TTO - học viện Báo chí cùng tuyên truyền đã chính thức chào làng điểm trúng tuyển chọn vào trường. Theo đó, chăm ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất khối C là báo truyền hình: 23 điểm.

ai đang xem: điểm chuẩn học viện báo chí truyền thông tuyên truyền 2013
*

Thí sinh tham dự cuộc thi ĐH năm 2013 - Ảnh: TTO"

Tên ngành/ chăm ngành

Khối C

Khối D1

Triết Mác-Lênin

16.5

17

Chủ nghĩa xóm hội khoa học

16.5

16.5

Kinh tế chủ yếu trị Mác-Lênin

16.5

16.5

Quản lý khiếp tế

18

19

Lịch sử Đảng

17

Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước

21

18.5

Quản lý văn hóa tư tưởng

18

17

Chính trị phân phát triển

17

17

Quản lý xã hội

20.5

17

Tư tưởng HCM

16.5

17

Giáo dục lý luận bao gồm trị

17.5

17

Văn hóa với phát triển

20

18.5

Chính sách công

17

17

Khoa học cai quản nhà nước

20.5

18

Báo in

21.5

21

Báo ảnh

20.5

19

Báo vạc thanh

21

17

Báo truyền hình

23

21.5

Quay phim truyền hình

19

17.5

Báo mạng điện tử

21.5

22

Báo chí nhiều phương tiện

20

19.5

Xuất bản

20.5

19.5

Xã hội học

17

17.5

Thông tin đối ngoại

22

21

Quan hệ bao gồm trị và media quốc tế

20

20

Công tác thôn hội

22

20.5

Quan hệ công chúng

22

22

Quảng cáo

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

18

Ngành/chuyên ngành

Khối C

Khối D

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Triết học tập Mác-Lênin

12

18

Chủ nghĩa xóm hội khoa học

11

17,5

16

17,5

Kinh tế chủ yếu trị Mác-Lênin

12

17,5

15

17,5

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

11

18

Tư tưởng hồ Chí Minh

6

17,5

8

18

Xã hội học

9

18,5

Chính sách công

5

18

Thời gian nhấn hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ thời điểm ngày 10-8 cho đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau khoản thời gian xét tuyển hoài vọng 2 đợt 1, nếu vẫn còn đó chỉ tiêu, học viện chuyên nghành sẽ tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2 những đợt tiếp đến và sẽ sở hữu được thông báo sau.