thiết yếu trị mặt trận xã hội kinh tế tài chính giờ dân văn hóa thể thao lao lý thế giới sức khỏe khoa học

Bộ chủ yếu trị:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Quê quán: buôn bản Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Danh sách 22 ủy viên bộ chính trị khóa 12

Tôn giáo: Không

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành chế tạo Đảng); Ngữ văn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1957 - 1963: học sinh trường thêm cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

1963 - 1967: sv khoa Ngữ văn ngôi trường Đại học tập Tổng vừa lòng Hà Nội

12/1967 - 7/1968: Cán bộ Phòng tư liệu Tạp chí học hành (nay là Tạp chí cùng sản)

7/1968 - 8/1977: Cán bộ biên tập Ban sản xuất Đảng, Tạp chí cùng sản. Đi thực tập ở thị xã Thanh Oai, thức giấc Hà Tây (1971), túng thư bỏ ra đoàn cơ sở Tạp chí cùng sản (1969-1973).

8/1973 - 4/1976: phân tích sinh Khoa kinh tế - chủ yếu trị trường Đảng thời thượng Nguyễn Ái Quốc (nay là học viện chuyên nghành Chính trị-Hành chính đất nước Hồ Chí Minh), đưa ra ủy viên.

5/1976 - 8/1980: Cán bộ chỉnh sửa Ban sản xuất Đảng, Tạp chí cộng sản, Phó túng thư bỏ ra bộ.

9/1980 - 8/1981: học tập Nga văn trên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

9/1981 - 7/1983: Thực tập sinh và đảm bảo luận án Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa tạo Đảng ở trong Viện Hàn lâm công nghệ xã hội Liên Xô.

3/1989 - 4/1990: Ủy viên Ban chỉnh sửa Tạp chí cộng sản.

5/1990 - 7/1991: Phó Tổng chỉnh sửa Tạp chí cùng sản.

8/1991 - 8/1996: Tổng biên tập Tạp chí cộng sản.

1/1994 mang đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII.

8/1996 - 2/1998: Phó túng thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng phòng ban Cán sự đh và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

12/1997 mang đến nay: Ủy viên Bộ bao gồm trị Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X, XI.

2/1998 - 1/2000: Phụ trách công tác làm việc tư tưởng-văn hóa với khoa giáo của Đảng.

8/1999 - 4/2001: sở tại Bộ chủ yếu trị

1/2000 - 6/2006: bí thư Thành ủy hà nội thủ đô các khóa XII, XIII, XIV.

2/2002 đến nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

6/2006 cho nay: túng thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

6/2006 – 7/2011: chủ tịch Quốc hội.

2. Đại tướng trần Đại Quang

Quê quán: thị xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X, XI,XII

- Ủy viên Bộ bao gồm trị; Đại tướng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

Trình lý luận bao gồm trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, tiến sỹ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1972: Tham gia bí quyết mạng.

Trước 2006: thiếu tướng, Phó Tổng viên trưởng Tổng viên An ninh, bộ Công an.

4/2006: thiếu tướng, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Công an.

4/2006: trên Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần sản phẩm công nghệ X, được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.

4/2007: Được thăng level hàm Trung tướng.

1/2011: tại Đại hội Đại biểu cả nước lần máy XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ bao gồm trị (khóa XI).

8/2011: trên kỳ họp sản phẩm công nghệ nhất, Quốc hội khoá XIII được phê chuẩn giữ chức vụ bộ trưởng liên nghành Bộ Công an.

12/2012: Được thăng level hàm Đại tướng.

1/2016: tại Đại hội Đại biểu vn lần vật dụng XII của Đảng, được thai là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ chủ yếu trị (khóa XII).

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Quê quán: làng Quế Phú, thị trấn Quế Sơn, thức giấc Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học ghê tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

5/2002: Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Xem thêm: Tuyển Kế Toán Nhận Chứng Từ Về Nhà Làm, Kế Toán Cần Những Kỹ Năng Gì?

4/2006: tại Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm X của Đảng, được thai là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng 

2007: nhà nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ 

1/2011: trên Đại hội Đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm XI của Đảng, được thai là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu vào Bộ thiết yếu trị.

