Hôm ni mình đang hướng dẫn các bạn cách tính định thức Det của ma trận bằng máy vi tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Định thức giờ Anh là Determinant, hay được viết tắt là Det và thường được kí hiệu là ||


1 qua quýt về ứng dụng ma trận Matrix

Ứng dụng ma trận Matrix là nơi cho phép bọn họ gán ma trận vào các biến ghi nhớ ma trận và tiến hành các thao tác đo lường và tính toán với ma trận

Các phép tính ma trận được hỗ trợ là

Tìm ma trận lũy thừa với số mũ nguyên dương

Chú ý ma trận cấp cho 4 x 4 là cấp tối đa mà fx 880 BTG hỗ trợ

2 các bước thực hiện

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Bước 2 gán ma trận vào thay đổi nhớ ma trận

Bước 3 điện thoại tư vấn lệnh Determinant

Bước 4 gọi ma trận

Bước 5 nhấn phím EXE

3 Ma trận vuông cấp 2 x 2

Giả sử mình yêu cầu tính định thức của ma trận

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="56" width="59" style="vertical-align: -21px;"/> thì thực hiện tuần trường đoản cú theo công việc bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng những phím nhỏ trỏ lựa chọn Matrix => nhấn phím OK

*
*

Bước 2 gán ma trận vào vươn lên là nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 thừa nhận phím TOOLS => lựa chọn MatA => dìm phím OK => vì số chiếc và số cột mặc định của fx 880 BTG là

*
nên bọn họ chọn Confirm => nhận phím OK

*
*
*

Bước 2.2 theo lần lượt nhấn những phím

*
*
nhằm nhập các thành phần của ma trận

*

Bước 2.3 dìm phím EXE

*

Bước 3 call lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => lựa chọn Matrix => dìm phím OK => chọn Matrix Calc => dìm phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

*
*
*
*

Bước 4 điện thoại tư vấn ma trận MatA

Nhấn phím CATALOG => lựa chọn Matrix => thừa nhận phím OK => chọn MatA => thừa nhận phím OK

*
*
*

Bước 5 dấn phím EXE

*

Vậy định thức của ma trận đã cho rằng

*

4 Ma trận vuông cấp cho 3 x 3

Giả sử mình yêu cầu tính định thức của ma trận

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="84" width="94" style="vertical-align: -36px;"/> thì tiến hành tuần tự theo công việc bên dưới

Bước 1 mở vận dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng những phím bé trỏ lựa chọn Matrix => thừa nhận phím OK

*
*

Bước 2 gán ma trận vào biến chuyển nhớ ma trận MatB

Bước 2.1 dìm phím TOOLS => lựa chọn MatB => nhận phím OK

*
*

Bước 2.2

Nhấn phím OK => lựa chọn 3 Rows => nhận phím OKNhấn phím OK => lựa chọn 3 Columns => nhấn phím OKNhấn phím OK
*
*
*
*
*

Bước 2.3 theo thứ tự nhất các phím …

*
*
*

… nhằm nhập các bộ phận của ma trận

*

Bước 2.4 thừa nhận phím EXE

*

Bước 3 hotline lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => lựa chọn Matrix => thừa nhận phím OK => chọn Matrix Calc => dìm phím OK => lựa chọn Determinant => dìm phím OK

*
*
*
*

Bước 4 call ma trận MatB

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => thừa nhận phím OK => lựa chọn MatB => dìm phím OK

*
*
*

Bước 5 nhận phím EXE

*

Vậy định thức của ma trận đã cho rằng

*

5 Ma trận vuông cung cấp 4 x 4

Giả sử mình nên tính định thức của ma trận

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="112" width="126" style="vertical-align: -50px;"/> thì triển khai tuần trường đoản cú theo quá trình bên dưới

Bước 1 mở vận dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng những phím nhỏ trỏ chọn Matrix => nhấn phím OK

*
*

Bước 2 gán ma trận vào biến đổi nhớ ma trận MatC

Bước 2.1 nhấn phím TOOLS => chọn MatC => thừa nhận phím OK

*
*

Bước 2.2

Nhấn phím OK => lựa chọn 4 Rows => nhấn phím OKNhấn phím OK => lựa chọn 4 Columns => nhận phím OKNhấn phím OK
*
*
*
*
*

Bước 2.3 lần lượt nhất các phím …

*
*
*
*

… để nhập các bộ phận của ma trận

*

Bước 2.4 thừa nhận phím EXE

*

Bước 3 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => lựa chọn Matrix => dấn phím OK => lựa chọn Matrix Calc => nhận phím OK => lựa chọn Determinant => thừa nhận phím OK

*
*
*
*

Bước 4 call ma trận MatC

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => lựa chọn MatC => nhấn phím OK

*
*
*

Bước 5 dìm phím EXE

*

Vậy định thức của ma trận đã chỉ ra rằng

*

6 Lời kết

Máy tính di động cầm tay CASIO fx 880 BTG ko kể hỗ trợ họ tính định thức Det của ma trận còn hỗ trợ họ thực hiện những phép tính cùng với ma trận (cộng, nhân), kiếm tìm ma trận nghịch đảo, tra cứu ma trận bình phương, lập phương, tìm kiếm ma trận gửi vị , search ma trận đơn vị và kiếm tìm ma trận lũy quá với số nón nguyên dương