*

*
ra mắt
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn lũ Duy TânĐoàn tuổi teen - Đại học tập Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục và đào tạo đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở các chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

xuất bản chương trình, kế hoạch đào tạo và huấn luyện và chủ trì tổ chức quá trình đào chế tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Các bước để giải hệ phương trình đường tính:

- xác minh số nghiệm của hệ phương trình.

+ Lập ma trận hệ số, ma trận thông số mở rộng.

+ khẳng định hạng của ma trận hệ số, hạng của ma trận hệ số mở rộng, xác minh n (số ẩn của hệ phương trình).

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Bến Xe Miền Tây Mới : Ở Đâu Và Khi Nào Triển Khai?

+ so sánh để tóm lại về số nghiệm của hệ phương trình.

- nếu như hệ phương trình tất cả nghiệm, lập hệ phương trình new (là hệ phương trình dìm ma trận lan can làm ma trận thông số mở rộng)

+ giả dụ hệ phương trình có một nghiệm, ta đang giải được trực tiếp nghiệm từ bỏ hệ phương trình mới.

+ nếu hệ phương trình vô vàn nghiệm, ta lựa chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ bản để giải nghiệm tổng quát.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình sau:

*

Lập ma trận hệ số mở rộng, dùng các phép chuyển đổi để đưa về dạng bậc thang và kiếm tìm hạng của ma trận.

*

Từ kia suy ra, hệ phương trình vô số nghiệm. Lựa chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ bản để giải nghiệm bao quát của hệ.