Excel mang đến giatri.edu.vn 365 Excel cho giatri.edu.vn 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Việc đếm là một trong những phần không thể thiếu thốn trong vấn đề phân tích dữ liệu, dù bạn đang kiểm lại số nhân viên của một chống trong tổ chức của bản thân hay số đơn vị đã bán được theo quý. Excel cung cấp nhiều chuyên môn mà bạn có thể sử dụng nhằm đếm ô, mặt hàng hoặc cột dữ liệu. Để khiến cho bạn đưa ra lựa chọn giỏi nhất, nội dung bài viết này hỗ trợ một bạn dạng tóm tắt trọn vẹn về những phương pháp, một sổ làm việc hoàn toàn có thể tải xuống với những ví dụ cửa hàng và nối kết đến các chủ đề liên quan để hiểu thêm.

Bạn đang xem: Công thức đếm số trong excel


Lưu ý: Không phải nhầm lẫn giữa đếm với tính tổng. Để biết thêm thông tin về bài toán tính tổng các giá trị trong ô, cột hoặc hàng, hãy coi Tính tổng những cách cộng và đếm số Excel liệu.


Tải xuống lấy ví dụ như của bọn chúng tôi

Bạn có thể tải xuống sổ thao tác làm việc ví dụ cung ứng các lấy một ví dụ để bổ sung cập nhật thông tin trong nội dung bài viết này. đa số các mục trong bài viết này đã tham chiếu đến trang tính tương thích trong sổ thao tác làm việc ví dụ cung cấp các lấy ví dụ và thông tin thêm.

download xuống ví dụ nhằm đếm quý hiếm trong bảng tính

Trong bài viết này

Đếm đơn giản dễ dàng

Đếm dựa vào một hoặc nhiều đk

Đếm khi dữ liệu của công ty chứa những giá trị trống

Đếm số lần xuất hiện duy duy nhất của quý giá

những trường hợp đặc biệt (đếm tất cả các ô, đếm số từ)

Đếm solo giản

Bạn hoàn toàn có thể đếm số cực hiếm trong một phạm vi hoặc bảng bằng phương pháp sử dụng công thức solo giản, nhấp chuột một nút hoặc bằng phương pháp sử dụng hàm trang tính.

Excel cũng rất có thể hiển thị số ô đã chọn trong Excel thanh trạng thái. Coi demo video sau đây để biết thông tin tổng quan về cách sử dụng thanh trạng thái. Đồng thời, hãy xem mục Hiển thị các phép tính và con số trên thanh tâm trạng để hiểu thêm thông tin. Chúng ta cũng có thể tham chiếu đến những giá trị hiển thị trên thanh trạng thái khi bạn có nhu cầu xem cấp tốc dữ liệu của bản thân và không có thời gian để nhập công thức.

Video: Đếm số ô bằng cách sử dụng thanh trạng thái của Excel

Xem video clip sau để tìm hiểu cách xem số lượng trên thanh trạng thái.Sử dụng trường đoản cú Tính tổng

Dùng Tự cồn Tính tổng bằng cách chọn một phạm vi ô có chứa tối thiểu một quý hiếm số. Tiếp đến trên tab Công thức, bấm Tự rượu cồn Tính >Đếm Số.

*

Excel trả về số cực hiếm số trong phạm vi ở 1 ô cạnh bên với phạm vi mà bạn đã chọn. Thông thường, kết quả này được hiển thị vào một ô ở bên đề xuất cho phạm vi ngang hoặc trong một ô dưới cho phạm vi dọc.

Đầu trang

Thêm hàng Tổng phụ

Bạn rất có thể thêm hàng tổng phụ vào tài liệu Excel bạn. Nhấp chuột bất kỳ đâu bên phía trong dữ liệu của bạn, rồi bấm >Tổng phụ.


Lưu ý: Tùy chọn Tổng phụ sẽ chỉ vận động trên dữ liệu Excel bình thường, chứ Excel bảng, PivotTable hoặc PivotChart.


