Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã bao gồm thức ra mắt thông tin tuyển sinh hệ đh năm 2022.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm tuyển sinh 2020


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1, các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2022 ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp hcm như sau:

Mã ngành: 7510301DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510301CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điện, điện tử (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7510301ATổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510302CTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510302ATổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC Việt – Nhật)Mã ngành: 7510302NTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật máy vi tính (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật máy vi tính (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7480108ATổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510303CTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510303ATổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7520212CTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành hệ thống nhúng cùng IoTMã ngành: 7480118DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510209NTTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7510202ATổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202NTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Đào tạo nhân tài)Mã ngành: 7510203NTTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Anh)Mã ngành: 7510203ATổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ khí (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510201CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7510201ATổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành chuyên môn công nghiệpMã ngành: 7520117DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thấtMã ngành: 7549002DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510102DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510102CTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7510102ATổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510106DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật xe hơi (Đào tạo thành nhân tài)Mã ngành: 7510205NTTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ đồng hồ Anh)Mã ngành: 7510205ATổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510206ATổ phù hợp xét tuyển:
Mã ngành: 7510208DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Xe điện – xe pháo laiMã ngành: 7510208DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7380101DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology thông tin (Đào tạo nên nhân tài)Mã ngành: 7480201NTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7480201ATổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480202DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành cai quản công nghiệp (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510601CTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510601ATổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kế toán (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7340301CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DTổ phù hợp xét tuyển:
Ngành dịch vụ thương mại điện tử (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7340122CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Đào chế tạo nhân tài)Mã ngành: 7510605NTTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540209DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology may (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7540209CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology Kỹ thuật inMã ngành: 7510801DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology Kỹ thuật in (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510801CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DTổ thích hợp xét tuyển: H00, H01, H04, H06
Mã ngành: 7580101DTổ vừa lòng xét tuyển:
Mã ngành: 7580103DTổ phù hợp xét tuyển:
Mã ngành: 7510402DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DTổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510406CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành technology thực phẩm (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7540101CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7540101ATổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510401CTổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DTổ hợp xét tuyển:
Ngành thi công thời trang (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7210404CTổ đúng theo xét tuyển:
Mã ngành: 7140231DTổ phù hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DTổ hợp xét tuyển: D01, D96

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tphcm năm 2022 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, kỹ thuật tự nhiên)Khối D96 (Toán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán, Văn, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, phương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM tuyển sinh đh chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển chọn sau:

thủ tục 1: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT, nỗ lực thể:

Phương thức 1: Xét học tập bạ THPTPhương thức 2: Xét công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 3: Xét kết quả thi reviews năng lực vì ĐHQGHCM tổ chức năm 2022Phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển thủ tục 1. Xét học tập bạ THPT

Hình thức xét tuyển: Xét điểm TB học bạ 5 học tập kì (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) của từng môn theo tổng hợp xét tuyển >= 7.0

Chỉ vận dụng xét tuyển những ngành chất lượng cao hoặc đại trà.

thủ tục 2. Xét tuyển theo kết quả thi thpt năm 2022

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào theo quy định của bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm Tp Hcm, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển theo quy định của cục GD&ĐT.

phương thức 3. Xét hiệu quả thi reviews năng lực bởi ĐHQGHCM tổ chức triển khai năm 2022

Điều khiếu nại xét tuyển: Điểm thi reviews năng lực vì chưng ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 >= 700 điểm.

cách làm 4. Xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển

Đối tượng xét tuyển thẳng

Đối tượng nằm trong diện xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT

Đối tượng ưu tiên xét tuyển chọn thẳng

Thí sinh giành giải nhất, nhì, cha cấp tỉnh HSG cấp cho tỉnhThí sinh đạt giải khuyến khích cấp cho HSG cấp quốc giaThí sinh giành giải khuyến khích trở lên cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc giaHọc sinh xuất sắc trường siêng – vị trí cao nhất 200Thí sinh có chứng chỉ IELTS quốc tế, SAT quốc tếThí sinh là là học sinh trường THPT links do Hiệu trưởng giới thiệu

