Website giatri.edu.vn là sân chơi giải trí cho những người yêu technology và kiến thức. Là nơi đem lại những gọi biết, phần đa tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật mới nhất. Để kị những hiểu nhầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan liêu đến chủ yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm địa điểm trao đổi giao thương các thành phầm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa hẳn là chế tạo của bạn..