*

Ngoài ra, hãy đọc các bài viết sau đây:

Đầu Trang

Đếm số ô trong một list hoặc cột bảng Excel bằng phương pháp sử dụng hàm SUBTOTAL

Dùng hàm SUBTOTAL nhằm đếm con số giá trị vào một Excel bảng hoặc phạm vi ô. Trường hợp bảng hoặc dải ô gồm chứa những ô ẩn, chúng ta có thể sử dụng SUBTOTAL để bao gồm hoặc sa thải những ô ẩn kia và đấy là sự khác biệt lớn nhất giữa hàm SUM và SUBTOTAL.

Cú pháp SUBTOTAL như sau:

SUBTOTAL(function_num,ref1,,...)

*

Để bao gồm các quý hiếm ẩn vào dải ô của mình, bạn nên được sắp xếp tham function_num thành 2.

Để thải trừ các cực hiếm ẩn trong phạm vi, hãy để tham function_num thành 102.

Đầu Trang

Đếm dựa vào một hoặc các điều kiện

Bạn hoàn toàn có thể đếm số ô trong phạm vi thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại (còn được hotline là tiêu chí) mà bạn chỉ định bằng cách sử dụng một vài hàm trang tính.

Video: Sử dụng các hàm COUNT, COUNTIF cùng COUNTA

Xem clip sau để xem cách áp dụng hàm COUNT và biện pháp sử dụng những hàm COUNTIF với COUNTA để chỉ đếm các ô đáp ứng điều khiếu nại mà chúng ta chỉ định.Đầu Trang

Đếm số ô vào một phạm vi bằng cách sử dụng hàm COUNT

Sử dụng hàm COUNT trong bí quyết để đếm số quý hiếm số vào một phạm vi.

*

Trong ví dụ như trên, A2, A3 với A6 là các ô duy nhất cất giá trị số trong dải, vì vậy áp sạc ra là 3.


Lưu ý: A7 là một giá trị thời gian, mà lại nó chứa văn bản(còn hotline là ), cho nên vì vậy COUNT không xem nó là quý giá số. Nếu bạn có nhu cầu loại quăng quật .m. Từ bỏ ô, COUNT sẽ xem A7 là giá trị số và đổi khác đầu ra thành 4.


Đầu Trang

Đếm số ô vào một phạm vi dựa vào một điều kiện bằng cách sử dụng hàm COUNTIF

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm một giá bán trị rõ ràng xuất hiện bao nhiêu lần vào một phạm vi ô.

*

Đầu Trang

Đếm số ô vào một cột dựa vào một hoặc các điều kiện bằng phương pháp sử dụng hàm DCOUNT

Hàm DCOUNT đếm các ô cất số vào một trường (cột) phiên bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở tài liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.

Trong lấy ví dụ sau đây, bạn có nhu cầu tìm số tháng, bao hàm hoặc sau tháng 3 năm năm nhâm thìn đã bán được không ít hơn 400 đơn vị. Bảng đầu tiên trong trang tính, từ bỏ A1 mang đến B7, chứa dữ liệu bán hàng.

*

DCOUNT sử dụng những điều khiếu nại để xác minh nơi giá chỉ trị sẽ tiến hành trả về tự đó. Điều kiện hay được nhập vào các ô trong bao gồm trang tính đó, tiếp đến bạn tham chiếu đến những ô này trong đối số criteria. Trong lấy một ví dụ này, những ô A10 với B10 cất hai điều kiện—một điều kiện chỉ rõ rằng cực hiếm trả về phải to hơn 400 và ô còn sót lại chỉ định tháng ngừng phải bởi hoặc to hơn hoặc bằng ngày 31 mon 3 năm 2016.

Bạn nên thực hiện cú pháp sau đây:

=DCOUNT(A1:B7,"Tháng kết thúc",A9:B10)

DCOUNT kiểm tra dữ liệu trong phạm vi tự A1 đến B7, áp dụng những điều kiện xác định trong A10 cùng B10 cùng trả về 2, tổng thể hàng thỏa mãn cả hai đk (hàng 5 cùng 7).

Đầu trang

Đếm số ô trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS giống như với hàm COUNTIF cùng với một ngoại lệ quan trọng: COUNTIFS cho phép bạn áp dụng tiêu chuẩn vào những ô trải qua nhiều phạm vi và đếm số lần toàn bộ các tiêu chí này được đáp ứng. Bạn có thể dùng mang lại 127 cặp phạm vi/tiêu chí với COUNTIFS.

