tháng Sáu 8, 2021Tháng Sáu 8, 2021admin 0 CommentsGiáo Viên, kiến thức Chung, Tài Liệu, tư liệu Vòng 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiếu nhi ôn thi giáo viên với 652 thắc mắc trắc nghiệm kỹ năng và kiến thức chung bao gồm đáp án đang được update luật tiên tiến nhất và được tập hợp từ không ít chuyên đề như: câu hỏi trắc nghiệm nguyên tắc viên chức, thắc mắc trắc nghiệm về điều lệ ngôi trường mầm non.. Đây là một trong những bộ tài liệu bên trong bộ tài liệu ôn thi viên chức mần non.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm điều lệ trường mầm non

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về cỗ tài liệu này bạn có biết rằng còn tương đối nhiều bộ tài liệu ôn thi giáo viên hoặc tài liệu ôn thi viên chức trên website chưa? Click vào link trên để tìm hiểu thêm nhé!


Nội dung bài bác viết


Giới thiệu về cỗ ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

Giới thiệu về bộ ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

Bộ tài liệu Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non ôn thi viên chức mần non này bao hàm 652 thắc mắc trắc nghiệm được lồng ghép do 8 phần sau:

Phần 1: câu hỏi trắc nghiệm phương tiện viên chức

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức. Câu hỏi trắc nghiệm điều khoản viên chức

A. Phương pháp này vẻ ngoài về viên chức; quyền và nhiệm vụ của viên chức, tuyển chọn dụng viên chức

B. Lý lẽ này điều khoản về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển chọn dụng, áp dụng vả cai quản viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

C. Phương tiện này quy định về vấn đề tuyển dụng viên chức, quyền của viên chứC.

D. Pháp luật này phép tắc về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án: D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 2: Viên chức là gì? Câu hỏi trắc nghiệm công cụ viên chức

A. Viên chức là công dân nước ta được tuyển chọn dụng theo vị trí câu hỏi làm, thao tác làm việc tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo theo cơ chế hợp đồng làm việc, tận hưởng lương từ bỏ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo nguyên tắc của pháp luật.

B. Viên chức được tuyển chọn dụng theo vị trí câu hỏi làm, thao tác tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương tứ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc của pháp luật.

C. Viên chức là công dân vn được tuyển dụng theo vị trí vấn đề làm, thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, thừa kế lương tự quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lâp.

D. Viên chức là công dân Việt Nam, thao tác trong đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ bỏ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo biện pháp của pháp luật

Đáp án: A

……


*

Phần 2: điều khoản Giáo dục

Câu 220: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương pháp đúng về tính chất, nguyên lý giáo dục?

A. Tất cả các phương án mọi đúng

B. Hoạt động giáo dục nhằm mục đích phát triển toàn vẹn con người việt nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, mức độ khỏe, thẩm mỹ và làm đẹp và nghề nghiệp

C. Chuyển động giáo dục nhằm cải thiện dân trí, trở nên tân tiến nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

D. Vận động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học song song với hành, lý luận nối liền với thực tiễn, giáo dục đào tạo nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục đào tạo xã hội.

Đáp án: D Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

Câu 221: Theo Luật giáo dục và đào tạo 2019. Giáo dục thường xuyên là?

A. Giáo dục và đào tạo mà các công dân trong giới hạn tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo qui định của điều khoản và được bên nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

B. Giáo dục và đào tạo để tiến hành một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện tại chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu học tập suốt thời gian sống của bạn họC.

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để phần đông công dân vào độ tuổi rất nhiều được học tập tập cùng đạt đến chuyên môn học vấn nhất mực theo giải pháp của pháp luật.

D. Giáo dục đào tạo theo khóa huấn luyện và đào tạo trong cơ sở giáo dục và đào tạo để thực hiện một chương trình giáo dục đào tạo nhất định, được tùy chỉnh cấu hình theo phương châm của các cấp học, trình độ đào sinh sản và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Đáp án: B Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 222: Theo Luật giáo dục và đào tạo 2019. Thịnh hành giáo dục là?

A. Giáo dục và đào tạo theo khóa học trong cơ sở giáo dục đào tạo để tiến hành một chương trình giáo dục nhất định, được cấu hình thiết lập theo mục tiêu của những cấp học, trình độ chuyên môn đào chế tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Quy trình tổ chức vận động giáo dục để rất nhiều công dân trong độ tuổi các được học tập tập cùng đạt đến chuyên môn học vấn một mực theo luật của pháp luật.

C. Giáo dục và đào tạo mà gần như công dân trong giới hạn tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ chuyên môn học vấn tối thiểu theo mức sử dụng của quy định và được đơn vị nước bảo đảm an toàn điều kiện nhằm thực hiện

D. Giáo dục và đào tạo để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức triển khai linh hoạt về hình thức thực hiện tại chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu học tập suốt thời gian sống của fan họC.

Đáp án: B

….


*

Phần 3: câu hỏi trắc nghiệm điều lệ trường mầm non

Câu 522: Điều lệ trường mầm non KHÔNG nguyên tắc về câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ ngôi trường mầm non

A. Chương trình và các vận động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em.

B. Tài sản của ngôi trường mầm non, trường chủng loại giáo, bên trẻ, team trẻ, lớp mẫu mã giáo độc lập.

C. Quan hệ giới tính giữa trường mầm non, trường mẫu mã giáo, đơn vị trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hòa bình với mái ấm gia đình và buôn bản hội.

