Nhằm mục đích giúp chúng ta chưa có tay nghề làm kế toán ngân hàng hoàn toàn có thể biết được một vài nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng giatri.edu.vn đã Tổng hợp một trong những mẫu bài bác tập nhiệm vụ kế toán bank có câu trả lời lời giải các bạn cùng tham khảo nhé.Bạn đang xem: Tổng hợp một số trong những mẫu bài xích tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có giải đáp lời giải


*

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán bank có câu trả lời lời giải

Nếu bạn chưa chắc chắn kế toán trong ngân hàng cần thao tác làm việc gì có thể tham khảo thêm bài viết: Mô tả các bước kế toán ngân hàng

Nghiệp vụ kế toán 1:

A/Trả lãi trước

B/Trả lãi định kỳ(Trả lãi 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng)

Lời giải:

A/Trả lãi trước

Nợ Tk 1011:50.000.000-1.380.000 = 48.620.000

Nợ Tk 3880: 50.000.000*0,9%*92/30 =1.380.000

Có Tk 4232: 50.000.000

31/5 NH hạch toán phẩn ngã lãi trả trc vào CP lãi

Nợ Tk 8010 :50.000.000*0,9%*31/30=465.000

Có Tk 3880 :50.000.000*0,9%*31/30=465.000

30/6 NH hạch toán phẩn bổ lãi trả trc vào CP lãi

Nợ Tk 8010 :50.000.000*0,9%=450.000

Có Tk 3880 :50.000.000*0,9%=450.000

16/7 KH rút trước hạn ta tính lãi như sau:

Lãi KH đã nhận được :1.380.000

Lãi KH thực nhận dc:50.000.000*0,3%*72/30 = 360.000

Vậy NH Hạch toán như sau :

Nợ Tk 4232: 50.000.000

Có Tk 1011: 50.000.000

Số tiền khách hàng phải nộp lại là 1.380.000-360.000= 1.020.000

Nợ 1011: 1.020.000

Có 3380: 465.000

Có 8010: 450.000+465.000-360.000= 555.000

Hàng tháng NH hạch toán phẩn ngã lãi trả trc vào CP lãi như trên

Nợ Tk 4232:50.000.000

Có Tk 1011:50.000.000

31/8 NH hạch toán lãi yêu cầu trả:

Nợ Tk 8010: 50.000.000 * 0.9%*31/30=465.000

Có Tk 4913 50.000.000 * 0.9%*31/30=465.000

Số lãi Kh nhận ra 5/8 > 9/9 là 50.000.000 * 0.3%*35/30 = 175.000

N 4232 : 50.000.000

N 4913 : 175.000

C 1011 :50.175.000

NH ghi nhận giảm chi tiêu lãi vẫn dự chi:

N 4913:290

C 8010: 465.000 – 175.000=290.000

B/Trả lãi định kỳ(Trả lãi 1 tháng 1 lần vào trong ngày cuối tháng)

Nghiệp vụ kế toán 2:

Tài liệu 1: số dư thời điểm đầu kỳ của vài ba tài khoản:

– thông tin tài khoản 111 120.000.000 đồng

– thông tin tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) 260.000.000 đồng

– thông tin tài khoản 131( doanh nghiệp An Hòa) 149.700.000 đồng

– thông tin tài khoản 331( doanh nghiệp Hòa Huy) 173.500.000 đồng

Tài liệu 2: vào kỳ có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1) công ty vay thời gian ngắn 300.000.000 đồng, sử dụng để bổ sung cập nhật vốn gớm doanh. Cong ty đã nhận được giấy báo gồm về số chi phí vay ngắn hạn.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán ngân hàng có đáp án

2) công ty nhận bởi tiền gởi ngân hàng của chúng ta An Hòa là 149.700.000 đồng về số tiền nợ kỳ trước. Công ty đã nhận được giấy báo tất cả của ngân hàng.