Cú pháp mang đến COUNTIFS là:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Hãy xem lấy một ví dụ sau đây:

*

Đầu Trang

Đếm dựa vào tiêu chí bằng cách dùng phối hợp hàm COUNT và IF

Chẳng hạn các bạn cần xác định có bao nhiêu người bán hàng đã chào bán một mặt hàng cụ thể vào một quanh vùng nhất định, hoặc bạn có nhu cầu biết doanh số bao nhiêu trên một quý hiếm nhất định được thực hiện bởi một người bán hàng cụ thể. Bạn có thể dùng phối hợp hàm IF cùng COUNT; bằng phương pháp là trước tiên bạn dùng hàm IF để bình chọn một điều kiện, rồi sau đó chỉ khi hiệu quả của hàm IF là True, thì bạn mới sử dụng hàm COUNT để đếm các ô.


Lưu ý: 

Hãy nhập công thức trong lấy ví dụ như này dưới dạng phương pháp mảng. Nếu như khách hàng đã mở sổ làm việc này vào Excel for Windows hoặc Excel năm 2016 for Mac với muốn biến đổi công thức hoặc tạo thành một công thức tương tự, hãy nhận F2, rồi nhận Ctrl+Shift+Enter để công thức trả về công dụng bạn mong đợi. Trong số phiên bạn dạng cũ Excel for Mac, sử +Shift+Enter.

Để các công thức lấy ví dụ như hoạt động, đối số thứ hai cho hàm IF phải là 1 số.


*

Đầu Trang

Đếm tần suất xuất hiện của nhiều văn bạn dạng hay giá trị số bằng phương pháp dùng phối kết hợp hàm SUM cùng IF

Trong lấy ví dụ như tiếp theo, bọn họ dùng phối kết hợp hàm IF cùng SUM. Đầu tiên hàm IF kiểm tra giá trị trong một vài ô và sau đó nếu hiệu quả kiểm tra là True thì SUM sẽ tính tổng các giá trị qua được phần chất vấn đó.

Ví dụ 1

*

Hàm làm việc trên cho thấy thêm nếu C2:C7 chứa các giá trị Buchanan và Dodsworththì hàm SUM sẽ hiển thị tổng các bản ghi có đk được đáp ứng. Bí quyết này kiếm tìm ba phiên bản ghi mang lại Buchanan và một bản ghi cho Dodsworth trong dải ô đã mang lại và hiển thị 4.

Ví dụ 2

*

Hàm ngơi nghỉ trên cho biết thêm nếu D2:D7 chứa những giá trị nhỏ tuổi hơn $9000 hoặc to hơn $19.000 thì hàm SUM sẽ hiển thị tổng tất cả các phiên bản ghi có điều kiện đáp ứng. Bí quyết này search thấy hai bản ghi D3 cùng D5 có mức giá trị nhỏ tuổi hơn $9000, sau đó D4 với D6 có mức giá trị to hơn $19.000 cùng hiển thị 4.

Ví dụ 3

*

Hàm ở trên cho biết thêm nếu D2:D7 bao gồm hóa đối kháng cho Buchanan nhỏ tuổi hơn $9000 thì hàm SUM đã hiển thị tổng các phiên bản ghi có đk được đáp ứng. Bí quyết tìm thấy C6 thỏa mãn nhu cầu điều kiện với hiển thị 1.


Quan trọng: Hãy nhập phương pháp trong lấy ví dụ như này bên dưới dạng cách làm mảng. Điều đó gồm nghĩa là các bạn nhấn F2 rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter. trong số phiên phiên bản cũ hơn Excel for Mac, sử +Shift+Enter.


Hãy xem nội dung bài viết Cơ sở kỹ năng sau nhằm biết các mẹo xẻ sung:

Đầu trang

Đếm số ô trong một cột hoặc hàng trong PivotTable

PivotTable bắt tắt dữ liệu của bạn, đồng thời giúp đỡ bạn phân tích và truy sâu xuống tài liệu của mình bằng phương pháp cho phép bạn chọn thể loại mà bạn có nhu cầu xem dữ liệu của mình.