D. Tài sản của trường mẫu mã giáo tứ thục, nhà trẻ, đội trẻ gia đình, lớp mẫu mã giáo độc lập.

Đáp án: D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 523: nhiệm vụ và quyền lợi của trường mầm non, trường chủng loại giáo, nhà trẻ, đội trẻ, lớp chủng loại giáo tự do là câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ ngôi trường mầm non

A. Tổ chức tiến hành việc nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em từ bố tháng tuổi mang đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ban hành.

B. Tổ chức tiến hành việc nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em từ một tháng tuổi mang lại năm tuổi theo chương trình giáo dục và đào tạo mầm non do bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ban hành.

C. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em từ nhì tháng tuổi đển sáu tuổi theo chương trình giáo dục đào tạo mầm non do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành.

D. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em từ hai tháng tuổi cho năm tuổi theo chương trình giáo dục đào tạo mầm non do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đáp án: APhần 4: quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non trong Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

Câu 580: Quỵ chế review xếp nhiều loại giáo viên thiếu nhi áp dụng

A. Đối cùng với giáo viên hiện giờ đang công tác trong những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung trung ương giáo dục tiếp tục và trung trung tâm kỹ thuật tổng hòa hợp – phía nghiệp công lập.

B. Đối với giáo viên, giảng viên hiện tại đang công tác tại những cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp.

C. Đối với giáo viên, giảng viên hiện nay đang công tác tại các cơ sở gỉáo dục nghề nghiệp, giáo dục đh và sau đh và viên chức không trực tiếp đào tạo và huấn luyện tại các cơ sở giáo dụC.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Chỉnh Sửa Mũi Cao, 15 App Chỉnh Mũi Cao

D. Đối cùng với giáo viên hiện giờ đang công tác trong số cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đáp án: A

Câu 581: Đánh giá, xếp các loại giáo viên mầm non nhằm mục tiêu mục đích

A. Là 1 trong nội dung đặc biệt quan trọng của công tác cai quản cán bộ.

B. Là phải bảo đảm an toàn khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, đề đạt đúng năng lực và phẩm hóa học của giáo viên.

C. Là phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, phương diện mạnh, khía cạnh yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lượng và công dụng công tác, năng lực phát triển của giáo viên.

D. Làm rõ năng lực, trình độ, hiệu quả công tác, phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống làm địa thế căn cứ để những cấp quản lý giáo dục ba trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện cơ chế chính sách đối với giáo viên.

Đáp án: D

Phần 5: luật pháp mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên mầm non trong Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Phần 6: chuẩn nghề nghiệp gia sư mầm non

Câu 604: ra quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT nguyên lý về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

A. Các yêu cầu của chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo mầm non; tiêu chuẩn chỉnh xếp loại, quy trình đánh giá, xếp các loại giáo viên mầm non.

B. Tiêu chuẩn chỉnh xếp loại, các bước đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.

C. Những yêu mong của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn chỉnh xếp các loại giáo viên mầm non.

D. Các yêu ước của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đáp án: A

Câu 605: chuẩn nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

A. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống; con kiến thức; kỹ năng sư phạm mà gia sư mầm non rất cần phải đạt đượC.

B. Là khối hệ thống các yêu mong cơ bản về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non rất cần được đạt được nhằm thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục và đào tạo mầm non.

C. Là khối hệ thống các yêu ước cơ phiên bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; con kiến thức; tài năng sư phạm của gia sư mầm non.

D. Là hệ thống các yếu mong cơ bản về phẩm chất bao gồm trị, kiến thức; tài năng sư phạm của gia sư mầm non.

Đáp án: B

…..

Phần 7: điều khoản về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo trong cỗ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 623: đưa ra quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của cục trưởng bộ Giáo đục với Đào tạo chế độ về:

A. Đạo đức đơn vị giáo.

B. Về nhân phương pháp nhà giáo.

C. đầy đủ điều đơn vị giáo không được làm.

D. Nhiệm vụ ở trong nhà giáo.

Đáp án: A

Câu 624: Theo lý lẽ về đạo đức nhà giáo: “có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; tất cả ý thức tập thể, cố gắng vì lợi ích chung” là 1 trong những khoản nằm trong quy định:

A. Phẩm chất chủ yếu trị;

B. Lối sống tác phong;

C. Đạo đức nghề nghiệp;

D. Giữ gìn, bảo đảm an toàn truyền thống đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

Đáp án: B

….

Phần 8: Quy định chính sách làm vấn đề giáo viên mầm non trong bộ Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

Câu 636: Thời gian thao tác làm việc trong một năm của giáo viên mần nin thiếu nhi là:

A. 43 tuần

B. 41 tuần

C. 40 tuần

D. 42 tuần

Đáp án: D

Câu 637: thời gian giáo viên mần nin thiếu nhi làm công tác làm việc nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ (sau phía trên gọi bình thường là dạy trẻ) là

A. 35 tuần

B. 36 tuần

C. 32 tuần

D. 30 tuần

Đáp án: A Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

….


*

và còn siêu nhiều thắc mắc khác nữa trong cỗ ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non.

Cách sở hữu về bộ ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mầm non

Bộ tư liệu ôn thi viên chức mần non được bán với giá 100k/bộ.

Sau khi chuyển khoản đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 AGRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, links để cài tài liệu sẽ được chuyển hẳn sang email cho những bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm mần nin thiếu nhi sẽ hữu ích cho những bạn.