Word mang đến giatri.edu.vn 365 Word mang lại giatri.edu.vn 365 dành mang lại máy Mac Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word năm 2016 Word năm nhâm thìn for Mac Word 2013 Word 2010 Word 2007 xem thêm...Ít hơn

Sau khi tạo thành mục lục trong Word, bạn có thể tùy chỉnh hình thức của mục lục. Thiết lập mục lục vận dụng tùy chọn đến bảng hiện gồm của bạn. Y hệt như những gì bạn thấy, chọn OK. Nếu như bạn không sử dụng rộng rãi với giao diện, chỉ cần chọn Huỷ bỏ và toàn bộ các biến hóa sẽ được quên đi. Mục lục của các bạn sẽ vẫn nghỉ ngơi đó.

Bạn đang xem: Chỉnh mục lục trong word 2010


Đi đến Tham khảo > Mục lục > Mục lục tuỳ chỉnh.

Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

*

Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn cố đổi rồi bấm Sửa đổi.

*

Trong chống Sửa đổi kiểu, hãy thực hiện các biến hóa của bạn.

Chọn OK để giữ các gắng đổi. Lặp lại bước 3 và 4 mang lại tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.


Để tùy chỉnh thiết lập mục lục hiện có của bạn:

Đi mang đến Tham khảo > Mục lục.

Chọn Mục lục Tùy chỉnh.

Sử dụng cài đặt để hiển thị, ẩn và chỉnh sửa số trang, thêm hoặc thay đổi đường chỉ dẫn tab, để định dạng và chỉ còn định con số cấp độ đầu đề sẽ hiển thị.


Đi mang lại Tham khảo > Mục lục > Mục lục tuỳ chỉnh.

Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

Xem thêm: Trận Đà Nẵng Có Kết Quả Như Thế Nào, Trận Đà Nẵng (1858

Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn cụ đổi rồi bấm Sửa đổi.

Trong phòng Sửa đổi kiểu, hãy thực hiện biến hóa của bạn.

Chọn OK để lưu các cầm đổi. Lặp lại bước 3 và 4 mang đến tất cả các mức bạn muốn hiển thị vào mục lục.


Để thiết lập cấu hình mục lục hiện có của bạn hoặc sinh sản bảng mới:

Đi cho tham chiếu>mục lục>chèn mục lục.

Nếu bạn đã có mục lục, các tùy chỉnh thiết lập sẽ được áp dụng. Trường hợp không, làm việc này vẫn chèn bảng thiết lập mới.


Đi cho Tham khảo > Mục lục > Chèn mục lục.

Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn vậy đổi rồi bấm Sửa đổi.

Trong ngăn Sửa đổi kiểu, hãy triển khai các biến đổi của bạn.

Chọn OK để lưu lại các ráng đổi. Lặp lại bước 3 và 4 mang đến tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.


Bạn có câu hỏi về Word mà chúng tôi chưa trả lời tại đây?

Đăng thắc mắc trên diễn bọn Giải đáp về Word.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)Bạn hoàn toàn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung cấp bạn được giỏi hơn.)