*

Yêu cầu: đạt danh phận Đào Hoa Sứ GiảSố lượt: 2 lượt 1 ngàyPhần thưởng cho 1 lượt: 100 danh vọng, 2 Đào Hoa Lệnh, 10 điểm kỳ tàiNhận nhiệm vụ: NPC Kim Vô Châm Đào Hoa Đảo (-424, -174)Cách chơi: lần lượt trả lời hết các câu hỏi của NPC, trả lời sai 1 câu thì trả lời lại từ bỏ đầu.

*

1.

Bạn đang xem: Lâu vân lệnh cửu âm chân kinh

Khuê Mộc Lan vào “Nhị thập bát túc” nằm trong về?Tây quan tiền bạch hổ2. Vi kịch là chi phí thân của kịch truyền thống lịch sử nàoKinh kịch3. Ngũ hương chỉ Tần bì, Đại hồi, Đinh hương, Hồi hương với gì nữa?Vỏ quế4. “Thổ ngưu hoa” vào “Ngũ hoa chén môn” chỉ chiếc gì?Phu khuân vác5. Thành ngữ “Hồi quang bội phản chiếu” thuộc item nào?Hồng lâu Mộng6. Nhà cửa nào thuộc Quan Hán Khanh “Đậu Nga Oan”, vương vãi Thực lấp “Tây Sương Ký”, Thang Hiến Tổ “Mẫu Đan Đình” phát triển thành Tứ Đại Hí Khúc ?Hồng Thăng “Điện trường Sinh”7. Truyền thuyết thần thoại tết Trùng Dương gồm lien quan mang đến nhân vật dụng nào?Hằng Cảnh8. Một gần kề cổ đại tính bao nhiêu năm?60 năm9. Kỳ di chi niên nghĩa là gì?

100 tuổi10. Loại nào sau đây không nằm trong Tứ Đại Cổ Trấn?Mộc Độc Cổ Trấn11. Mẫu nào dưới đây không nằm trong Ngũ hồ trong “Ngũ hồ tứ hải”Huyền Vũ Hồ12. Mong đá hình vòm cổ nhất hiện nay trên quả đât là cây cầu nào?Triệu Châu Kiều13. Dòng nào sau đây cùng cùng với “Mưu đại nghịch” nằm trong “Thập ác”?Mưu Phản14. Lúa, kê, tắc, mạch và nhiều loại nào nhằm được hotline là ngũ cốc?Đậu15. Lễ Thất Tịch, người trung hoa thường ăn uống gì?Xảo Quả16. Câu nói “Hiệp bỏ ra đại giả, vi quốc vi dân” của ai?Quách Tĩnh17. Mẫu nào ở bên dưới không ở trong “Ngũ thuật”của đông y?Khôn18. Người khóc ngơi nghỉ Trường thành trong thần thoại Tứ Đại Dân Gian thương hiệu gì?Mạnh Khương Nữ19. Mục nào dưới đây cùng với Lão Tử, Trang Thử nằm trong “Lục Tử Toàn Thư”Tuân Tử20. Thập Đại Đệ Tử trong Phật giáo , Mục Kiên Liên là Thần Thông Đệ Nhất, vậy A Na công cụ đệ nhất dòng gì?Đệ tuyệt nhất thiên nhãn21. Trước thanh minh hai ngày là hàn thực, thời gian này cấm kỵ gì?Cấm lửa22. “Kiêm hà yêu mến thương, bách lộ vi sương” trực thuộc phần như thế nào trong Thi Kinh?