Bạn có thể nhanh chóng tạo PivotTable bằng phương pháp chọn một ô trong phạm vi dữ liệu hoặc bảng Excel, rồi trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm PivotTable.

*

Hãy coi kịch phiên bản mẫu của bảng tính Doanh số, trong đó bạn cũng có thể đếm tất cả bao nhiêu cực hiếm doanh số giành cho Gôn và Vô số cho các quý vậy thể.


Lưu ý: Để gồm trải nghiệm tương tác, bạn cũng có thể chạy các bước này trên tài liệu mẫu được cung ứng trong trang tính PivotTable trong sổ có tác dụng việc rất có thể tải xuống.


Nhập tài liệu sau vào bảng Excel tính.

*

Chọn A2:C8

Bấm Chèn > PivotTable.

Xem thêm: Chồng Nghỉ Thai Sản Có Bị Trừ Lương Không ? Chồng Nghỉ Thai Sản Có Bị Trừ Lương Không

Trong vỏ hộp thoại sinh sản PivotTable, bấm vào chọn bảnghoặc dải ô , rồi nhấp chuột Trang tính mới, rồi bấm vào OK.

Một PivotTable trống sẽ tiến hành tạo trong một trang tính mới.

Trong phòng Trường PivotTable, hãy làm cho như sau:

Kéo Thể thao vào khu vực Hàng.

Kéo Quývào vùng Cột.

Kéo Doanh số vào vùng Giá trị.

Lặp lại cách c.

Tên trường hiển thị là SumofSales2 trong cả PivotTable cùng vùng giá bán trị.

Tại thời gian này, phòng Trường PivotTable vẫn trông như thế này:

*

Trong quần thể vực Giá trị, bấm chuột danh sách thả xuống cạnh SumofSales2 và lựa chọn Value Field cài đặt đặt.

Trong vỏ hộp thoại giá bán trị thiết lập đặt, hãy làm như sau:

Trong trường Tóm tắt giá trị theo, chọn Đếm.

Trong ngôi trường Tên Tùy chỉnh, sửa đổi tên thành Đếm.

*

Bấm OK.

PivotTable hiển thị số lượng phiên bản ghi đến Gôn cùng Sân gôn trong quý 3 và Quý 4, với số liệu cung cấp hàng.

*

Đầu Trang

Đếm khi dữ liệu của người sử dụng chứa các giá trị trống

Bạn rất có thể đếm các ô chứa tài liệu hoặc là ô trống bằng cách sử dụng hàm trang tính.

Đếm số ô không trống trong một phạm vi bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTA

Sử dụng hàm COUNTA nhằm chỉ đếm các ô trong phạm vi bao gồm chứa giá bán trị.

Khi các bạn đếm các ô, song khi bạn có nhu cầu bỏ qua ô trống bất kỳ vì chỉ ô có mức giá trị new có chân thành và ý nghĩa với bạn. Ví dụ: bạn muốn đếm toàn bô nhân viên bán sản phẩm đã thực hiện bán hàng (cột D).

*

Hàm COUNTA bỏ qua các giá trị trống trong D3, D4, D8 cùng D11 và chỉ còn đếm các ô chứa giá trị vào cột D. Hàm kiếm tìm sáu ô vào cột D cất giá trị và hiển thị 6 làm kết quả.

Đầu trang

Đếm số ô ko trống trong danh sách với những điều kiện cố thể bằng cách sử dụng hàm DCOUNTA

Sử dụng hàm DCOUNTA nhằm đếm số ô ko trống vào một cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở tài liệu khớp với các điều kiện mà chúng ta chỉ định.

Ví dụ sau thực hiện hàm DCOUNTA nhằm đếm số lượng bản ghi vào cơ sở tài liệu nằm vào phạm vi A1:B7 đáp ứng các điều kiện được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi tiêu chí A9:B10. Những điều kiện đó là quý giá ID sản phẩm phải to hơn hoặc bằng 2000 và giá trị Xếp một số loại phải to hơn hoặc bằng 50.

