*
trình làng
*

Bạn đang xem: Kinh tế vi mô chương 4

*

*

*
*
*

Xem thêm: Có Âm Vang Thai Nhưng Chưa Có Tim Thai, Tim Thai Xuất Hiện Từ Tuần Thứ Mấy

*


Liên kết websiteDiễn bọn sinh viênDiễn bọn học tậpCổng tin tức sinh viên, giảng viên - Đại học Duy TânĐại học tập Duy Tân

BÀI TẬPCHƯƠNG 4

Bài tập 1: Một quý khách hàng có một khoảng chừng thu nhập I=120$, dùng để mua hai hàng hoá X và Y với mức giá lần lượt là PX=3$ và PY=1 $. Hàm tổng lợi ích của người tiêu dùng có dạng TU=2X*Y

a.Tìm phần trăm thay nạm biên thân hai sản phẩm hoá đó

b.Tìm kết hợp giữa X và Y để để buổi tối đa hoá lợi ích. Tính tiện ích thu được

c.Nếu thu nhập của doanh nghiệp tăng lên là là 150$. Tìm phối kết hợp mới thân X cùng Y để về tối đa hóa lợi ích

d.Giá của hàng hoá X tạo thêm gấp đôi khi kết phù hợp giữa X cùng Y để tối đa hoá lợi ích khi các khoản thu nhập là 120 là bao nhiêu?

Bài tập 2:

Hàm số ước của lúa thường niên có dạng

QD = 480 – 0,1P (đơn vị tính: p. = đ/kg ; Q: tấn)

Thu hoạch lúa năm kia Q­S1 = 270

Thu hoạch lúa năm nay QS2 = 280

a.Xác định vị lúa năm nay trên thị trường. Tính hệ số co và giãn của mong tại mức ngân sách này. Chúng ta có dìm xét gì về các khoản thu nhập của bạn nông dân ở năm nay so với năm trước

b.Để bảo đảm thu nhập mang lại nông dân chính phủ nước nhà đưa ra hai chiến thuật :

-Ấn định mức giá thành tối thiểu trong năm này là 2.100 đ/kg và cam đoan sẽ sở hữu hết phần lúa thặng dư

-Trợ giá, cơ quan chỉ đạo của chính phủ không can thbiệp vào giá thị trường và hẹn trợ giá mang lại nông dân là 100đ/kg.

Tính số tiền mà cơ quan chính phủ phải chi ra ở mỗi giải pháp? các khoản thu nhập của nông dân ở mỗi giải pháp. Theo ông (chị) chiến thuật nào có ích nhất

c.Bây giờ, chính phủ bỏ chế độ khuyến nông cùng đánh thuế là 100đ/kg thì giá thị trường đổi khác như ráng nào? Giá thực tế mà bạn nông dân nhận được? Ai là fan chịu thuế ? giải thích ?

Bài tập 3

Người tiêu dùng A gồm thu nhập khẩu tháng là một triệu đồng, thường cài hai hàng hoá thịt cùng khoai tây

a.Giả sử giá chỉ thịt là 20.000 đồng/kg, giá bán khoai tây là 5.000 đồng/kg. Hãy thiết lập cấu hình phương trình đường chi tiêu và minh hoạ bằng đồ thị

b.Hàm số công dụng khi tiêu dùng hai sản phẩm trên được mang lại như sau:

TU = (M – 2).P (Với M là thịt cùng P: khoai tây)

Phối hòa hợp nào thân thịt với khoai tây mà người tiêu dùng này mau để về tối đa hoá lợi ích.

c.Nếu giá chỉ khoai tây tăng mang lại 10.000 đ/kg. Đường ngân sách thay đổi như thế nào? phối kết hợp nào thân thịt cùng khoai tây để về tối đa hoá lợi ích.

Bài tập 4

a.Giả sử giá bắp tăng thêm 3% làm cho lượng cầu sút 6%. Độ co và giãn của cầu đối với giá bắp sẽ như vậy nào

b.Xem xét một thị trường cạnh tranh, lượng ước và lượng cung (mỗi năm) ở những mức giá khác nhau như sau:

Giá

(USD)

Lượng cầu

(triệu)

Lượng cung (triệu)

60

80

100

120

22

20

18

16

14

16

18

20


a.Xác định hàm số cung cùng hàm số cầu

b.Lượng và giá cân đối là bao nhiêu

c.Hãy tính độ co giãn của mong theo giá khi giá là 80 USD, khi giá là 100 USD

d.Hãy tính độ co và giãn của cung theo giá chỉ khi giá là 80 USD, khi giá chỉ là 100 USD

e.Giả sử nhà nước ấn định vị trần (giá về tối đa) là 80 USD. Tất cả sự thiều sản phẩm không? nếu như có, lượng thiếu hụt là bao nhiêu?

f. Để nút gía tối đa (P=80) trở thành mức giá cân bằng, bên nước nên tăng lượng cung sinh sống mỗi mức giá thành là bao nhiêu