8/2011: tại kỳ họp đồ vật nhất, Quốc hội khóa XIII được phê chuẩn chỉnh giữ công tác Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam.

1/2016: tại Đại hội Đại biểu nước ta lần vật dụng XII của Đảng, được thai là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ thiết yếu trị.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Quê quán: làng Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân bao gồm trị

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2006: Giữ những chức vụ: người có quyền lực cao Sở Tài chủ yếu tỉnh Bến Tre; sản phẩm công nghệ trưởng bộ Tài chính; túng bấn thư tỉnh giấc ủy Hải Dương.

- 2006: túng bấn thư Ban Cán sự Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng thường trực Bộ yêu thương mại.

- 2007: bộ trưởng liên nghành Bộ Lao rượu cồn - yêu thương binh cùng Xã hội. 

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII. 

- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

- 1/2011: tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị XI của Đảng, được thai lại là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành tw bầu vào Ban túng thiếu thư (Khóa XI).

- 7/2011: tại Kỳ họp đồ vật nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Phó quản trị Quốc hội nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam.

- 5/2013: Tại họp báo hội nghị lần trang bị bảy Ban Chấp hành tw Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ chủ yếu trị.

1/2016: tại Đại hội Đại biểu đất nước hình chữ s lần máy XII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu vào Bộ thiết yếu trị.

5. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

Quê quán: làng mạc Phương Trà, huyện Châu Thành, thức giấc Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Chức vụ: 

- Ủy viên Bộ thiết yếu trị

- quản trị Ủy ban tw MTTQ Việt Nam

Chuyên môn: gs – Tiến sỹ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1970 - 12/1979: Nhập ngũ, kế tiếp học đh và làm nghiên cứu sinh trên Đại học tập Kỹ thuật Magdeburg – cộng hòa Dân công ty Đức (1972-1979).

1/1980 - 3/1983: công tác làm việc tại Viện Kỹ thuật quân sự - cỗ Quốc phòng, Thượng úy.

4/1983 - 4/1985: Cán bộ đào tạo và huấn luyện Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ nước Chí Minh.

4/1985 - 7/1988: Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn, trưởng ban Khoa học – nghệ thuật rồi Phó túng bấn thư Thành đoàn TP. Hồ nước Chí Minh.

8/1988 - 10/1990: Tùy viên giáo dục đào tạo Đại sứ quán vn tại cùng hòa Dân công ty Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán.

11/1990 - 10/1991: Học kinh tế tài chính thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg – cộng hòa Liên bang Đức.

11/1991 - 8/1995: Phó nhà nhiệm cỗ môn cai quản công nghiệp ngôi trường Đại học Bách khoa tp hồ chí minh rồi học thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học tập Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại trường Đại học Harvard (Mỹ).

9/1995 - 4/1997: Trưởng khoa rồi Phó Hiệu trưởng trường Đại học tập Bách khoa TP hồ nước Chí Minh. Phó Giáo sư kinh tế tài chính (1996).

5/1997 - 12/1999: Thành ủy viên, người đứng đầu Sở Khoa học, technology và môi trường TP hồ nước Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X.

12/1999 - 5/2001: Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP hồ Chí Minh.

5/2001 - 6/2006: Ủy viên Ban hay vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực ubnd TP hồ nước Chí Minh; Ủy viên Hội đồng cơ chế khoa học và technology quốc gia. Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành tw Đảng. Giáo sư kinh tế tài chính (2002).

7/2006 - 7/2007: Ủy viên trung ương Đảng, bí thư Ban Cán sự đảng, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

8/2007 - 6/2010: Ủy viên trung ương Đảng, Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm túng bấn thư Ban Cán sự đảng, bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Từ 7/2010 đến nay: Ủy viên trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ. Tại Đại hội đại biểu vn lần thứ XI của Đảng được thai làm Ban chấp hành trung ương Đảng, đại biểu chính phủ khóa XIII. Trên Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn chỉnh tiếp tục có tác dụng Phó Thủ tướng thiết yếu phủ.

Từ tháng 5/2013: được bầu bổ sung vào Bộ chính trị tại hội nghị lần máy bảy Ban Chấp hành trung ương (khóa XI).

