*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử ký kết Toàn ThưBản in Nội những quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bản Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn chống Nôm mãng cầu (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Soạn thảo (1272 - 1697).Viện khoa học Xã Hội nước ta dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bạn dạng Khoa học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Đại việt sử ký toàn thư bản chữ hán

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư còn sót lại đến thời nay là một cỗ Quốc sử lớn, có mức giá trị, lần đầu tiên được khắc in toàn bộ và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu chính Hoà vật dụng 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Vào lời tựa của lần xuất bạn dạng đó - gọi là Tựa Đại Việt sử ký tục biên - nhóm biên soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình bộ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là hiệu quả của một quy trình biên soạn, tu bổ trải qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký những đời do các tiên hiền Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên làm nên trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh biên soạn tiếp sau, đến đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai lũ tể thần Phạm Công Trứ xem thêm sử cũ như sử cam kết ngoại kỷ, bạn dạng kỷ toàn thư, bạn dạng kỷ thực lục hầu như y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét biên soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ hoàng đế (1533 - 1548) "sai đàn khảo thần khảo gắn sử cũ, ở đâu sai thì sửa lại, chỗ nào đúng thì chép lấy Lại sưu tầm sự tích cũ, tham khảo các dã sử, nhiều loại biên, trường đoản cú Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng gọi là phiên bản kỷ tục biên. Sách có tác dụng xong, kéo lên ngự lãm, bèn không đúng thợ xung khắc in, ban ba trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký kết tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, bộ Đại Việt sử ký toàn thư là 1 công trình tập đại thành nhiều cỗ sử do nhiều đơn vị sử học của các đời biên soạn, tự Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng những người cộng sự với họ. Theo phiên bản in từ ván tự khắc năm chủ yếu Hoà 18 (1697) với danh hiệu bản in Nội các quan phiên bản - trường đoản cú đây call tắt là phiên bản Chính Hoà - cỗ sử này có quyển thủ 24 quyển, biên chép một cách hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ chúng ta Hồng Bàng cho năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm những Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dâng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài xích Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: Đánh Bạc Bao Nhiêu Tiền Thì Bị Truy Tố, Đánh Bạc Bao Nhiêu Tiền Thì Bị Khởi Tố

Ngoại kỷ: bao gồm 5 quyển, từ bọn họ Hồng Bàng đến những Sứ quân.

Quyển 1: kỷ bọn họ Hồng Bàng, kỷ bọn họ ThụcQuyển 2: kỷ họ TriệuQuyển 3: kỷ nằm trong Tây Hán, kỷ Trưng thiếu nữ Vương, kỷ ở trong Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ thuộc Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ tiền Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ nằm trong Tùy - Đường, cam kết họ Ngô

Bản kỷ: bao gồm 19 quyển, từ bỏ triều đình đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ công ty LêQuyển 2: kỷ bên Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ công ty Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: phế Đế, Thuận Tông, thiếu thốn Đế, hồ Quý Ly, hồ nước Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ nằm trong MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh mang lại Mạc Mậu HợpQuyển 17: cầm Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bạn dạng kỷ lại chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: từ bỏ quyền 1 cho quyển 10Bản kỷ thực lục: tự quyển 11 cho quyển 15Bản kỷ tục biên: từ bỏ quyển 16 đến quyển 19

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư với bố cục tổng quan như trên đã được hoàn thành, xung khắc in và công bố vào năm 1697.

Một vụ việc khoa học được đặt ra là quá trình biên soạn tự Lê Văn Hưu đến Lê Hy diễn ra như rứa nào, những ai đã tham gia vào công trình xây dựng đó, góp sức của mọi cá nhân (hay mỗi nhóm) thế nào và vướng lại dấu ấn gì trong cỗ quốc sử còn sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vụ việc trên, chúng ta hãy lấy bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư đời bao gồm Hoà làm đại lý và ngược cái thời gian, nghiên cứu những cỗ sử chi phí thân của nó, ban đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.