Hỏi em rằng, em ở bên cạnh ấy ra sao? Má xưa còn thắm? ơ ớ . . . Còn thắm hoa đào? đôi mắt xưa còn xanh màu sắc biếc? niềm vui có đẹp mắt trăng sao? Hỏi em rằng, câu hò câu hát năm xưa gồm vang rộn tiếng? ơ ớ . . . Rộn tiếng vui đùa? tuyệt là phòng không tối vắng? Ai về mai nắng nóng chiều mưa? hương thơm Giang thuyền không chỗ đậu Ngự Viên tất cả bướm hoa xoàn Hay là hài xưa in dấu? Đưa siêu mẫu ấy thanh lịch ngang Ở chỗ này tư mùa nắng nóng em ơi Gió lên ngập bốn ơ ớ ngập bốn phương trời Lối xưa về xa hun hút Mây chiều call nhớ chơi vơi Mai đây con đường ra xứ Huế cùng em thấp sáng hoa đèn bi thương chi chuyện tình lứa đôi Xin đừng khi nào em quên Em ơi ngày mai trở lại Cùng em thấp sáng trăng nguyền Còn đâu chuyện bi quan đôi lứa Duyên tình lúc nào em quên

Bạn đang xem: Hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: So Sánh Các Chiến Lược Chiến Tranh Của Mỹ, I Tự Luận S0 Sánh Các Chiến Lược Ch

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.