Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Đề toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được từng nào bộ áo xống với cùng kích thước đó và còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ quần áo cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và quá 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi trang bị hai. Hỏi phải lấy nghỉ ngơi túi lắp thêm hai từng nào kg gạo đổ quý phái túi máy hai để số gạo ở nhị túi bằng nhau?

Đáp án:

Túi thứ hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhì túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi bằng nhau thì mỗi túi tất cả số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi thứ nhất là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ có ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc không vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB với BC. Cạnh AD gấp hai hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + trăng tròn + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A có 40 học viên được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đa số thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ có số học viên là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm bao gồm số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn đáp án đúng

a.Số tức thời sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn chính giữa số 9068 và 11982 là:

A.10000 và 12000

B. 10000 cùng 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 và 11000

Đáp án: B. 10000 với 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Cơ Cấu Tổ Chức Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, người mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và sở hữu một áo thun hết 26500 đồng. Số tiền sót lại mẹ dùng làm mua thức ăn. Hỏi người mẹ đã dùng từng nào tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng để mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền bà mẹ dùng đề cài thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số với số bé xíu nhất bao gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng đầy đủ trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng hồ hết trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bởi 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836


D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm cùng chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích s của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 8dm với chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài có 792 con gà nhốt hầu như vào 9 ngăn chuồng. Người ta phân phối đi số con gà bằng số gà nhốt vào 2 ngăn chuồng. Hỏi fan ta đã buôn bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi phòng chuồng nhốt số gà là: 792 : 9 = 88 (con)

Số kê đã buôn bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính cực hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một siêu thị có 132kg đường, đã phân phối ¼ số kg con đường đó và 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường shop đã bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng sót lại số đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: bao gồm 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như vậy nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm giống hệt chưa tổng số 54 lít. Shop đã chào bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại từng nào thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng đã bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: lúc đầu có 5 bổ tải chở tổng cộng 210 bao con đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe cộ nửa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết những xe cài đặt chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao con đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe pháo chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao mặt đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng gồm 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng sở hữu được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng gồm số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng mua được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: gồm một tổ học sinh tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nữa nhiệm vụ được giao 2 cây phải tổng số cây trồng được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo nhiệm vụ mỗi em trông số kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số km là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó bao gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu cung cấp thùng tuyệt nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu nhát thùng máy hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu sản xuất thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì tổng thể dầu bao gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần số dầu thùng trang bị hai là 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng thiết bị hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu sinh sống thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn tín đồ ta kê 9 mặt hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 fan đến dự họp. Hỏi yêu cầu kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế tất cả số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế đề nghị kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa cân nặng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cây nạp năng lượng quả bao gồm 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và có 9 sản phẩm cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây nạp năng lượng quả kia có toàn bộ bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán tốt gấp 3 lần ngày vật dụng nhất. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Đáp án:

Ngày sản phẩm hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074kg

Cả hai ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

……………….

Nhà xuất bản Đại học sư phạm đang xuất bản cuốn Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh xuất sắc lớp 3