Một xạ thủ khi bắn súng, số điểm dành được sau mỗi lần bắn được lưu lại ở bảng sau:

8

9

10

9

9

10

8

9

10

7

9

8

10

8

9

8

7

9

10

10

10

9

9

9

Hãy đến biết:

a) tín hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của lốt hiệu.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút đại số 7 chương 1

b) Số những giá trị khác biệt của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số” với nêu dấn xét.


Đề bài

Một gia sư thể dục đo độ cao (tính theo (cm)) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau:

139

141

140

145

143

138

141

148

139

140

141

145

139

150

140

141

145

140

141

143

Hãy mang lại biết:

a) tín hiệu ở đó là gì? vết hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Số những giá trị không giống nhau của vệt hiệu.

Xem thêm: Lời Bài Hát Có Tất Cả Nhưng Mất Em, Có Tất Cả Nhưng Mất Em Loibaihat

c) Lập bảng “tần số”.


Đề bài

Theo dõi số chúng ta nghỉ học tập ở từng buổi vào một tháng, các bạn lớp trưởng khắc ghi như sau

0

0

1

1

2

0

3

1

0

4

0

1

0

2

1

0

0

2

2

0

1

0

5

0

0

0

Hãy đến biết:

a) bao gồm bao nhiêu buổi học vào thời điểm tháng đó?

b) tín hiệu ở đó là gì?

c) Lập bảng “tần số” cùng nhận xét.


Đề bài

Thời gian giải một việc của một nhóm học sinh được ghi lại ở bảng sau:

5

7

10

9

4

7

9

8

10

(9)

7

9

8

5

9

6

8

10

8

10

Hãy mang lại biết:

a) tín hiệu ở đấy là gì?

b) tất cả bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra dìm xét.


Đề bài

Một siêu thị phát hành sách những thống kê lại số lượt quý khách đến mua sắm chọn lựa theo từng tháng trong thời hạn 2011 được đánh dấu như sau:

*
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I"m not sure about the universe.”