a) Tính năng lượng điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch AB khi R1mắc thông liền với R2. Rtđlớn rộng hay nhỏ tuổi hơn từng điện phát triển thành phần?

b) giả dụ mắc R1song tuy nhiên với R2thì năng lượng điện trở tương đường R"tđcủa đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện biến hóa phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc nối liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + trăng tròn = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện đổi mới phần.

b) lúc R1 mắc song song với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện biến hóa phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT vật dụng Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai phương pháp vào nhì điểm M, N trong sơ thiết bị hình 6.1 SBT, trong số đó hiệu điện cố kỉnh U = 6V. Trong bí quyết mắc máy nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong biện pháp mắc máy hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai bí quyết mắc nào? Vẽ sơ vật từng cách mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong biện pháp mắc 1, điện trở tương tự là:

*

Trong giải pháp mắc 2, năng lượng điện trở tương tự là:

*

Ta nhận thấy Rtđ1 > Rtđ2 nên phương pháp mắc một là cách mắc có hai điện trở ghép nối tiếp, cách 2 gồm hai điện trở ghép song song

Sơ đồ phương pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ phương pháp mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc nối liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) và (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhị ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT vật dụng Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện cố kỉnh đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi bao gồm cường độ là 0,5A (cường độ chiếc điện định mức)

Mắc thông suốt hai đèn điện này vào hiệu điện cố gắng 6V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn lúc đó. Hai đèn bao gồm sáng thông thường không? do sao? cho rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong trường hợp này có giá trị như trong khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhì đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc thông suốt thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ mẫu điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng yếu rộng mức bình thường vì cường độ mẫu điện chạy qua đèn nhỏ tuổi hơn quý giá định mức.

Câu 4 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Hai láng đèn gồm cùng hiệu điện cầm cố định nấc 110V; cường độ dòng điện định mức của bóng đèn trước tiên là 0,91A, của bóng đèn thứ nhị là 0,36A. Rất có thể mắc thông liền hai bóng đèn trong trường vừa lòng này vào hiệu điện núm 220V được không? vày sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc nối liền hai đèn vào U = 220 V đạt được không? vị sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ cái điện thực tế chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ loại điện định mức của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy đề nghị không mắc tiếp liền hai bóng đèn này được.

Câu 5 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Ba năng lượng điện trở cùng cực hiếm R = 30Ω.

a) có mấy bí quyết mắc cả tía điện trở này thành một mạch năng lượng điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của mỗi mạch trên

Lời giải:

a) tất cả 4 phương pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của mỗi mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Xem thêm: An Giang: Bắt Ma Túy Ở Châu Phú, An Giang, Bản Án 27/2018/Hs

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch năng lượng điện AB tất cả sơ vật như hình 6.2 trong những số đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do năng lượng điện trở R2 nối tiếp với điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT vật dụng Lí 9 

Các điện trở R là tương đồng trong các đoạn mạch gồm sơ thứ trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch làm sao là nhỏ dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy cách mắc D gồm điện trở tương đương nhỏ nhất.

Câu 8 trang 17 SBT vật Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch AB gồm sơ thứ như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong số đó các điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có mức giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương đương của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy vậy song với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu được loại điện gồm cường độ lớn nhất tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A với I3 = 3A. Hỏi có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào nhì đầu đoạn mạch gồm bố điện trở này tiếp liền với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc nối liền nên ta tất cả I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn số 1 được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá chỉ trị nhỏ dại nhất, nếu lấy cực hiếm khác lớn hơn thế thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu điện thế mập nhất rất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT thiết bị Lí 9

Khi mắc tiếp nối hai năng lượng điện trở R1 và R2 vào hiệu điện nạm 1,2V thì mẫu điện chạy qua chúng gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối này

b) nếu như mắc song song hai năng lượng điện trở nói trên vào một trong những hiệu điện cố thì cái điện chạy qua năng lượng điện trở R1có độ mạnh I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính năng lượng điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song song R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch:

*

b) bởi vì R1 mắc tuy vậy song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT thiết bị Lí 9 

Cho cha điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω và R3 = 18Ω. Dùng tía điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy nhiên song có hai mạch rẽ, trong số đó có một mạch rẽ bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của các đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu trên đây

b) Tính năng lượng điện trở tương đương của từng đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 6.5, trong các số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; chiếc điện đi qua R3 có độ mạnh là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ dòng điện I1, I2tương ứng đi qua các điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện rứa U thân hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ mẫu điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Cường độ chiếc điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sinh hoạt nhánh chính, R2 và R3 nằm ở hai nhánh rẽ)

b) Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong đó U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT thứ Lí 9 

Hãy chứng minh rằng điện trở tương tự Rtđ của một quãng mạch tuy nhiên song chẳng hạn gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 mắc tuy vậy song cùng với nhau, thì nhỏ dại hơn mỗi điện biến hóa phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT thiết bị Lí 9 

Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 6.6, trong những số đó các năng lượng điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1 = 0,4A

*

a) Tính những cường độ dòng điện bên trên I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2 và R3