- Chọn bài xích -Bài 19: các chất được cấu trúc như nỗ lực nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử vận động hay đứng yên?Bài 21: nhiệt năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối giữ - phản xạ nhiệtBài 24: bí quyết tính nhiệt độ lượngBài 25: Phương trình cân bằng nhiệtBài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ với nhiệtBài 28: Động cơ nhiệtBài 29: thắc mắc và bài tập tổng kết chương II: nhiệt họcBài tự khám nghiệm 2

Mục lục

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?III – VẬN DỤNGB. Giải bài xích tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài bác tập

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Giải Vở bài xích Tập trang bị Lí 8 – bài bác 24: công thức tính sức nóng lượng góp HS giải bài bác tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong việc hình thành các khái niệm cùng định chính sách vật lí:

A. Học theo SGK

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

1. Quan hệ nam nữ giữa nhiệt độ lượng vật cần thu vào để tăng cao lên và trọng lượng của vật

BẢNG 24.1

ChấtKhối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútm1 = … m2Q1 = … Q2
Cốc 2Nước100 gΔt2o = 20ot2 = 10 phút
Câu C1 trang 112 VBT đồ vật Lí 8:

Lời giải:

Các nguyên tố được giữ giống nhau: Độ tăng nhiệt độ và hóa học làm đồ dùng (nước).

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 8 bài 24

Yếu tố được thay đổi: Khối lượng nước.

Câu C2 trang 112 VBT đồ dùng Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật nên thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: Khối lượng càng mập thì nhiệt độ lượng cần cung ứng càng lớn.

2. Mối quan hệ giữa nhiệt độ lượng vật nên thu vào để tăng cao lên và độ tăng nhiệt độ độ.

Câu C3 trang 112-113 VBT thiết bị Lí 8:

Lời giải:

Các yếu tố được giữ lại không đổi: Khối lượng và hóa học làm đồ dùng giống nhau.

Cách làm: Lấy hai cốc buộc phải đựng và một lượng nước như thể nhau.

Câu C4 trang 113 VBT trang bị Lí 8:

Lời giải:

Yếu tố phải thay đổi: Độ tăng nhiệt độ của hai cốc khác nhau.

Cách làm: Thời gian đun hai cốc buộc phải khác nhau.

BẢNG 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đunSo sánh độ tăng sức nóng độSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútΔt1o = 1/2 Δt2oQ1 = 1/2 Q2
Cốc 2Nước50 gΔt2o = 40ot2 = 10 phút
Câu C5 trang 113 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về mối quan hệ giữa nhiệt lượng đồ dùng thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ độ: Nhiệt lượng đồ gia dụng thu vào để tăng cao lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

3. Quan hệ nhiệt lượng vật buộc phải thu vào để tăng cao lên với hóa học làm vật.

BẢNG 24.3

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độ độThời gian đunSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútQ1 > Q2
Cốc 2Băng phiến50 gΔt2o = 20ot2 = 4 phút
Câu C6 trang 113 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

Các yếu hèn tố vắt đổi: Chất làm vật.


Các nhân tố không ráng đổi: Khối lượng cùng độ tăng nhiệt độ.

Câu C7 trang 113 VBT đồ vật Lí 8: Kết luận về tình dục nhiệt lượng vật nên thu vào để nóng dần lên với hóa học làm vật:

Lời giải:

Nhiệt lượng vật đề nghị thu vào để nóng lên có nhờ vào vào chất làm vật.

III – VẬN DỤNG

Câu C8 trang 114 VBT vật dụng Lí 8: Muốn xác minh nhiệt lượng đồ gia dụng thu vào phải:

Lời giải:

– Tra bảng để khẳng định độ bự của nhiệt dung riêng biệt của chất làm vật.

– Đo độ lớn của khối lượng bởi cân.

– Đo độ tăng nhiệt độ bởi nhiệt kế.

Câu C9 trang 114 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng ánh sáng từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ.

Câu C10 trang 114 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

2 lít nước có trọng lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì ánh nắng mặt trời của nóng và của nước đều bởi 100oC.

