Lớp 5 tiếng Anh lớp 5 đề thi giờ đồng hồ anh lớp 5 học tập kì 2 đề thi giờ anh lớp 5 cuối học tập kì 2 đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng anh

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 family and friends

*
doc

Đề thi khảo sát unique Lớp 5 - ngôi trường TH Xuân hương tỉnh Bắc Giang


*
doc

Đề soát sổ định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5


*
doc

Đề thi khảo sát quality đầu năm lớp 5 tỉnh tỉnh bình dương năm 2012 - 2013


*
pdf

sáng tạo độc đáo kinh nghiệm - Áp dụng dạy học lành mạnh và tích cực để dạy dỗ giải các bài toán về vận động đều cho học viên lớp 5


*
pdf

sáng kiến kinh nghiệm - hướng dẫn học sinh thực hiện xuất sắc cách giải việc có lời văn - Lớp 5


*
pdf

Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, quảng ninh đất mỏ


*
pdf

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 5 năm học tập 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, tỉnh quảng ninh


*
pdf

ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm: một trong những biện pháp giúp học sinh hiểu và thực hiện giỏi 5 điều bác bỏ Hồ dạy dỗ thiếu niên nhi đồng


Xem thêm: Phòng Vệ Chính Đáng Và Tình Thế Cấp Thiết, Phòng Vệ Chính Đáng

Nội dung

thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành Miễn phíĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN TIẾNG ANHNĂM 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁNPART I. LISTENING (20 minutes)Question 1. Listen và number (1 pt)1Question 2. Listen và write T (True) or F (False) (1 pt)T0. It’s two o’clock in the afternoon. The weather is sunny.................... .1. What are you wearing? I’m wearing a xanh skirt.................... .2. What are they doing? They are talking.................... .3. I was hot but she was cold.................... .4. There were some children but there weren’t any teachers ................... .Question 3. Listen và draw the lines (1 pt)1. She’s eating a cake ata half past ten at night.2. She’s nhảy atb quarter to eight in the evening.3. She’s watching a clip atc four o’clock in the afternoon.4. She’s playing music atd quarter to lớn ten in the morning.5. She’s sleeping ate nine o’clock in the morning.Question 4. Listen và tick (1 pt):Example:Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành Miễn phíQuestion 5. Listen và complete (1 pt)seven o’clock in the morning.1. Hello, my name’s Rosy.I go khổng lồ school at ………..2. What’s he wearing? He’s wearing a trắng ……………………..………3. What are you doing? We’re watching a …………………..…….4. The play was in the ………………………..……. On Sunday morning.5. The prize - giving was in the …………………………..…………PART II: Reading và writing. (15 minutes)Question 6: Choose the correct words và put them in the line.Example:She’s wearing black skirt.skirtTrang chủ: h t t p. S : / / v n d o c . C o m / | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8scarf Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức Miễn phí1.It’s quarter ________________2.They’re ______________3.He4.__________There weren’tpasttoplayingwearingwaswerefour.music.wet._____________women.someanyQuestion 7: Read and insert the missing letters in the gaps.Example:He was kind.1.There are two w__m__n3.2.I wash my hands at the si__ __.4.She’s wearing green gl__ve__.A lion cub is playing with a c__b__.Question 8: Read & write one or more words in each gap.Example:1.2.What’s the weather like? It’s sunny.She’s wearing __________.Look at the guest. They’re _____________ .Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành Miễn phí3.She’s taking lots of ____________.4.How ___________ children are there? There are five children.Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.areExample:readingandbridewere0. This is an invitation. We’re reading it.1. Today we’ve got English _________ maths.2. There ___________ some men.3. What __________ you doing? I’m watching a video.4. Look at the ____________. She’s wearing a white dress.ANSWER KEYI. LISTENING.Question 1.1. Shirt2. Skirt3. Scarf4. GlovesJeansQuestion 2.1. T2. T3. F4. TQuestion 3.1-e2-d3-c4-b5-aQuestion 4.1. Boots2. Three o’clock3. TiredTrang chủ: h t t p. S : / / v n d o c . C o m / | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 02 4 22 4 2 61 8 85. F5. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành Miễn phíQuestion 5.4. Lion5. Women1. Seven2. Shirt4. Classroom5. Playground3. VideoPart 2: Reading & writingQuestion 6.1. To2. Playing3. Was4. AnyQuestion 7.1. O_e2. Nk3. O_s4. U_eQuestion 8.1. Boots2. Talking3. Photos4. ManyQuestion 9.1. And2. Were3. Are4. BrideMời chúng ta đoc đọc thêm tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 không giống như:Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5Luyện thi giờ Anh lớp 5 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5Luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh: https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-tieng-anhTrang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 02 4 22 4 2 61 8 8
This site is protected by reCAPTCHA & the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Chủ đề


Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12