Trong giao tiếp Tiếng Anh, ngoài miêu tả hình dáng, điểm sáng tính cách một người, song khi các bạn sẽ gặp đề xuất tình huống mô tả hình thái khuôn mặt, làn tóc của một tín đồ nào đó. Còn nếu không nắm cứng cáp vốn từ vựng liên quan, bạn sẽ bị bối rối, lừng khừng phải miêu tả ra sao trong trường phù hợp này. Để giúp cho bạn “gỡ rối” khi rơi vào trường hợp đó, từ bây giờ Tiếng Anh AZ sẽ cho ra lò một bộ Từ vựng “Siêu to khổng lồ” về Face and Hair – khuôn mặt cùng mái tóc, khiến cho bạn tha hồ chắt lọc để diễn tả một ai đó. Hãy cùng mở sổ ra, cảnh báo lại số đông từ bắt đầu này nào!

Ghi chú:

Những phiên âm bên dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Các bộ phận trên khuôn mặt bằng tiếng anh

Bạn đang xem: Các phần tử trên khuôn mặt bằng tiếng anh

Một từ rất có thể nhiều rộng 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu đuối – weak-sound (trong một vài trường phù hợp khi nói, hiện tượng lạ nuốt âm hoặc những âm được nói nhẹ đi trở thành một âm khối lượng nhẹ hơn nhưng ngay sát với nó).

Contents

Từ vựng về khuôn mặt

Face

UK

US

Khuôn mặt
oblong face/ˈɒblɒŋ feɪs//ˈɑː.blɑːŋ feɪs/thuôn dài
oval face/ˈəʊv(ə)l feɪs//ˈoʊ.vəl feɪs/mặt hình trái xoan
round face/raʊnd feɪs//raʊnd feɪs/mặt tròn
square face/skweə(r) feɪs//skwer feɪs/mặt vuông chữ điền


*

Mặt bạn hình gì nào?

Từ vựng về đôi mắt

Eyes

UK

US

Đôi Mắt
beady eyes/ˈbiːdi aɪz//ˈbiː.di aɪz/mắt tròn với sáng
liquid eyes/ˈlɪkwɪd aɪz//ˈlɪk.wɪd aɪz/mắt long lanh
sunken eyes/ˈsʌŋkən aɪz//ˈsʌŋ.kən aɪz/mắt sâu
piggy eyes/ˈpɪɡi aɪz//ˈpɪɡi aɪz/mắt ti hí
bug-eyed/ˈbʌɡ ˌaɪd//ˈbʌɡ.aɪd/mắt lồi to
cross-eyed/ˌkrɒs ˈaɪd//ˌkrɑːsˈaɪd/mắt lác

Từ vựng về mũi

Nose

UK

US

Mũi
broad with large nostrils/brɔːd wɪð lɑː(r)dʒ ˈnɒstrəlz//brɑːd wɪð lɑːrdʒˈnɑː.strəlz/mũi rộng, lỗ mũi to
bulbous nose/ˈbʌlbəs nəʊz//ˈbʌl.bəs noʊz/mũi thai tròn với đầy đặn tại phần chóp mũi
fleshy nose/ˈfleʃ.i nəʊz//ˈfleʃ.i noʊz/mũi đầy đặn
hawk-nosed/hɔːk ˈnəʊzd//hɑːk ˈnoʊz/mũi diều hâu, mũi khoằm
sloping tip/ˈsləʊ.pɪŋ tɪp//ˈsloʊ.pɪŋ tɪp/mũi nhọn
snub nose/snʌb nəʊzd//snʌb noʊz/mũi hếch, đầu mũi khá vểnh, hếch lên trên
straight-edged nose/streɪt edʒd nəʊzd//streɪt edʒd noʊzd/mũi thẳng, mũi dọc dừa

Từ vựng về trán

Forehead

UK

US

Trán
broad forehead/brɔːd ˈfɔː(r)ˌhed//brɑːd ˈfɔː(r)ˌhed/trán rộng
narrow forehead/ˈnærəʊ ˈfɔː(r)ˌhed//ˈner.oʊ ˈfɔː(r)ˌhed/trán hẹp
curved forehead/kɜː(r)vd ˈfɔː(r)ˌhed//kɝːvd ˈfɔː(r)ˌhed/trán dô

Từ vựng về môi

Lips

UK

US

Đôi môi
full lips/fʊl lɪps//fʊl lɪps/môi mọng
curved lips/kɜːvd lɪps//kɜːrvd lɪps/môi cong
thin lips/θɪn lɪps//θɪn lɪps/môi mỏng

Từ vựng về tai

Ears

UK

US

Đôi tai
large ears/lɑːdʒ ɪə(r)s//lɑːrdʒ ɪrs/tai lớn
small ears/smɔːl ɪə(r)s//smɔːl ɪrs/tai nhỏ