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học tổn phí trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm học tập 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng giờ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình rất tốt bằng giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng Việt – Nhật: Học lịch trình như hệ CLC giờ Việt + 50 tín chỉ tiếng Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết điểm chuẩn các cách thức tại: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn
201920202021
Sư phạm tiếng Anh23.0425.527.25
Thiết kế thiết bị họaV012123.7524.25
V0224.75
V0724.25
Thiết kế thời trangV0118.442221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Ngôn ngữ Anh22.32426.25
Kinh doanh Quốc tếA0021.62525.25
A01, D0125.75
D9025.75
Thương mại điện tửA0022.425.426.0
A01, D0126.5
D9026.5
Kế toánA0021.124.2524.75
A01, D0125.25
D9025.25
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tínhA0022.925.7526.5
A01, D0127.0
D9027.0
Hệ thống nhúng cùng IoTA002526.0
A01, D0126.5
D9026.5
Công nghệ thông tinA0023.926.526.75
A01, D0127.25
D9027.25
Công nghệ thông tin (Hệ nhân tài)A0028.25
A01, D0128.75
D9028.75
Kỹ thuật dữ liệuA0022.224.7526.25
A01, D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA0021.323.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA0019.222.7523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0022.925.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ chế tạo máyA0021.92525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA0023.12626.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (Hệ nhân tài)A0028.25
A0128.75
D0128.75
D9028.75
Công nghệ chuyên môn ô tôA0023.726.526.75
A0127.25
D0127.25
D9027.25
Công nghệ chuyên môn nhiệtA0021.524.2525.15
A0125.65
D0125.65
D9025.65
Năng lượng tái tạoA002123.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Robot cùng trí tuệ tự tạo (Hệ nhân tài)A0025.22726.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tửA0022.825.426.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0021.725.425.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóaA0023.52626.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ kỹ thuật Hóa họcA0022.425.526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ đồ vật liệu18.5521.5
Công nghệ nghệ thuật môi trườngA001921.523.5
B0023.5
D0724.0
D9024.0
Quản lý công nghiệpA0022.225.325.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Logistics & làm chủ chuỗi cung ứngA0023.326.326.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật inA0020.323.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Kỹ thuật công nghiệpA0019.823.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)A0020.752425.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thực phẩm A0022.225.2526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ mayA0021.12424.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Kỹ nghệ gỗ với nội thấtA0018.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Kiến trúcV0320.3322.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kiến trúc nội thấtV0321.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thôngA0018.42223.5
A0124.0
D0124.0
D9024.0
Quản lý xây dựngA0020.323.524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống A0021.424.2524.25
A0124.75
D0124.75
D0724.75
Quản lý và vận hành hạ tầngA0019.0
A0119.5
D0119.5
D9019.5
Kỹ thuật chị em công18
Công nghệ vật tư dệt may18
Chương trình chất lượng cao dạy bởi tiếng Việt
Kế toánA001921.523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tínhA0021.223.7525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ thông tinA0022.325.2526.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA0018.62120.5
A0121.0
D0121.0
D9021.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA0021.423.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Công nghệ sản xuất máyA0020.723.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tửA0021.724.2524.85
A0125.35
D0125.35
D9025.35
Công nghệ kỹ thuật ô tôA0022.725.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ nghệ thuật nhiệtA0019.72223.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA002123.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0019.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóaA0022.22525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ chuyên môn hóa họcA0025.0
B0025.0
D0725.5
D9025.5
Công nghệ kỹ thuật môi trườngA001719.519.75
B0019.75
D0720.25
D9020.25
Quản lý công nghiệpA0020.223.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ chuyên môn inA0018.22020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ thực phẩmA002023.2524.5
B0024.5
D0725.0
D9025.0
Thương mại điện tửA0025.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ mayA0018.22119.25
A0119.75
D0119.75
D9019.75
Thiết kế thời trangV002221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật máy tínhA0020.3522.525.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thông tinA0021.824.7525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0017.82019.5
A0120.0
D0120.0
D9020.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA0020.521.2523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ sản xuất máyA0019.52123.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tửA00212224.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ chuyên môn ô tôA0021.824.2525.25
A0125.75
D0125.75
D9025.75
Công nghệ nghệ thuật nhiệtA0018.052020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửA0019.32123.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA0018.42023.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóaA0021.52325.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Quản lý Công nghiệpA0018.521.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ thực phẩmA0018.452123.0
B0023.0
D0723.5
D9023.5
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA002121.75
A0122.25
D0122.25
D9022.25
Công nghệ sản xuất máyA002123.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75

Clip reviews trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM