Những câu nói tiếng Anh xuất xắc về tình yêu để giúp bạn dễ dàng thể hiện tại cảm với đối phương. Tình yêu là thứ cảm tình rất thiêng liêng. Tình yêu có thể xuất vạc từ gia đình, chúng ta bè, hay đơn giản và dễ dàng là yêu bản thân. Nội dung bài viết này, giatri.edu.vn sẽ trình làng bộ lời nói hay về tình thương để các bạn dành tặng kèm cho nửa cơ của mình, hãy cùng khám phá chúng ta nhé!


1. Số đông câu nói giờ đồng hồ Anh tuyệt về tình yêu

“They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel lượt thích giving up, please remember you still got me.”

Dịch nghĩa: Có người đã nói rằng, giả dụ cónhỏnhất một ngườiđể ýđến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Vì vẫy, dẫu cóhạn chếhay lúc em muốnđựngcuộc, hãy hãy nhớ là em vẫncứcó anh.

Bạn đang xem: Châm ngôn tình yêu bằng tiếng anh

“A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”

Dịch nghĩa: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

“If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant khổng lồ me.”

Dịch nghĩa: Nếu một ngày anh bị tiêu diệt đi hoặc đi loanh quanh đâu đó thật xa, anh vẫn viết tên em lêntoàn bộmột sốtại sao, để những người rất có thể ngước lên nhìn và hiểu rõ rằng em có ý nghĩa sâu sắc với anh mang lại nhường nào.

“How can you love another if you don’t love yourself?”

Dịch nghĩa: Làm sao chúng ta có thể yêu fan khác nếu khách hàng không yêu bao gồm mình?

“Hate has a reason for everything but love is unreasonable”

Dịch nghĩa: Ghétngười nàothì rất có thể nêunguyên nhânnhưng yêungười nàothìchẳng thể

“A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life”

Dịch nghĩa: Tình yêu lớnchẳng hềlà yêu nhiều người mà yêu thương một bạn suốt cả cuộc đời

“Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? & the day after tomorrow? and the day after that? Coz I’ll be loving you every sinhgle day of my life?”

Dịch nghĩa: Hôm ni anh có thể nói yêu em chứ? nếu không, anh có thể hỏi em một lượt nữa vào trong ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? cũng chính vì anh yêu thương em mỗi ngàydướiđời

“Love means you never have to lớn say you’re sorry”

Dịch nghĩa: Yêutức làkhông bao giờ phải nói khôn cùng tiếc


*
1" data-lazy-src="https://giatri.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/Nhung-cau-noi-tieng-Anh-hay-ve-tinh-yeu.png"> 2" data-lazy-src="https://giatri.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-2-1.jpg">
*
3" data-lazy-src="https://giatri.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/Dont-cry-because-it-is-over-smile-because-it-happened..png"> 4" data-lazy-src="https://giatri.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-2-2.jpg"> 5">Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
I just want you to lớn know that you’re very special… & the only reason I’m telling you is that I don’t know if anyone else ever has.

Dịch nghĩa: Tôi chỉ ao ước bạn biết rằng các bạn rất quánh biệt…và tại sao duy tuyệt nhất tôi nói với bạn là tôi không biết nếu gồm ai không giống từng có

Remember, we’re madly in love, so it’s all right lớn kiss me any time you feel lượt thích it.

Dịch nghĩa: Hãy ghi nhớ rằng, họ đang yêu thương nhau điên cuồng, vị vậy, được hôn tôi bất cứ lúc nào các bạn cảm thấy thích

We loved with a love that was more than love.

Dịch nghĩa: Chúng tôi yêu bằng một tình cảm còn hơn hết tình yêu

I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.

Dịch nghĩa: Tôi yêu cô ấy chống lại lý trí, chống lại lời hứa, ngăn chặn lại hòa bình, cản lại hy vọng, cản lại hạnh phúc, chống lại những sự nản lòng rất có thể xảy ra

Love is not only something you feel, it is something you do.

Dịch nghĩa: Tình yêu không những là thứ các bạn cảm nhận, mà lại nó là thứ bạn làm

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Dịch nghĩa: Tôi yêu thương bạn chưa hẳn vì chúng ta là ai, mà vày tôi là ai khi ở bên bạn

Love is what you’ve been through with somebody.

Dịch nghĩa: Tình yêu là tất cả những gì bạn trải qua cùng với ai đó

Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.

Dịch nghĩa: Tình yêu là khi bạn chạm chán một tín đồ nói với chúng ta điều gì đấy mới mẻ về bản thân

We are most alive when we’re in love.

Dịch nghĩa: Chúng ta chân thật nhất khi họ yêu nhau

It only takes a second khổng lồ say that I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Dịch nghĩa: Chỉ mất một giây nhằm nói anh yêu em, dẫu vậy sẽ mất cả một đời để minh chứng cho em thấy anh yêu thương nhiều như vậy nào

Love means you never have to say you’re sorry.

Dịch nghĩa: Tình yêu tức là không bao giờ phải hối hận tiếc

Don’t waste your time on someone who isn’t willing to lớn waste their time on you.

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với người không sẵn sàng chuẩn bị dành thời gian cho bạn

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to lớn be grateful.

Dịch nghĩa: Có thể Thượng đế muốn chúng ta một vài ba lần gặp gỡ sai bạn trước khi chạm chán đúng người, đề xuất khi họ cuối cùng chạm chán được người đó, ta sẽ biết phương pháp trân trọng

I love how she makes me feel like anything is possible, or like life is worth it.

Dịch nghĩa: Tôi yêu phương pháp cô ấy khiến tôi cảm giác như những thứ đều phải có thể, hoặc thích cuộc sống đời thường là xứng đáng

To love or have loved, that is enough. Ask nothing further. There is no other pearl khổng lồ be found in the dark folds of life.

Dịch nghĩa: Yêu hay vẫn yêu, cố là đủ. Ko hỏi gì thêm. Không có viên ngọc nào khác được tìm thấy trong các nếp gấp buổi tối của cuộc sống

You have bewitched me body and soul, và I love, I love, I love you.

Xem thêm: Top Những Bài Hát Chúc Mừng Năm Mới Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Nên Nghe

Dịch nghĩa: Bạn đã bị mê hoặc tôi cả thể xác và trung ương hồn, cùng tình yêu, tôi yêu thương bạn

If you live to be a hundred, I want to lớn live khổng lồ be a hundred minus one day, so I never have to live without you.

Dịch nghĩa: Nếu bạn sống để đổi mới một trăm, tôi mong muốn sống để trở thành một trăm trừ một ngày, bởi vậy tôi không lúc nào phải sinh sống mà không có bạn

Some love stories aren’t epic novels. Some are short stories. But that doesn’t make them any less filled with love.

Dịch nghĩa: Một số câu chuyện yêu đương không yêu cầu là tiểu thuyết sử thi. Một số trong những là truyện ngắn. Nhưng điều này không tạo nên họ bớt ngập cả tình yêu

With the whole world crumbling, we pick this time to fall in love.

Dịch nghĩa: Với cả trái đất sụp đổ, họ chọn thời đặc điểm đó để yêu

Whatever our souls are made of, his & mine are the same.

Dịch nghĩa: Dù vong linh của bọn họ được làm cho từ mẫu gì, tôi cùng anh ấy hầu hết giống nhau

I’ve never had a moment’s doubt. I love you. I believe in you completely. You are my dearest one. My reason for life.

Dịch nghĩa: Tôi chưa bao giờ có một ít nghi ngờ. Tôi yêu bạn. Tôi tin cậy bạn trả toàn. Bạn là người thân yêu độc nhất vô nhị của tôi. Nguyên nhân của tôi mang đến cuộc sống

You should be kissed and often, và by someone who knows how.

Dịch nghĩa: Bạn bắt buộc được hôn thường xuyên xuyên, và vị một bạn biết cách

If I loved you less, I might be able khổng lồ talk about it more.

Dịch nghĩa: Nếu tôi yêu bạn ít hơn, tôi nói theo một cách khác về nó những hơn

I just want you lớn know that you’re very special… and the only reason I’m telling you is that I don’t know if anyone else ever has.

Dịch nghĩa: Tôi chỉ ý muốn bạn biết rằng các bạn rất đặc biệt…và nguyên nhân duy tuyệt nhất tôi nói với các bạn là tôi băn khoăn nếu tất cả ai khác từng có

Remember, we’re madly in love, so it’s all right to kiss me any time you feel like it.

Dịch nghĩa: Hãy nhớ rằng, bọn họ đang yêu nhau điên cuồng, vì vậy, được hôn tôi bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy thích

We loved with a love that was more than love.

Dịch nghĩa: Chúng tôi yêu bởi một tình thân còn hơn hết tình yêu

I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.

Dịch nghĩa: Tôi yêu thương cô ấy hạn chế lại lý trí, chống lại lời hứa, hạn chế lại hòa bình, ngăn chặn lại hy vọng, hạn chế lại hạnh phúc, chống lại hầu như sự chán nản lòng có thể xảy ra

Love is not only something you feel, it is something you do.

Dịch nghĩa: Tình yêu không chỉ là là thứ các bạn cảm nhận, nhưng mà nó là thứ chúng ta làm

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Dịch nghĩa: Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà bởi tôi là ai khi ở bên bạn

Love is what you’ve been through with somebody.

Dịch nghĩa: Tình yêu là tất cả những gì bạn trải qua cùng với ai đó

Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.

Dịch nghĩa: Tình yêu là lúc bạn chạm chán một tín đồ nói với chúng ta điều gì đó mới mẻ về phiên bản thân

We are most alive when we’re in love.

Dịch nghĩa: Chúng ta sống động nhất khi họ yêu nhau

It only takes a second khổng lồ say that I love you, but it will take a lifetime lớn show you how much.

Dịch nghĩa: Chỉ mất một giây để nói anh yêu em, tuy nhiên sẽ mất cả một đời để chứng tỏ cho em thấy anh yêu nhiều như thế nào

Love means you never have khổng lồ say you’re sorry.

Dịch nghĩa: Tình yêu tức là không lúc nào phải hối hận tiếc