Từ vựng về tóc

Hair

UK

US

Tóc
short hair/ʃɔːt heər//ʃɔːrt her/tóc ngắn
shoulder – length hair/ˈʃəʊl.dər leŋθ heər//ˈʃoʊl.dɚ leŋθ her/tóc ngang vai
long hair/lɒŋ heər//lɑːŋ her/tóc dài
part/pɑːt//pɑːrt/rẽ ngôi
bangs/bæŋz//bæŋz/tóc bít trán
straight hair/streɪt heər//streɪt her/tóc thẳng
wavy hair/ˈweɪ.vi heər//ˈweɪ.vi her/tóc gợn sóng
curly hair/ˈkɜː.li heər//ˈkɜː.li her/tóc xoăn
bald/bɔːld//bɑːld/hói đầu
red hair/red heər//red her/tóc đỏ
black hair/blæk heər//blæk her/tóc đen
blond hair/blɒnd heər//blɑːnd her/tóc vàng
ponytail/ˈpəʊ.ni.teɪl//ˈpoʊ.ni.teɪl/tóc đuôi ngựa
pigtail/ˈpɪɡ.teɪl//ˈpɪɡ.teɪl/tóc bím
bunches/bʌntʃəz//bʌntʃəz/tóc cột nhị sừng
bun/bʌn//bʌn/tóc búi
bob/bɒb//bɑːb/tóc ngắn trên vai
crew cut/kruː kʌt//kruː kʌt/đầu đinh
brush/brʌʃ//brʌʃ/lược hình dáng bàn chải
scissor/ˈsɪz.ər//ˈsɪz.ə/kéo
blow dryer/bləʊ heər//bloʊ her/máy sấy tóc
rollers/ˈrəʊ.lərz//ˈroʊ.lɚz/ống nhuộm tóc
comb/kəʊm/koʊm/lược
hair stylist/heər staɪ.lɪst//her staɪ.lɪst/thợ tạo kiểu tóc
hair salon/heər ˈsæl.ɒn//her səˈlɑːn/salon tóc

Từ vựng khác liên quan

Others

UK

US

Khác
mustache/mʊˈstɑːʃ//ˈmʌs.tæʃ/ria mép
beard/bɪəd//bɪrd/râu
sideburns/ˈsaɪd.bɜːnz//ˈsaɪd.bɝːnz/râu quai nón
mole/məʊl//moʊl/nốt ruồi
dimples/ˈdɪmp(ə)lz//ˈdɪm.pəlz/lúm đồng tiền

Thực hành

Vậy viết câu biểu đạt như nào cho đúng nhỉ? Mời các bạn tham khảo bài xích hội thoại tiếp sau đây nhé!

A: Hey Bob, How’s it going?A: Hey Bob, dạo này thế nào?
B: Hi Tom, I’m fine. How about you?B: kính chào Tom, tớ khỏe. Cậu thì sao?
A: Good. I just got my haircut & colored back khổng lồ my natural color, dark brown. Does it look good? I’m going khổng lồ meet my girlfriend tomorrow.A: Tớ khỏe. Tớ mới cắt và nhuộm lại tóc thành gray clolor đậm tự nhiên và thoải mái nè. Trông được không? Mai tớ vẫn đi chạm mặt bạn gái.

Xem thêm: Tác Dụng Của Cây Xanh Đối Với Môi Trường Từ Việc Trồng Cây Xanh

B: Oh. It’s really suitable for you. What does your girlfriend look like, Tom?B: Ồ, vẻ bên ngoài này rất phù hợp với cậu. Bạn gái mới của cậu trông nuốm nào, Tom?
A: Well, she’s really good-looking. She has curly blond hair which is always tucked up neatly, with a fair complexion. Her blue, beady shifty eyes always look at me with eyes of love affection. I like her face the most. She has an oval face, full pink lips beneath her delicate nose as high as seen looks pretty.A: À, cô ấy tương đối xinh. Cô ấy tất cả mái tóc xoăn dài luôn luôn được buộc gọn gàng, với nước da sáng mịn. Đôi đôi mắt xanh, to sáng của cô ấy luôn nhìn tớ với ánh nhìn trìu mến. Tôi thích khuôn mặt cô ấy nhất. Cô ấy có khuôn khía cạnh trái xoan, song môi hồng mọng ở dưới chiếc mũi cao thảnh thơi. Càng nhìn càng thấy đẹp.
B: Great. You are so lucky to have her. How long have you been dating?B: Tuyệt. Cậu thật may mắn mới đã đạt được cô ấy đấy! cố cậu hẹn hò với cô ý thọ chưa?
A: Just about 3 months. Bởi vì you want lớn meet her?A: Mới khoảng 3 mon thôi. Cậu gồm muốn gặp mặt cô ấy không?
B: Well, I can’t wait to meet her in personB: Ồ, tớ cực kỳ nóng lòng gặp mặt cô ấy.

Đừng quên, để nhớ lâu với nhớ đúng mực cách phân phát âm của trường đoản cú vựng, ngoại trừ ghi chép các bạn hãy luyện đọc phương pháp phát âm của từ đó hàng ngày, hàng giờ nhé. Học thêm nhiều từ new theo chủ thể tại đây. Chúc chúng ta học vui!