Bài tập Đọc đọc đoạn văn giờ đồng hồ Anh 5 tất cả đáp án

Bài tập phát âm hiểu giờ Anh lớp 5 tất cả đáp án sau đây nằm vào bộ bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo dạng bài năm 2021 - 2022 bởi giatri.edu.vn sưu tầm với đăng tải. Bài xích tập Đọc hiểu đoạn văn giờ đồng hồ Anh dành cho học sinh lớp 5 tất cả đáp án được chỉnh sửa bám sát các chủ đề bài học kinh nghiệm Unit 1 - 20 giúp những em ôn tập những tài năng đọc phát âm tiếng Anh không giống nhau.

Bạn đang xem: Các dạng bài đọc hiểu tiếng anh lớp 5

Bạn đang xem: bài xích tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh lớp 5

Tài liệu giờ Anh vị giatri.edu.vn từ bỏ biên soạn, không xào nấu dưới mọi hiệ tượng thương mại.I. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.My name is Lisa. Our school trip was last Sunday. We went to lớn the zoo and saw a lot of animals. I saw tigers. They are big. When I was there, they ate fast. Peter saw crocodile, they are long và they have got big mouths. Jennies saw pandas, they are cute và when she was there, they ate bamboos slowly.1. When was her school trip?2. Where did she go?3. How are the tigers?4. What did Peter see?5. What did Jennie see?II. Đọc cùng điền từ không đủ vào đều câu sau.My name is Linh. I’m a pupil 1 ....... Kim Dong Primary School. I’m 2.......... Class 5A with Lee và John. I love reading comic books. I often read 3....... In my không tính tiền time. When I see a new word, I try to guess its meaning. I write the word in my notebook and 4........ It many times. I often stick new words on my bedroom walls & practise 5........ Them aloud. Lee 6........ John love learning English too. We often learn lớn speak English by talking 7....... Our foreign friends in our không lấy phí time. Lee is very good at English. She usually practises listening 8....... Watching cartoons on TV. She learns khổng lồ write by writing emails lớn her friends every day. John loves reading. He goes to the library 9......... Or three times a week. He usually read English books lớn practise reading. They always help me khổng lồ learn English. We are happy 10...... We can understand each other. English is necessary for communication.1. A. AtB. FromC. InD. On2. A. OnB. InC. AtD. From3. A. ItB. HisC. HerD. Them4. A. SayB. SayingC. SaidC. Says5. A. ReadB. ReadingC. ReadsD. Lớn read6. A. OrB. ButC. AndD. Too7. A. OnB. ToC. AndD. With8. A. ByB. OnC. InD. At9. A. SecondB. TwoC. TwiceD. Three10. A. ButC. AndC. WhyD. Because
III. Đọc và xác định thông tin dưới đó là Đúng (True) giỏi Sai (False).

Xem thêm: Nhiệt Độ Trung Bình Trên Trái Đất Là Bao Nhiêu Độ, Nhiệt Độ Trung Bình Của Trái Đất

Hello, I am Hoa, I lives with my parents in Ho bỏ ra Minh City. My telephone number is 8562364. I often talk with my friends on the phone. Now I am calling Hoa to lớn talk about Minh’s birthday party on 15th July. Minh is having his birthday buổi tiệc nhỏ at trang chủ in the afternoon so I want khổng lồ ask Lien about what we shall buy và give him at the party. I also want khổng lồ tell her to lớn wait for me at trang chủ and I will go there to lớn meet her on foot and then go with her lớn Minh’s house.1. Hoa lives with her sister.2. She never talks with her friends.3. Minh"s birthday part is on 15 - 7.4. Hoa ask Lien about what they shall buy for Minh.5. She doesn"t want Lien lớn wait for her.Truy cập vào mặt đường link: Lý thuyết và Bài tập giờ Anh 5 cả năm để tìm hiểu thêm toàn bộ cấu trúc tiếng Anh và Bài ôn tập giờ Anh theo từng Unit cũng giống như những chuyên đề tiếng Anh quan liêu trọng.ĐÁP ÁNI. Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi.1 - It was last Sunday.2 - She went lớn the zoo.3 - They are big.4 - Peter saw crocodiles.5 - Jennie saw pandas.II. Đọc cùng điền từ còn thiếu vào những câu sau.1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - C; 7 - D; 8 - A; 9 - C; 10 - D;III. Đọc và xác minh thông tin dưới đấy là Đúng (True) xuất xắc Sai (False).1 - False; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;Trên đây là Dạng Đoạn văn tiếng Anh 5 gồm đáp án. Lân cận đó, các bạn đọc truy cập thêm các tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 khác như: Giải SGK - SBT giờ Anh lớp 5 bộ GD&ĐT, Trắc nghiệm giờ Anh lớp 5 theo từng Unit và chuyên đề, Đề thi học kì 1 các môn học lớp 5, ... được cập nhật liên tục trên giatri.edu.vn.Mời Quý thầy cô, những bậc phụ huynh thâm nhập group học tập Facebook của giatri.edu.vn giành cho học sinh lớp 5 tại: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 5 để cập nhật thêm các tài liệu ôn tập toàn bộ các môn học lớp 5 không giống nhau.
*

bài tập phân tách động từ tiếng Anh lớp 5 có đáp án Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 bài tập sắp xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 tất cả đáp án bài tập Chọn lời giải đúng tiếng Anh lớp 5 Tổng hợp kết cấu Tiếng Anh lớp 5 bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 5 tất cả đáp án bài bác tập tìm kiếm từ khác một số loại tiếng Anh lớp 5