Trong nội dung bài viết dưới đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp các con có thể hệ thống lại con kiến thức, đôi khi kèm theo những phiếu bài tập để các con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Phép cộng trong phạm vi 10

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết dãy số và sắp đến xếp những số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo đồ vật tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo máy tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn: ……………………………………………..

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thiết bị tự:

– Từ bé xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ phệ đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: search số lớn số 1 và số nhỏ nhắn nhất

Bài 1: Số tròn chục nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ nhắn nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào vị trí trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài toán có lời văn

Bài 1: Hồng gồm 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có đôi mươi con vịt, bên dưới ao gồm 3 chục bé vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bé vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính ham mê hợp.

a) Có:13 loại kẹo

Có tất cả: …. Mẫu kẹo?

b) Có: 8 bé lợn

Bán: 7 bé lợn

Còn lại: ….. Bé lợn?

Bài 4: Viết phép tính mê thích hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 cái kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Chiếc kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả nhị lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng đúng theo phiếu bài xích tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số bự nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhỏ nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thời trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan bao gồm 2 cái cây viết chì, mẹ mua thêm vào cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm:

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp các số đã cho

a, Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: …………………………………………….

b, Theo máy tự từ to đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một vài biết rằng đem số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số đề nghị tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số tức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục với … 1-1 vị

Số tức tốc sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục cùng … đối kháng vị

Chủ đề 2: Độ dài với đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo các số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 20 gồm …. Chục cùng …. đơn vị.

Số 17 gồm …. Chục cùng …. đơn vị.

Số 9 gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ không tính phạm vi 100

Phần chắc chắn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số cần điền vào khu vực chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ bao gồm 19 trái táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền lốt hoặc số tương thích vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhì gà mẹ ấp nở ra được tổng cộng 24 kê con, biết rằng gà mẹ trước tiên ấp nở được số con kê con bằng số nhỏ nhất tất cả hai chữ số. Hỏi gà bà mẹ thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ cùng kim dài chỉ phút.Khi kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đồng hồ đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 cần ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút sẽ được giờ yêu thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ đeo tay để được giờ phù hợp hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ thời trang chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 trong giờ.

Em bắt buộc vẽ thêm kim đồng hồ thời trang như sau:

*

Dạng 3: xác minh giờ ứng cùng với các vận động trong ngày.

Tùy vào từng hoạt động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: từ bỏ 6 giờ đồng hồ sáng mang đến 7 giờ phát sáng em đã dậy, tiến công răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang lại 10 giờ, em sẽ học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: từ 11 giờ đến 1 tiếng chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em gia nhập thể thao, tắm rửa gội.

Giờ tối: trường đoản cú 6 giờ đồng hồ tối, em bước đầu ăn tối, học bài hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những tin tức mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp những nắm được các chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 nhé