Hôm trước những con đã làm được học bài bác chia mang đến số bao gồm một chữ số. Trong buổi học hôm nay, các con sẽ có tác dụng quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài chia cho số có hai chữ số. đứng đầu lời giải sẽ giúp các con tìm hiểu về giải pháp giải dạng bài bác này, tiếp đến chúng bản thân cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập giải pháp chia cho số có 1 chữ số 

*

Thực hiện tại phép chia theo vật dụng tự tự trái qua phải.

Bạn đang xem: Chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 1, 1 không phân tách được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

- Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Biện pháp chia đến số có 2 chữ số


2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- trăng tròn chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép phân tách này là phép chia hết.

Xem thêm: Mua Bán Căn Hộ Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng, Bán Căn Hộ Chung Cư Tại Chcc Hoàng Anh

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia có số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo lắp thêm tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dìm xét phép phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

Những lưu ý khi thực hiện phép phân tách số gồm hai chữ số

- Phép phân tách hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

- Phép chia tất cả dư là phép chia gồm số dư không giống 0

- Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

2.4 clip bài giảng phân tách cho số bao gồm hai chữ số

3. Ôn tập mặt hàng và phần trong số từ bỏ nhiên 

*

- Hàng đối kháng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp solo vị

- hàng trăm ngàn nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến chia cho số có 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hàng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

- 36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*


- 53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

- Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

- 205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 chia 56 bởi 0, viết 0

- Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:

*

- 56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư

*

- 205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

- Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư

*

- 228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

- Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

- 459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

- 3 không phân tách được cho 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 phân tách 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì triển khai thứ tự từ bỏ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang đến số tất cả hai chữ số sẽ kết thúc, các con đã nhận được biết được dạng bài, phương pháp tính giá trị với vận dụng kiến thức và kỹ năng giải các bài biểu thức có chứa một chữ. Chúc những con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top lời giải còn không ít nhiều bài học kinh nghiệm hay liên quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để biến chuyển thành viên của Top giải thuật để nhận các tài liệu hay. Hẹn chạm mặt lại các con ở các bài học tập tiếp theo!