*

DCOUNTA search thấy hai hàng đáp ứng nhu cầu điều kiện- mặt hàng 2 và 4 với hiển thị quý hiếm 2 làm đầu ra.

Đầu Trang

Đếm số ô trống vào phạm vi liền kề bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTBLANK

Sử dụng hàm COUNTBLANK nhằm trả về số lượng ô trống trong phạm vi gần kề (ô gần kề nếu chúng được liên kết theo trình từ bỏ không con gián đoạn). Nếu như một ô chứa cách làm trả về văn bạn dạng trống ("") thì ô đó cũng khá được đếm.

Khi bạn đếm số ô, rất có thể sẽ tất cả lúc bạn muốn bao gồm những ô trống, do chúng có chân thành và ý nghĩa với bạn. Vào ví dụ tiếp sau đây về bảng tính bán sản phẩm tạp hóa. Giả sử bạn có nhu cầu tìm xem bao gồm bao nhiêu ô không tồn tại số liệu bán sản phẩm được đề cập.

*

Lưu ý: Hàm trang tính COUNTBLANK cung cấp phương thức thuận tiện tuyệt nhất để xác minh số ô trống vào một phạm vi, mà lại nó không chuyển động tốt khi những ô bạn niềm nở nằm vào một sổ làm việc đóng hoặc khi chúng không tạo thành phạm vi kề nhau. Nội dung bài viết Cơ sở trí thức XL: khi chúng ta sử dụng SUM(IF()) rứa cho CountBlank() vẫn chỉ cho chính mình cách áp dụng công thức mảng SUM(IF()) trong số trường đúng theo đó.


Đầu Trang

Đếm số ô trống vào một phạm vi ko liền kề bằng phương pháp sử dụng phối hợp hàm SUM và hàm IF

Sử dụng phối hợp hàm SUM và hàm IF. Thông thường, bạn triển khai điều này bằng phương pháp dùng hàm IF trong cách làm mảng để xác định xem mỗi ô được tham chiếu tất cả chứa quý giá không, rồi tính tổng số những giá trị FALSE mà cách làm trả về.

Xem một vài lấy ví dụ về tổ hợp hàm SUM và IF trong mục trước đây Đếm tần suất xuất hiện của rất nhiều giá trị văn phiên bản hoặc số bằng phương pháp sử dụng kết hợp hàm SUM với IF trong chủ đề này.

Đầu Trang

Đếm số lần xuất hiện giá trị duy nhất

Bạn hoàn toàn có thể đếm những giá trị độc nhất vô nhị trong một phạm vi bằng cách sử dụng các hàm PivotTable,COUNTIF,SUM cùng IFcùng nhau hoặc hộp thoại bộ lọc Nâng cao.

Đếm con số giá trị tuyệt nhất trong một cột danh sách bằng phương pháp sử dụng cỗ lọc Nâng cao

Sử dụng hộp thoại Bộ lọc Nâng cao để tìm những giá trị độc nhất vô nhị trong một cột dữ liệu. Bạn cũng có thể lọc các giá trị tại nơi hoặc chúng ta cũng có thể xuất và dán chúng nó vào một vị trí mới. Sau đó, bạn cũng có thể sử dụng hàm ROWS nhằm đếm số lượng các mục trong phạm vi mới.

Để áp dụng Bộ thanh lọc Nâng cao, bấm tab dữ liệu và trong nhóm sắp đến xếp và Lọc, bấm Nâng cao.

Hình dưới đây cho biết cách bạn áp dụng Bộ lọc nâng cấp để xào luộc chỉ những bản ghi duy nhất tới vị trí mới trên trang tính.

*

Trong hình dưới đây, cột E chứa những giá trị được sao chép từ phạm vi vào cột D.

*

Lưu ý: 

Nếu bạn lọc tài liệu tại chỗ, các giá trị sẽ không bị xóa khỏi trang tính của bạn — một hoặc những hàng có thể bị ẩn. Bấm Xóa trong nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu để hiển thị lại những giá trị đó.

