Quốc hội khoá XV quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức của cơ quan chính phủ nhiệm kỳ mới giữ định hình như khoá XIV cùng với 18 cỗ và 4 ban ngành ngang bộ. 27 thành viên tất cả Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng liên nghành và 4 thủ trưởng phòng ban ngang bộ.
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh qh

Sau lúc được Quốc hội lòng tin bầu duy trì chức Thủ tướng chính phủ (ngày 26.7), trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp trước tiên sáng ni (28.7), Thủ tướng Phạm Minh thiết yếu trình danh sách nhân sự cụ thể để Quốc hội phê chuẩn chỉnh việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng liên nghành và 4 thủ trưởng ban ngành ngang bộ.

Bạn đang xem: Các thành viên chính phủ mới của việt nam

Quốc hội trao đổi tại đoàn về nội dung này. Chiều nay, Ủy ban hay vụ Quốc hội báo cáo kết quả bàn bạc tại Đoàn; Thủ tướng bao gồm phủ report Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu chủ ý của đại biểu Quốc hội trước lúc Quốc hội phê chuẩn việc chỉ định Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ nước nhà bằng bề ngoài bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu đang được chào làng ngay sau đó.

4 nhân sự được reviews giữ chức Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm rạng đông – Uỷ viên Bộ chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Ông Lê Minh Khái – túng bấn thư trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng mạo nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên tw Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

18 người được đề cử vào vị trí bộ trưởng:

1. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chủ yếu trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống nhiệm kỳ 2016-2021

2. Ông tô Lâm - Ủy viên Bộ bao gồm trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Bùi Thanh tô - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ planer và Đầu bốn nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Ông hồ Đức Phớc - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ công thương nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm: Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội Tên Tiếng Anh Là Gì, Đại Học Tổng Hợp Tiếng Anh Là Gì

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ nntt và cách tân và phát triển nông xã nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ nhiệm kỳ 2016-2021

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ xây dừng nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Ông è cổ Hồng Hà - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Ông Nguyễn mạnh bạo Hùng – Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông media nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao đụng - thương binh cùng Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn nhiệm kỳ 2016-2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ công nghệ và công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021.

17. Ông Nguyễn Kim tô - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

4 thủ trưởng cơ sở ngang bộ:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên trung ương Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên tw Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước vn nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên tw Đảng, Tổng Thanh tra cơ quan chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông nai lưng Văn sơn - Ủy viên tw Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.