1/2016: trên Đại hội Đại biểu toàn nước lần trang bị XII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ thiết yếu trị.

6. Đồng chí Đinh vậy Huynh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

Ủy viên Ban Chấp hành tw khóa IX, X, XI, XII

Ủy viên Bộ thiết yếu trị Khóa XI, XII

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; chủ tịch Hội đồng trình bày Trung ương

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học tập vấn: ts báo chí

7. Đồng chí Tòng Thị Phóng

Quê quán: Phường Chiềng An, tp Sơn La, tỉnh tô La

Dân tộc: Thái

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành tw Khoá VIII, IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ chủ yếu trị Khóa XI, XII

- túng bấn thư trung ương Đảng khóa IX, X

- Phó quản trị Quốc hội Khóa XII, XIII

Trình lý luận thiết yếu trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: cử nhân Luật

8. Đồng chí Trương Hòa Bình

Quê quán: Long Đước Đông, đề nghị Giuộc, Long An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: 

- bí thư tw Đảng khóa XI

- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII

- Chánh án tand nhân dân về tối cao.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ nguyên lý học, Đại học tập Bách khoa, Đại học An ninh

9. Đồng chí Phạm Minh Chính

Quê quán: xóm Hoa Lộc, thị xã Hậu Lộc, thức giấc Thanh Hoá

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XII

- Phó trưởng ban Tổ chức trung ương

 

 

 

10. Đồng chí vương vãi Đình Huệ

Quê quán: xã Nghi Xuân, thị xã Nghi Lộc, tỉnh giấc Nghệ An

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII

- Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

 

 

 

11. Đồng chí è Quốc Vượng

Quê quán: thôn An Ninh, thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ:

- bí thư trung ương Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII

- Chánh công sở trung ương

 

12. Đồng chí Ngô Xuân Lịch

Quê quán: Xã yên Bắc, thị trấn Duy Tiên, tỉnh giấc Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: 

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X, XI, XII

Bí thư tw Đảng khóa XI

Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XII

Đại tướng, công ty nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội quần chúng Việt Nam

13. Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh: 03-1961

Quê quán: Phường Âu Cơ, Thị làng Phú Thọ, thức giấc Phú Thọ

Học vị: tiến sỹ khoa học.

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XII

- Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

14. Đồng chí Hoàng Trung Hải

Quê quán: làng Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, thức giấc Thái Bình

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XII

- Phó Thủ tướng thiết yếu phủ

 

 

 

15. Đồng chí Phạm Bình Minh

Quê quán: thôn Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh phái mạnh Định

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ:

- Ủy viên tw Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XII

- Phó Thủ tướng, bộ trưởng Bộ ngoại giao

 

 

 

16. Đồng chí Đinh La Thăng

Quê quán: Xã lặng Bình, huyện Ý Yên, tỉnh nam giới Định

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XII

- bộ trưởng liên nghành Bộ GTVT

 

 

 

17. Thượng tướng sơn Lâm

Quê quán: xóm Nghĩa Trụ, thị trấn Văn Giang, thức giấc Hưng Yên

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XII

- sản phẩm trưởng cỗ Công an

 

 

 

18. Đồng chí Võ Văn Thưởng

Quê quán: làng mạc An Phước, thị xã Măng Thít, tỉnh giấc Vĩnh Long

Chức vụ: 

- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa X (dự khuyết); XI, XII

- Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XII

- Phó túng thiếu thư thường trực Thành ủy TP HCM

 

 

 

19. Đồng chí Trương Thị Mai

Quê quán: Xã thánh thiện Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chức vụ: 

- Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XII

- Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Uỷ ban Về những vấn đề xóm hội của Quốc hội

 

 

 

Bộ chủ yếu trị phân công một vài Ủy viên Bộ bao gồm trị gia nhập Ban túng thư. Ban chấp hành tw đã bầu bố người vào Ban túng bấn thư gồm:

1. Viện trưởng Viện KSND về tối cao Nguyễn Hòa Bình

2. Phó nhà nhiệm Tổng cục bao gồm trị QĐND Lương Cường

*

Quê quán: buôn bản Dữu Lâu, tp Việt Trì, tỉnh giấc Phú Thọ