạn chế lại - lớn write with a pen: viết cây viết - to belong to: thuộc - khổng lồ succeed in; thành công - to ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm điều - lớn think of : nghĩ về tới, có chủ ý - to lớn think of s.o : nghĩ - to think over : xem xét chắn, xét kỹ - to think up : vạc minh, đi khám phá, kiếm tìm - lớn throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things khổng lồ say Cau 143 We are used to lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already lớn buy something new for my bedroom A deciding B lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời hạn làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE thử nghiệm – 90 minutes level B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta tiếp tục làm muộn sáng lại đến chế độ tài khóa bộ Tài thiết yếu thực phân thành hai phần: ngân sách Chính bao phủ thuế ... Sentences from following sets of words và phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp thpt – Đại học ( lịch trình Mới) GV gợi ý :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK khổng lồ YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông – Đại học ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Fix "Undeliverable" Error When Sending Email, Redirecting


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is khổng lồ that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world và learn it 21 What does the tác giả think is the...
... Cần sử dụng câu xác minh - sử dụng với danh tự đếm đựơc danh từ không đếm + Many - dùng câu phủ định - Đi cùng với danh từ đếm đựơc + Much - cần sử dụng câu phủ định - Đi cùng với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Khẳng định + lời mời - dùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ ko đếm b Any: Một chút, , vài - sử dụng câu lấp định câu nghi hoặc - sử dụng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” lớn describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You và I are not in agreement about the review of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have to lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí trường đoản cú Tin học van phong” ; trên ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dìm kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin học Van Phong các kiểu liệu thịnh hành Excel ... Dấn văn - vớ chức 55 Để theo dõi thông tin văn gửi ứng dụng “chuyển, nhấn văn bản” ta chọn mục nào? - theo dõi thông tin văn - theo dõi văn - xử trí văn - đưa văn 56 ước ao đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, thứ in, , hotline là: a) Thanh công vậy định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công vắt vẽ d) Thanh công gắng bảng đường viền 37) trong soạn thảo Word, nhằm chèn tiêu...
... Pronouns and determiners những chủ đề sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung cụ thể Chơng 1: những thời giờ đồng hồ Anh ( Tenses in English) các thời (Present ... Steel ( ko đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh từ thêm số từ vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến đổi danh từ số lịch sự số nhiều: Chỉ bao gồm danh từ ... ARTICLE) tiếng Anh bao gồm loại tiệm từ đợc dùng với danh tự : - cửa hàng từ ko xác định: a/ an - quán từ khẳng định : the * quán từ không xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
từ khóa: đề ôn xây đắp chức môn tiếng anhđề cưng cửng ôn xây cất chức môn tiếng anhbộ đề ôn xây đắp chức tháng kien thuc chungbộ đề ôn thi đại học môn tiếng anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn giờ anhôn thiết kế chức môn tiếng anhbộ đề ôn thi đh môn giờ anh 2013bộ đề ôn thi đh môn giờ anh 2012tài liệu ôn kiến thiết chức môn giờ đồng hồ anhtài liệu ôn xây đắp chức môn giờ đồng hồ anh 2012tài liệu ôn kiến tạo chức môn tiếng anh 2013tài liệu on xây cất chức môn giờ anhon thi cong chuc tháng tieng anh co dap anhướng dẫn ôn thi công chức môn tiếng anhbo đề ôn thi đh môn giờ đồng hồ anh 2014Nghiên cứu vớt sự chuyển đổi một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng suy bì hệ thốngchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) kêt nạp sóng năng lượng điện tử làm việc vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường tàu việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán thpt chuyên tỉnh thái bình lần 2 gồm lời giảiBiện pháp thống trị hoạt cồn dạy hát xoan vào trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối phù hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo trong bài toán tuyên truyền, giáo dục, vận động thiết kế nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThiết kế và chế tạo mô hình biến hóa tần (inverter) mang đến máy ổn định không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động thiếu phụ theo điều khoản lao động vn từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan tiền VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược sale tại bank Agribank chi nhánh tp sài gòn từ 2013-2015Đổi mới làm chủ tài chủ yếu trong hoạt động khoa học tập xã hội trường hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8 phân tích bài bác thơ từ bỏ tình 2