Nhiệt lượng nước đề nghị thu vào để nước nóng lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J.

Nhiệt lượng nóng cần thu vào nhằm ấm nóng lên 100oc là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J.

Nhiệt lượng tổng số cần cung ứng là:

Q = q.1 + quận 2 = 630000 + 33000 = 663000 J = 663 kJ.

Ghi nhớ:

– sức nóng lượng vật đề xuất thu vào nhằm nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật cùng nhiệt dung riêng của chất làm vật.

– cách làm tính nhiệt lượng thứ thu vào: Q = m.c.Δt, vào đó: Q là nhiệt độ lượng (J), m là trọng lượng của đồ (kg), Δt là độ tăng ánh sáng của đồ vật (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng rẽ của hóa học làm trang bị (J/kg.K).

– nhiệt dung riêng biệt của một chất cho biết thêm nhiệt lượng đề nghị thu vào để gia công cho 1kg hóa học đó tăng lên 1oC.

B. Giải bài bác tập

Bài 24.1 trang 115 VBT vật dụng Lí 8: Có 4 hình A, B, C, D đầy đủ đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn hệt nhau nhau nhằm đun những bình này trong 5 phút (H.24.1 SBT) bạn ta thấy nhiệt độ của nước trong bình trở bắt buộc khác nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Kết Quả Trúng Tuyển Đại Học 2018, Tra Cứu Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Năm 2018

*

1. Hỏi ánh nắng mặt trời ở bình như thế nào cao nhất?

A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

D. Bình D.

2. Nhân tố nào tiếp sau đây làm cho ánh nắng mặt trời của nước ở các bình trở đề xuất khác nhau?

A. Thời gian đun.

B. Nhiệt lượng từng bình nhấn được.

C. Lượng chất lỏng cất trong từng bình.

D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình.

Lời giải:

1. Chọn A.

Vì những vật hồ hết được đun bởi những đèn động giống nhau, nước ban đầu ở cùng một nhiệt độ. Bởi số lượng nước vào bình A ít nhất nên nhiệt độ ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C.

Vì độ tăng ánh sáng và chất cấu tạo nên vật đa số giống nhau bắt buộc nhiệt độ của những bình khác biệt do lượng hóa học lỏng chứa trong từng bình đó.

Bài 24.2 trang 115 VBT vật dụng Lí 8: Để đun cho nóng 5 lít nước từ bỏ 20oC lên 40oC cần bao nhiêu nhiệt lượng?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg;

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần cung cấp là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ.

Bài 24.3 trang 115-116 VBT thiết bị Lí 8: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm từng nào nhiệt độ?

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kg;

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q = 840 kJ = 840000 J;

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước lạnh thêm là:


*

Bài 24.4 trang 116 VBT đồ Lí 8: Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính sức nóng lượng tối thiểu quan trọng để hâm sôi nước, biết nhiệt độ độ lúc đầu của ấm và nước là 20oC.

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kg;

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K;

nước sôi t = 100oC;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng về tối thiếu cần thiết để hâm nóng nước là:

Q = Qấm + Qnước = m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4. 880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J.

B. Giải bài xích tập

Bài 24a trang 116 VBT trang bị Lí 8: Công thức nào sau đây là công thức tính nhiệt độ lượng vày vật có cân nặng m lan ra?

A. Q = m.c.Δt, trong các số ấy Δt là độ tăng sức nóng độ.

B. Q = m.c.(t2 – t1), trong các số ấy t2 là ánh nắng mặt trời cuối, t1 là ánh sáng ban đầu.

C. Q = m.c.Δt, trong số đó Δt là độ giảm nhiệt độ.

D. Cả cha công thức bên trên đều không phải là bí quyết tính sức nóng lượng bởi vì vật lan ra.

Lời giải:

Chọn C.

Công thức tính sức nóng lượng vật tỏa ra: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của trang bị (kg), Δt là độ hạ nhiệt độ của thứ (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng của chất làm thiết bị (J/kg.K).

