*
Nếu như còn chưa chắc chắn xem định kỳ Thi Đấu hoặc hiệu quả của tầm thường Kết quả đât 2019 làm việc đâu, thì chúng ta hãy lưu nội dung bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp cốt truyện Chung Kết nhân loại 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/giatri.edu.vnVietnam

Vòng chung Kết - tầm thường Kết núm Giới

*

Vòng buôn bán Kết - chung Kết gắng Giới

*
*

Vòng Tứ Kết - tầm thường Kết chũm Giới

*
*

Vòng Bảng - bình thường Kết vậy Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - tầm thường Kết vắt Giới

*
*
*
*