GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần

*

*

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Tư Vấn Cho Học Sinh Tiểu Học, Hướng Dẫn Tư Vấn Cho Học Sinh Tiểu Học

*

*


*
*
*

 Người lao động tham gia BHXH yêu cầu sau một năm nghỉ vấn đề hoặc bạn tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không liên tiếp tham gia đóng góp BHXH và một số trường hợp khác (chưa đủ đk hưởng lương hưu) gồm yêu ước thì được nhận BHXH một lần. Cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến chúng ta cách tính mức hưởng BHXH một đợt như sau:

*

Theo cách thức tại Khoản 2 Điều 60 chế độ BHXH năm 2014, mức tận hưởng BHXH một lần tính theo số năm vẫn đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang đến những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) ngôi trường hợp thời hạn đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH thông qua số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH. Mức hưởng BHXH một lượt không bao gồm số tiền công ty nước hỗ trợ đóng BHXH từ bỏ nguyện. (trừ những người dân bị mắc bệnh nguy hại đến tính mạng).

Ví dụ:

Một người công nhân A khiến cho công ty B và có tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2016. Người công nhân A vẫn nghỉ việc vào thời điểm tháng 8/2016. Mon 9/2017, công nhân A mong nhận tiền BHXH một đợt thì công nhân A sẽ nhận được tổng số chi phí bao nhiêu?

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của người công nhân A như sau:

- từ thời điểm tháng 01/2013 mang đến tháng 12/2013, mức lương đóng góp BHXH là: 1.200.000đ

- từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014, nấc lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2014 cho tháng 12/2014, nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2015 mang lại tháng 6/2015: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

- từ tháng 07/2015 mang lại tháng 12/2015, nấc lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2016 mang đến tháng 02/2016: nấc lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, mức lương đóng góp BHXH là: 2.515.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2013 mang đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ thời điểm tháng 10/2014 mang đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ thời điểm tháng 07/2015 đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ thời điểm tháng 01/2016 mang lại tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ tháng 03/2016 đến tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời hạn là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng vốn lương đóng BHXH của công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng