Để góp quý khách tiện lợi trong vấn đề xem ngày tốttháng 5 năm 2018 tương tự như thuận luôn tiện trong bài toán so sánh những ngày vào thời điểm tháng 5/2018 với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng thích hợp tất cả ngày đẹp hồi tháng 52018 tương tự như đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Đã bao gồm ⏩ phong thủy 12 con giáp năm 2023 kèm luận giải từ chăm gia

Trong trường thích hợp quý chúng ta không cần xem ngày giỏi tháng 5 năm 2018 tuyệt xem ngày đẹp nhất tháng 5 năm 2018 cũng chính vì đã có ý định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong tháng 5, quý bạn vui lòng tìm đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn nguyên lý Xem ngày xuất sắc xấu để xem một ngày thay thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 5 năm 2018

Xem ngày xuất sắc tháng 6 năm 2018


Xem ngày xuất sắc tháng 7 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 5 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 5


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 5


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày giáp Ngọ, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 5


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 5


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 5


Lịch âm

20

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 5


Lịch âm

21

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 5


Lịch âm

22

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 5


Lịch âm

23

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 5


Lịch âm

24

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 5


Lịch âm

25

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 5


Lịch âm

26

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày giáp Thìn, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 5


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 5


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 5


Lịch âm

1

Tháng 4


Xem thêm: Thai Tuần 39 Bé Đạp Ít Có Sao Không Và Mẹ Nên Chuẩn Bị Gì Sau Đó

Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 5


Lịch âm

2

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 5


Lịch âm

3

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 5


Lịch âm

4

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 5


Lịch âm

5

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 5


Lịch âm

6

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 5


Lịch âm

7

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 5


Lịch âm

8

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày sát Dần, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 5


Lịch âm

9

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 5


Lịch âm

10

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 5


Lịch âm

11

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 5


Lịch âm

12

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 5


Lịch âm

13

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 5


Lịch âm

14

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 5


Lịch âm

15

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 5


Lịch âm

16

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 5


Lịch âm

17

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng thích hợp ngày tốt tháng 5 năm 2018 mà shop chúng tôi muốn gởi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Núm nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong thời điểm tháng 5/2018 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng mực nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục tiêu công việc

♦ coi ngày giỏi xuất hành năm 2022

♦ xem ngày tốt cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày giỏi cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ cúng năm 2022

♦ xem ngày cài xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày đưa nhà năm 2022

♦ xem ngày giỏi treo bảng biển

♦ xem ngày giỏi khai trương mở shop năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc mua điện thoại thông minh

Bài viết liên quan