Trường Đại học tập Xây dựng chào làng điểm chuẩn trúng tuyển NV1 năm 2015. Những em xem cụ thể dưới đây:

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển Đại học chế tạo năm 2015

1. Vói tổ họp những môn Toán, vật lý, Vẽ Mỹ thuật:

(Ngành con kiến trúc: Toán với Vẽ thẩm mỹ nhân thông số 2; ngành quy hướng vùng với đô thị: Toán nhân hệ số 2)


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xây dựng hà nội 2015

STT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành, chăm ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Kiến trúc

D580102

400

34,50

2

Quy hoạch vùng với đô thị

D580105

100

24,33

 

Tổng

 

500

 


STT

Ngành, siêng ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điêm trúng tuyến

1

Xây dụng dân dụng và Công nghiệp

D580201(01)

525

30,92

2

1 lệ thông chuyên môn trong công trình

□580201(02)

75

29,83

3

Xây dụng Cảng - Đuờng thuỷ

0580201(03)

75

26,08 ụ

4

Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện

D58020l(04)

75

26,33

5

Tin học xây dụng

D580201(05)

75

28,25 V

6

Kỹ thuật xây dụng dự án công trình Giao thông

(Chựyên ngành: Xây dựng mong đường)

D580205

265

29,75

7

Câp bay nưóc

DI 10104

115

28,58

8

Công nghệ chuyên môn Môi trường

D510406

100

27,83

9

Kỹ thuật dự án công trình biển

D580203

75

26,83

10

Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dụng

D510105

150

27,83

11

Công nghệ thông tin

D480201

30

30,58

12

Máy xây dụng

D520103(01)

75

27,08

13

Cơ giói hoá xây dụng

D520103(02)

40

27,00

14

Kỹ thuật Trăc địa - phiên bản đô

(Chuyên ngành: kỹ thuật Trắc địa xây dụng - Địa chính)

D520503

40

26,58

15

Kinh kia xây dụng

D580301

300

30,17

16

Kinh tê và thống trị đô thị

D580302(01)

75

29,33

17

Kinh tế và quản lý bất hễ sản

D580302(02)

40

28,83

 

Tổng

 

2.130

 


. Vói tố họp những môn Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh: (Toán nhân hệ số 2)


STT

Ngành, siêng ngành đào tạo

Mã ngành, chăm ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Xây dụng gia dụng và Công nghiệp

D580201(01)

175

27,17

2

Hệ thống nghệ thuật trang công trình

D580201(02)

25

25,92

3

Xây dụng Cảng - Đuòng thuỷ

D580201(03)

25

21,17

4

Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện

D580201(04)

25

22

5

Tin học xây dụng

D580201(05)

25

25,17

6

Kỹ thuật xây dụng công trình xây dựng Giao thông (Chuyên ngành: Xây dụng ước đường)

D580205

85

25,33

7

Cấp thoát nưóc

DI 10104

35

24,92

8

Kỹ thuật dự án công trình biển

D580203

25

22,42

9

Công nghệ thông tin

D480201

70

26,42

10

Máy xây dụng

D520103(01)

25

23,17

11

Cơ giói hoá xây dụng

D520103(02)

10

23,92

12

Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ

(Chuyên ngành: chuyên môn Trắc địa xây dựng-Địa chính)

D520503

10

22,75

13

Kinh tế xây dụng

D580301

100

27,50

14

Kinh tế và thống trị đô thị

D580302(01)

25

26,50

15

Kinh tế và thống trị bất rượu cồn sản

D580302(02)

10

26,08

 

Tổng

 

670

 


Đăng cam kết nhận Điểm chuẩn chỉnh Đại học kiến tạo năm 2015 đúng đắn nhất, biên soạn tin:

DCL (dấu cách) XDA (dấu cách) Mãngành nhờ cất hộ 8712

Ví dụ: DCL XDA D580102 gửi 8712

Trong đó XDA là Mã trường

D580102 là mã ngành con kiến trúc

giatri.edu.vn.com - Theo ĐH Xây dựngTrường Đại học Xây dựng


Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2022


*
*
*
*
*
*
*
*


Trường Đại học Xây dựng


Xem thêm: Yêu 21: Vợ Chồng Giận Nhau Ai Nên Làm Lành Trước, Ai Nên Làm Lành Trước

Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2022


Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học tạo năm 2015


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
giatri.edu.vn.COM
ĐIỂM giatri.edu.vn
*