“Thi kinh-Tần phong-Kiêm hà”23. Cổ truyền lục nghệ có: Lễ, lạc, xạ, ngự, thư và gì nữa?Số24. Rất lâu rồi gọi thi hội là “Xuân vi”, còn “Thu Vi” chỉ cái gì”Thi hương25. Ai trong 7 vị hiền tài Trúc Lâm trước cơ hội hành hình đang đòi đàn khúc quản ngại Lăng Tản?Kê Khang26. Dòng nào dưới đây thuộc Hán trường đoản cú Lục Thư?Tượng Hình27. Ngũ kinh bao gồm Kinh thi, Thượng thư, Lễ ký, Xuân thu cùng gì nữa?Kinh Dịch28. Phần nào dưới không nằm trong tiểu thuyết Văn Thanh Tứ Đại Khiển TráchHồng thọ Mộng29. Vào Cửu thuộc, rước huyền tôn làm nắm hệ bé dại nhất, thì rứa hệ nào là cao nhất?Cao Tổ Phụ30. Trung thần thong trong truyện Xạ Điêu nhân vật truyện là ai?Vương Trùng Dương31. Trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, người phát minh sáng tạo ra biện pháp đánh lửa là ai?Toại nhân thị32. Đậu khấu chỉ thiếu nữ 13 tuổi, nhược tiệm chỉ nam nhi bao nhiêu tuổi?20 tuổi33. Người thong qua thi đình là “Tiến sĩ”, vậy tín đồ thong qua thi hội là gì?Cống sĩ34. Danh y nổi tiếng thứ nhất của china cổ đại là ai?Biển Thước35. Vị bá chủ sau cuối trong Xuân thu ngũ bá là ai?Sở Trang Vương36. “Ba tư” thời kỳ cổ truyền chỉ nơi nào hiện nay?Y Lãng37. Bốn Mã Quang soạn bộ niên thể thong sử đầu tiên của Trung Quốc, hotline là gì?Tư Trị Thông Giám38.“Bất nghi vọng từ bỏ phỉ bạc, dẫn dụ thất nghĩa” xuất hiện thêm trong nội dung bài viết nào của Gia cát Lượng?“Tiền Xuất Sư Biểu”39. Tứ đại mỹ thanh nữ là: Tây Thi, vương vãi Chiêu Quân, Điêu Thuyền với ai?Dương Ngọc Hoàn40. Cổ xưa Lục Lễ có: Quan, Hôn, Tang, Tế, Tương Kiến với gì?Uống rượu41. Lúc Tần Thủy Hoàng thống tốt nhất 6 nước, quá tướng phò tá bạn là ai?Lý Tư42. Cổ đại Lục Pháp có: Quy, Củ, Quyền, Hành, chuẩn chỉnh và gì nữa?Dây thừng43. Nhiều loại nào sau đây không thuộc một trong những 7 trang bị Cổ Long?Đồ Long Đao44. Nhân đồ dùng anh hung phá đổ Bất Châu sơn trong truyền thuyết cổ là ai?Cộng Công45. Tam quan trong cổ xưa chỉ Cư Dung Quan, Tử gớm Quan và?Đảo Mã Quan46. Ráng Thuyết Tân Ngữ là tập đái thuyết của Trung Quốc, tác giả là vị làm sao ở phái nam Bắc Triều?Lưu Nghĩa Khánh47. Tứ Thư có Luận Ngữ, Trung Dung, Đại Học và gì nữa?Mạnh Tử48. Phối Dược Thất Phương: Đại Phương, tiểu Phương, Hoãn Phương, cung cấp Phương, Kỳ Phương, Phục Phương và gì?Ngẫu Phương49. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí cùng gì nữa mới được hotline là ngũ thường?Tín50.

