Nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí số lượng địa chỉ cửa hàng IPv4 hiện nay nay, đang bị hao dần vì số lượng visitor Internet ngày càng các nên biện pháp được đưa ra để hạn chế và khắc phục là chia nhỏ add IP.Bạn vẫn xem: lí giải chia địa chỉ ip

I. Phân chia subnet

Để có thể chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều mạng bé bằng nhau, người ta thực hiện mượn thêm một số bit mặt phần host để làm phần mạng, các bit mượn này được gọi là các bit subnet. Tùy thuộc vào so bit subnet mà có thể phân tách được số lượng mạng nhỏ khác nhau với kích cỡ khác nhau.Bạn vẫn xem: các dạng bài bác tập về chia add ip

Các bài toán vào Subnetting:

Bài toán xuôi:

Cho trước một địa chỉ mạng với các yêu thương cầu: 

Số subnet phân tách được bao nhiêu?Số host bên trên một subnet là bao nhiêu?Trong một subnet:Địa chỉ mạng là gì?Địa chỉ host đầu tiên?Địa chỉ host cuối cùng?Địa chỉ broadcast?Subnet mask tương ứng với mỗi mạng con?

Phân tích bài toán:

Gọi n là số bit mượn và m là số bit phần host.Số subnet có công thức sau: 2nSố host bên trên một subnet: 2m – 2Bước nhảy = 28-nVới mỗi subnet:Địa chỉ mạng: Octet bị mượn bội số với bước nhảy.Địa chỉ host đầu: Địa chỉ network +1Địa chỉ host cuối: Địa chỉ broadcast -1Địa chỉ broadcast: Địa chỉ mạng kế tiếp -1Địa chỉ mạng kế tiếp: Địa chỉ mạng trước + bước nhảySubnet mask tương ứng: Subnet mask ban đầu + n
n (số bit mượn)12345678
Bước nhảy1286432168421

 

Ví dụ 1: Thực hiện phân tách mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host.

Bạn đang xem: Bài tập chia mạng con có lời giải

Số bit mượn: n=2

Số bit host: m=6

=> phân tách được 4 subnet mỗi subnet có 62 host

Với mỗi subnet:

Subnet 1Subnet 2Subnet 3Subnet 4
Địa chỉ mạng192.168.1.0192.168.1.64192.168.1.128192.168.1.192
Địa chỉ host đầu192.168.1.1192.168.1.65192.168.1.129192.168.1.193
Địa chỉ host cuối192.168.1.62192.168.1.126192.168.1.190192.168.1.254
Địa chỉ broadcast192.168.1.63192.168.1.127192.168.1.191192.168.1.255

 

Ví dụ 2: Thực hiện phân chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host. (Ở ví dụ 2 này mình làm theo cách khác để các bạn ko muốn học theo kiểu công thức như trên thì có thể tham khảo thêm)

Với các bit mượn là “00

192.168.1.00000000 -> 192.168.1.0/26 Địa chỉ network

192.168.1.00000001 -> 192.168.1.1/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.00111110 -> 192.168.1.62/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.00111111 -> 192.168.1.63/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “01

192.168.1.01000000 -> 192.168.1.64/26 Địa chỉ network

192.168.1.01000001 -> 192.168.1.65/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.01111110 -> 192.168.1.126/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.01111111 -> 192.168.1.127/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “10

192.168.1.10000000 -> 192.168.1.128/26 Địa chỉ network

192.168.1.10000001 -> 192.168.1.129/26 Địa chỉ host đầu

….

10111110 -> 192.168.1.190/26 Địa chỉ host cuối

Với các bit mượn là “11

192.168.1.

Xem thêm: Cách Đọc Suy Nghĩ Người Khác Qua Ánh Mắt, Đọc Suy Nghĩ Qua Ánh Mắt Người Đối Diện

11000000 -> 192.168.1.192/26 Địa chỉ network

192.168.1.11000001 -> 192.168.1.193/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.11111110 -> 192.168.1.254/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.11111111 -> 192.168.1.255/26 Địa chỉ broadcast

Nhận xét:

Với mỗi dải bit mượn, ta chia ra được một subnet. Ở ví dụ trên, vì mượn 2 bit đề nghị t chia được 22 subnet tương ứng với 2 bit nhị phân (00,01,10,11).

Phần network lúc này bao gồm phần network gốc cộng thêm các bit mượn. Địa chỉ IP lúc này có 26 bit network chứ không phải 24 bit như trước nữa yêu cầu số prefix – length sẽ là /26. Subnet mask vào trường hợp này sẽ là “11111111.11111111.11111111.11000000” ở dạng nhị phân, tốt là 255.255.255.192 ở dạng thập phân.