3) Công mua 2000 kg nguyên vật dụng liệu, giá giao dịch thanh toán 66.000.000 đồng, có 10% thuế GTGT, thanh toán giao dịch bằng gửi khoản. Vật liệu đã nhập kho đủ. Ngân sách vận chuyển thanh toán bằng tiền phương diện là 2.000.000 đồng, thuế GTGT là 10%

4) doanh nghiệp xuất kho bán một số thành phẩm có giá thực tiễn xuất kho là 60.000.000 đồng, giá thanh toán là 99.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT , người tiêu dùng đã giao dịch thanh toán tiền mua sắm và chọn lựa bằng chuyển khoản.

6) doanh nghiệp xuất quỹ tiền khía cạnh thanh chi phí điện thực hiện tại phân xưởng cung ứng 12.100.000 đồng, tất cả 10% thuế GTGT.

Xem thêm: Chấm Dứt Hợp Đồng Không Xác Định Thời Hạn Là Gì ? Please Wait

7) Thu hồi những khoản nự nên thu về bán hàng kỳ trước , bởi tiền phương diện nhập quỹ là 15.000.000 đồng. Thu hồi tạm ứng đưa ra không hết bởi tiền khía cạnh nhập quỹ, số tiền 2.000.000 đồng.

Yêu cầu:định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Giải

Vay ngắn hạn

1) Nợ 1121 300.000.000

Có 311 300.000.000

Thanh toán nợ

2) Nợ 1121 149.700.000 (Tiền gởi ngân hàng)

Có 131(An Huy) 149.700.000

Mua đồ dùng liệu

3a) Nợ 152 60.000.000

Nợ 133 6.000.000

Có 1121 66.000.000

Chi phí tổn vận chuyển

3b) Nợ 152) 2.000.000

Nợ 133 200.000

Có 1111 2.200.000

Giá vốn mặt hàng bán

4a) Nợ 632 60.000.000

Có 155 60.000.000

Ghi dấn doanh thu

4b) Nợ 1121 99.000.000 (Tiền gởi ngân hàng)

Có 511 90.000.000

Có 3331 9.000.000

Thanh toán cho tất cả những người bán

5) Nợ 331(Thanh Bình) 173.500.000

Có 1121 (Tiền nhờ cất hộ ngân hàng) 173.500.000

Chi tổn phí phát sinh

6) Nợ 627 11.000.000

Nợ 133 1.100.000

Có 1111 12.100.000

Thu hồi nợ bán hàng và tiền trợ thời ứng là tiền mặt

7) Nợ 1111 17.000.000

Có 141 2.000.000

Có gồm 131 15.000.000

Nghiệp vụ kế toán tài chính 3:

Nhận được báo tất cả của NHNN về số tiền nhưng kho bội bạc đã đưa vào TK của NH nước ngoài Thương: 4 tỷ. Số tiền này chính phủ ủy thác mang đến NH khiến cho vay theo kế hoạch trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã quyết toán giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong những số đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại thiết yếu NH: 300tr, chuyển khoản qua ngân hàng qua TTBT trả mang đến Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr nhằm trả lương cùng tiền thuê nhân công. NH nhận ra 5tr tổn phí ủy thác của cục tài bao gồm chuyển vào TKTG tại NHNN. Trong số phí này, yêu cầu nộp thuế hóa đơn đỏ 10%.– Khi thừa nhận uỷ thác:

Nợ 1113: 4.000.000.000

Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay vốn nhận của bao gồm phủ)

– Khi quyết toán giải ngân cho khách hàng hàng:

Nợ 359: 600.000.000

Có 4211.CTY XD N: 300.000.000

Có 5012 : 200.000.000

Có 1011 : 100.000.000

– Khi thông tin cho NH uỷ thác:

Nợ 4412: 600.000.000

Có 459: 600.000.000

– Đồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư chi tiêu theo phù hợp đồng thừa nhận uỷ thác)

– Lệ giá thành uỷ thác:

Nợ 1113 : 5.000.000

Có 714 : 4.500.000

Có 4531 : 500.000 ( thuế VAT)

Nghiệp vụ kế toán 4:

Hạch toán:

Lãi = 200 *6,7% *3/12=3,35 triệu

Tổng số tiền nhận được= 200+ 3,35= 203,35 triệu

Nợ 4913: 3,35 triệu

Nợ 4232.3t.NT: 200 triệu

Có 1011: 203,35 triệu

25/4 25/5 25/6 25/7 25/10

20/6

-Ngày 27 hàng tháng bank tính lãi dự chi. Số ngày đang đựơc ngân hàng tính lãi dự bỏ ra = 33 ngày ( 25/4 à 27/5)

Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu)

-Khách hàng rút trước hạn, tính theo lãi ko kì hạn.25/4à20/6= 56 ngày.