Xem thêm: Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố Học Phí, Hoa Văn Thương Mại Thành Phố (Shz)

Tứ Đại Danh Kiều chỉ: Triệu Châu Kiều, Lạc Dương Kiều, Lô Câu Kiều và gì nữa?Quản Tế Kiều51. Trẻ em tức chỉ ấu niên nhi đồng, và chỉ gì nữa?Tổng Giác52. Gia quan chỉ nam tử 20 tuổi, “Cập kê” chỉ loại gì?Nữ tử 15 tuổi53. Chén bát cổ văn lấy phá đề nhằm bắt đầu, kế tiếp lần lượt là vượt đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, sau cuối là gì?Thúc Cổ54. Tầng thiết bị 18 vào 18 tầng âm phủ là?Dương Đồng Địa Ngục55. Tứ triệu phú Bắc Tống chỉ Âu Dương Tu, sơn Thức, vương vãi An Thạch và ai?Hoàng Đình Kiên56. Chiếc rốn của dân tộc nước trung hoa là?Hoàng Hà lưu giữ Vực57. Đường Tống bát Đại Gia có 3 bạn cùng họ, hỏi là họ nào?58. “Nhạc Phủ tuy nhiên Bích” chỉ “Mộc Lan Thi” và?“Khổng tước Đông phái nam Phi”59. “Hậu Đình Hoa” vào “Cách Giang bởi vì Xướng Hậu Đình Hoa” là ca khúc bởi ai viết?Trần Hậu Chủ60. Tam Cô trong “Tam Cô Lục Bà” là chỉ ni cô, đạo cô và gì nữa?Quái Cô61. Hoàng Dung làm “Hảo cầu Thang” mang lại ai?Hồng Thất Công62. Yến Âu vào Từ Sử chỉ ai?Yến Thù, Âu Dương Tu63. “Phi tuyết lien thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên” là thành tựu của ai?Kim Dung64. Ngôi chùa được xem như là ngôi miếu đệ nhất cõi tục ở đâu?Hà nam giới Thiếu Lâm Tự65. Linh Phong, Linh Nham và đồ vật gi được call là “Nhạn Đãng Tam Tuyệt”?Đại Long Thu66. Ai là thi nhân đời Đường được fan đời hotline là Thi Quỷ?Lý Hạ67. Giữ Viên trong Tứ Đại Danh Viên làm việc đâu?Tô Châu68. “Dương quan Đại Đạo” vốn chỉ thong đến con phố nào?Tây Vực69. Chiếc nào sau đây không trực thuộc Tứ Hải vào “Ngũ hồ Tứ Hải”?Bắc Hải70. Điều kiện tham gia thi đình là gì?Cống Sĩ71. Phụ nữ Oa sẽ dùng từng nào viên đá nhằm vá trời?36572. Nhà vua cổ đại tử vong gọi là “Băng hà”, vương vãi hậu tử vong call là gì?Hoăng73. Người đặt ra “Bãi truất bách gia, độc tôn nho thuật” là ai?Đổng Trọng Thư74. Tam giáo vào Tam giáo cửu lưu giữ chỉ Phật giáo, Đạo giáo và?Nho giáo75. 15/7 âm định kỳ là đầu năm Trung Nguyên, còn gọi là?Quỷ Tiết76. Ngũ âm gồm: Cung, Thương, Giác, Chủy và?77. Đông Chí là khởi điểm của một tiết, còn gọi là gì?Đến nay78. Diêm La vương là năng lượng điện thứ 5 vào “Thập Điện Diêm Vương”, vậy điện thứ nhất là ai?Tần Quảng Vương79. Trong 24 máu khí, sau Lập Thu là huyết nào?Xử Thử80. Phục Hy, đàn bà Oa với ai được gọi là Tam HoàngThần Nông81. Tam Ngôn vào ”Tam Ngôn Nhị Phách” chỉ lời “Dụ rứa Minh Ngôn”, “Cảnh Thị Thông Ngôn” với gì nữa?Tỉnh thay Hằng Ngôn82. Tè Lý Đỗ chỉ hai vị thi nhân nào?Lý yêu thương Ẩn, Đỗ Mục83. Ghen tuông Thử sơn Trang nằm trong Tứ đại danh viên sao?Thị84. Lục Bà trong Tam Cô Lục Bà là chỉ Nha Bà, Bà Mai, Sư Bà, Tú Bà, Dược Bà với gì nữa?Bà Mụ85. Kiệt tác nào sau đây không ở trong Nhị Thập Tứ Sử?Tả Truyền86. Tam sơn trong Tam sơn Ngũ Linh chỉ An Huy Hoàng Sơn, Giang Tây Lư Sơn, và núi làm sao nữa?Nhãn Đãng Sơn chiết Giang87. Cổ đai Lục Nghĩa có: Phong, Phú, Hưng, Nhã, Tụng với gì nữa?Tỉ88. Tam thu vào “Nhất nhật bất kiến, như phương pháp tam thu” chỉ dòng gì?3 quý89. Xuân Thu là sử thư đầu tiên do cá thể biên soạn sinh sống Trung Quốc, người sáng tác là ai?Khổng Tử90. Tè Long thiếu phụ trong Thần Điêu Hiệp Lữ sống ở lòng Tuyệt Tình cốc bao lâu?Thập lục niên91. Phần nào bên dưới không trực thuộc Lục Tử Toàn Thư?Hàn Phi Tử92. Ngôi trường Giang Tam Hiệp là chỉ “Cù Đường Hiệp, “Vu Hiệp” và gì nữa?Tây Lăng Hiệp93. Tam Thanh trong Tây Du ký chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và?Đạo Đức Thiên Tôn94. Linh Nham Tự cầm đầu “Tứ Đại Danh Sát” Trung Quốc, xin hỏi Linh Nham từ bỏ này sống đâu?Tế Nam95. Dòng nào tiếp sau đây không trực thuộc Thất Tình trong Thất Tình Lục Dục?Bi

96. Loại nào sau đây không nằm trong Trường Châu bát Quái?Lý say mê Chi97. Từ bỏ điển trước tiên của trung hoa là?Thuyết Văn Giải Tự98. Dòng nào tiếp sau đây thuộc Dịch khiếp Lục Thập Tứ Quái?Khảm vi thủy99. Cỗ Thế Kỷ Truyện Thông Sử trước tiên của trung quốc nói về”“Sử Ký”