Nếu chúng ta chỉ mong mỏi xem qua con số giá trị duy nhất, hãy lựa chọn dữ liệu sau khi bạn đã sử dụng Bộ lọc nâng cấp (hoặc tài liệu được lọc hoặc dữ liệu được sao chép) rồi coi thanh trạng thái. Cực hiếm Số lượng bên trên thanh trạng thái buộc phải bằng con số giá trị duy nhất.


Để hiểu thêm thông tin, hãy coi mục Lọc bằng phương pháp sử dụng tiêu chuẩn nâng cao

Đầu trang

Đếm số lượng giá trị độc nhất trong một phạm vi thỏa mãn nhu cầu một hoặc nhiều điều kiện bằng cách sử dụng những hàm IF, SUM, FREQUENCY, MATCH và LEN

Sử dụng các tổ hợp khác nhau của các hàm IF, SUM, FREQUENCY, MATCHLEN.

Để biết thêm tin tức và ví dụ, hãy coi mục "Đếm con số giá trị duy nhất bằng cách sử dụng hàm" trong bài viết Đếm những giá trị duy nhất trong số các quý hiếm trùng lặp.

Đầu Trang

Các ngôi trường hợp đặc trưng (đếm tất cả các ô, đếm số từ)

Bạn rất có thể đếm số ô hoặc số từ trong một phạm vi bằng phương pháp sử dụng các phối kết hợp khác nhau của các hàm trang tính.

Đếm tổng thể ô vào một phạm vi bằng cách sử dụng những hàm ROWS và COLUMNS

Giả sử bạn có nhu cầu xác định kích thước trang tính bự để quyết định nên áp dụng tính toán thủ công hay tự động trong sổ thao tác của bạn. Để đếm toàn bộ các ô vào một phạm vi, hãy dùng bí quyết nhân những giá trị trả về bằng cách dùng hàm ROWSvà COLUMNS. Coi hình hình ảnh sau đây để biết ví dụ:

*

Đầu trang

Đếm số từ vào một phạm vi bằng phương pháp sử dụng kết hợp các hàm SUM, IF, LEN, TRIM và SUBSTITUTE

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp các hàm SUM, IF, LEN, TRIMSUBSTITUTE trong cách làm mảng. Ví dụ như sau cho biết kết quả của việc thực hiện một bí quyết lồng để tìm số từ vào một phạm vi 7 ô (trong đó tất cả 3 ô trống). Một số ô chứa khoảng chừng trắng ngơi nghỉ đầu hoặc cuối — các hàm TRIMSUBSTITUTE đào thải những khoảng trắng thừa này trước khi thực hiện ngẫu nhiên hoạt rượu cồn đếm nào. Hãy xem lấy một ví dụ sau đây:

*

Bây giờ, để bí quyết ở trên chuyển động đúng cách, các bạn phải biến công thức này thành công xuất sắc thức mảng, nếu không công thức đang trả về giá #VALUE! lỗi. Để triển khai điều đó, hãy click chuột ô có công thức, rồi trong thanh Công thức, thừa nhận Ctrl + Shift + Enter. Excel thêm một dấu ngoặc nhọn nghỉ ngơi đầu cùng cuối công thức, vì thế nó trở thành công thức mảng.

Để biết thêm thông tin về cách làm mảng, hãy xem mục Tổng quan về những công Excel trong công thức và Tạo bí quyết mảng.

Đầu Trang

Hiển thị các phép tính và số lượng trên thanh trạng thái

Khi đã chọn 1 hoặc những ô, thông tin về dữ liệu trong những ô đó sẽ được hiển thị bên trên thanh tâm lý của Excel. Ví dụ: nếu bốn ô bên trên trang tính của doanh nghiệp được lựa chọn và chứa những giá trị 2, 3, một chuỗi văn phiên bản (chẳng hạn như "đám mây") với 4 thì toàn bộ các giá trị sau rất có thể được hiển thị đồng thời trên thanh trạng thái: Trung bình, Số lượng, Số Đếm, nhỏ tuổi nhất, lớn nhất và Tổng. Click chuột phải vào thanh trạng thái nhằm hiển thị hoặc ẩn ngẫu nhiên hay tất cả các giá trị này. Các giá trị này được hiển thị vào hình minh họa sau.

*

Đầu Trang

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.