Lãi thực trả =100* 3,4%*56/360 = 0,5289 (triệu)

số dư chi nên hoàn = 0,6316 – 0,5289 = 0,1027 (triệu)

Định khoản:

– Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000

Có 1011: 100.000.000

– Nợ 4913: 528.900

Có 1011: 528.900

– Nợ 4913: 102.700

Có 801: 102.700

Nghiệp vụ kế toán 5:

-Khi quý khách gửi tiền:

Nợ 1011: 100.000

Có 4232.3T.TVL: 100.000

– ngân hàng tính lãi dự trả:

Lãi dự trả: 100.000*0.67%*42 (ngày)/30=938

Lãi dự trả tháng thứ nhất tiên:

Nợ 801: 938

Có 4913: 938

Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670

Lãi dự trả tháng lắp thêm 2:

Nợ 801: 670

Có 4913: 670

Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670

Nợ 801:670

Có 4913: 670

Tổng lãi dự trả: 938+670+670=2278

100.000*0.67%*92/30=2054,67

Định khoản:

-Lãi nhập vốn:

Nợ 4913 : 2054,67

Có 4232.12T.TVL: 2054,67

– khách hàng rút lãi :

Nợ 4913: 223,33 (2278-2054,67)

Có 801: 223,33 (giảm đưa ra do khoản dự chi lớn hơn thực chi)

Nợ 801: 297,66

Có 1011: 297,66

-Khách sản phẩm rút vốn:

Nợ 4232.12T.TVL: 102054,67 (100.000+2054,67)

Có 1011 : 102054,67

Nghiệp vụ kế toán 6:

– Số chi phí thực gửi: = 600tr/(1+0,5%*12)=566,04tr

– Số tiền lãi hoàn toàn có thể nhận được lúc đến hạn là: 600tr-566,04tr=33,96tr

– Tại thời điểm phát hành:

Nợ 1011: 566,04tr

Nợ 388 (Chi chi phí chờ phân bổ) : 33,96tr

Có 4232.12T.OB: 600tr

-Định kỳ mặt hàng tháng phân chia lãi vào ngân sách (từ tháng đầu tiên đến mon 9)

Nợ 801: 2,83tr (33,96tr/12T)

Có 388: 2,83tr

-Đến hết tháng 9 thì NH đã phân bổ được 2,83*9=25,47tr, còn 8,49tr không phân bổ

-Khách mặt hàng rút trước hạn. Tính theo lãi không kì hạn 0,3%/tháng.

– Số tiền lãi thực nhận: 566,04tr*0.3%*9=15,28tr

– Số tiền quý khách nhận được ngày 12/7 là: 600tr+15,28-33.96=581,323tr

Định khoản:

-Khách sản phẩm rút chi phí mặt:

Nợ 4232.12T.OB:566,04tr

Nợ 801 : 15,28

Có 1011: 582,159tr

– Hạch toán phần lãi:

Nợ 4232.12T.OB: 33,96tr

Có 388: 8,49tr

Có 801: 25,47tr (thoái chi)

Nghiệp vụ kế toán 7:

Định khoản:

Nợ 1011: 20tr

Có 79 : đôi mươi tr

Xuất 971: 20tr

Nợ 8822: 100tr

Có 219: 100tr

Trên đấy là bài viết Tổng hợp một số mẫu bài bác tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải lời giải nếu như khách hàng cần tham khảo thêm về nhiệm vụ kế toán ngân hàng thủ thuật làm kế toán rất có thể tham gia một khóa học kế toán thực hành trên giấy hóa đơn thực tiễn của trung tâm

giatri.edu.vn chúc bạn học tập và làm cho tốt công việc kế toán ngân hàng

Nếu có ngẫu nhiên thắc mắc liên quan cần giải đáp chúng ta vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ tư vấn miễn phí: 1900 6246