Các bit phần host (ở phía trên là 6 bit cuối) sẽ chạy từ một dãy địa chỉ gồm các bit 0 (000000 – 6 bit 0)đến một dãy địa chỉ gồm các bit 1 (111111 – 6 bit 1). Tổng giá trị có thể có của một dãy nhị phân 6 bit là 26 giá trị. Ta bỏ ra hai giá trị 000000 (là địa chỉ network) và 111111 (là địa chỉ broadcast) thì số lượng địa chỉ dùng được cho host của một subnet là 26 – 2 = 62 địa chỉ.

Như vậy, bằng cách mượn 2 bit của phần host, ta đã chia network 192.168.1.0/24 thành 4 subnet và mỗi subnet này có 62 host.

Các subnet được chia ra là 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 và 192.168.1.192/26.

2. Bài toán ngược:


*

Bài toán ngược

Trên bài toán ta thấy yêu thương cầu phân tách ít nhất 5 subnet cần ta có công thức 2n >= 5 và số host lớn nhất trong mạng là trăng tròn host cần ta có 2m – 2 >= 20 và ta có thêm n + m = 8. Giải hệ bất phương trình bên trên ta được kết quả n = 3 và m = 5 (có m và n rồi ta giải tiếp như bài toán xuôi thôi, các bạn tự giải tiếp nhé)

II. VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

Với phương pháp phân tách như trên ta chỉ có thể chia một mạng lớn thành các mạng nhỏ bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, việc chia đều như vậy không thể đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch IP đến sơ đồ mạng.
*

Sơ đồ ví dụ về yêu cầu phân tách subnetTrên sơ đồ này, người quản trị được yêu cầu dùng một mạng 192.168.1.0/24 để quy hoạch IP mang lại tất cả các subnet trên sơ đồ.Để có thể thực hiện được yêu thương cầu này, mạng 192.168.1.0/24 cần phải được chia thành các mạng con có kích thước không bằng nhau. Các subnet kích thước lớn hơn sẽ được sử dụng mang lại các mạng có số lượng host lớn và các subnet có kích thước nhỏ sẽ được sử dụng đến các mạng có kích thước nhỏ.
*

Chia subnet VLSM

Hình trên giới thiệu một phương án chia subnet không rất nhiều nhau đáp ứng nhu cầu được yêu thương cầu đưa ra của sơ trang bị mạng. Bên trên sơ thiết bị này , rất có thể thấy :

Mạng LAN với 72 host được gán cho subnet 192.168.1.0/25 . Subnet này sử dụng 25 bit mạng với 7 bit host. Cùng với 7 bit host, subnet này có tổng cộng 27 – 2 = 126 host, hoàn toàn đáp ứng đầy đủ số lượng IP mang lại mạng LAN 72 host.Mạng LAN cùng với 60 host được cấp cho cho dải IP 192.168.1.128/26 . Subnet này còn có 26 bit mạng và 6 bit host. Cùng với 6 bit host, subnet này có tổng cộng 26 – 2 = 62 host, đáp ứng một cách đầy đủ số lượng IP đến mạng LAN 60 hostPhân tích tương tự rất có thể thấy các subnet này đều đáp ứng đủ số host trên các mạng của những router.

Phương pháp phân chia một mạng thành đều subnet có kích cỡ không rất nhiều nhau được triển khai ở ví dụ trên được gọi là cách thức chia subnet VLSM (Variable Length Subnet Mask). Một sơ vật dụng VLSM là một sơ đồ tồn tại các subnet của cùng một mạng sử dụng những subnet-mask có chiều dài nuốm đổi, hay hoàn toàn có thể nói, là có số prefix-length không giống nhau.

III. Summary (Tóm tắt địa chỉ)

Nếu kĩ thuật phân chia subnet tiến hành chia một mạng lớn thành nhiều mạng bé dại (subnet) thì kĩ thuật tóm tắt địa chỉ cửa hàng (summary) lại thực hiện gộp những mạng nhỏ dại thành một mạng lớn

Nguyên lý của chuyên môn summary:

192.168.|000000|00.0

192.168.|000000|01.0

192.168.|000000|10.0

192.168.|000000|11.0

Ở octet đồ vật 3, các add này còn tương đương nhau thêm được 6 bit nữa. Vậy địa chỉ cửa hàng network mà bao trùm cả 4 add network đang cho sẽ có phần network bao gồm octet thiết bị 1, octet thứ 2 và thêm 6 bit giống nhau cơ nữa. Cho những bit còn lại làm phần host và clear bọn chúng về 0, ta sẽ có được được add network summnary yêu cầu tim là 192.168.0.0/22. Network 192.168.0.0/22 sẽ bao trùm cả 4 network sẽ cho.