B. Giải bài bác tập

Bài 24b trang 116 VBT đồ Lí 8: Hình 24.1 vẽ những đường biểu diễn sự đổi khác nhiệt độ theo thời hạn của cùng một cân nặng nước, đồng cùng nhôm được đun bởi những phòng bếp tỏa sức nóng như nhau. Hỏi đường trình diễn nào tương xứng với nước, đồng cùng nhôm?

*

A. Đường I ứng cùng với nước, mặt đường II ứng cùng với nhôm, con đường III ứng cùng với đồng.

B. Đường I ứng cùng với đồng, mặt đường II ứng cùng với nhôm, con đường III ứng với nước.

C. Đường I ứng cùng với nhôm, đường II ứng với đồng, con đường III ứng với nước.

D. Đường I ứng với nước, con đường II ứng đồng với, con đường III ứng với nhôm.

Lời giải:

Chọn A.

Ta gồm

*
. Trên đồ dùng thị ta dựng con đường vuông góc với trục thời gian. Lúc đó thời gian cung ứng nhiệt cho 3 hóa học là như nhau. Vị cùng trọng lượng và phòng bếp tỏa nhiệt giống hệt nên độ tăng nhiệt độ sẽ phụ thuộc tỷ lệ nghịch vào nhiệt độ dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > cnhôm = 880J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước nhôm đồng

Vậy mặt đường I: nước; con đường II: nhôm; con đường III: đồng.

B. Giải bài tập

Bài 24c trang 117 VBT đồ Lí 8: Một ấm nhôm khối lượng 500g đựng 2 lít nước được đun bên trên một bếp lò. Hỏi ấm đã nhận được được từ bếp một sức nóng lượng bởi bao nhiêu? Biết ấm nóng thêm lên 50oC.

Tóm tắt:

mấm = m = 500g = 0,5 kg; 2 lít nước tất cả mn = 1kg;

Δt = 50oC; cnhôm = c = 880J/kg.K; cn = 4200J/kg.K;

Nhiệt lượng cảm nhận Q = ?

Lời giải:

Ấm đã nhận được từ nhà bếp một sức nóng lượng là:

Q = Qấm + Qnước = (m.c + mn.cn).Δt

= (0,5.880 + 2.4200).50 = 442000J.

B. Giải bài xích tập

Bài 24d trang 117 VBT đồ vật Lí 8: Người ta phơi ra nắng nóng 5 lít nước, sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ bỏ 28oC lên 34oC. Tính năng lượng do ánh nắng Mặt Trời truyền đến nước.

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng do ánh sáng Mặt Trời truyền mang lại nước:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

B. Giải bài tập

Bài 24đ trang 117 VBT đồ dùng Lí 8: Hãy tế bào tả phương thức dùng trong bài xích 24 SGK để mày mò sự nhờ vào của nhiệt lượng vật bắt buộc thu để nóng lên vào khối lượng, độ tăng ánh sáng và hóa học làm vật.

Người ta đã dùng phương thức tương từ như cách thức này để khám phá hiện tượng nào trong số bài học thứ lí sống lớp 6, lớp 7.

Lời giải:

* phương pháp dùng trong bài bác 24 SGK để khám phá sự phụ thuộc của nhiệt lượng vật nên thu để nóng lên vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời và hóa học làm vật là:

Ta so sánh nhiệt lượng của những vật với các điều kiện thay đổi tương ứng: lần lượt thay đổi các đại lượng phụ thuộc vào như khối lượng, độ tăng nhiệt độ và hóa học làm vật.

Mỗi lần thí nghiệm khảo sát điều tra sự phụ thuộc vào một đại lượng nào đó thì ta buộc phải giữ nguyên, không thay đổi hai đại lượng còn lại, điều kiện làm thí nghiệm cần như nhau.

* tín đồ ta vẫn dùng phương pháp tương trường đoản cú như phương thức này để mày mò hiện tượng cất cánh hơi trong đồ lý 6.