Theo quy định của bộ Chính trị, Tổng bí thư, quản trị nước, Thủ tướng bao gồm phủ, quản trị Quốc hội là những chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt.

Bạn đang xem: 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt là ai


Thường trực Ban túng thiếu thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của bộ Chính trị về hạng mục chức danh, chức vụ chỉ đạo và tương tự của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Theo kết luận của Bộ chủ yếu trị, chức danh, chức vụ chỉ huy và tương đương của hệ thống chính trị từ tw đến cơ sở gồm 3 nhóm.

Một là, nhóm chức danh, chuyên dụng cho lãnh đạo cốt yếu và lãnh đạo v.i.p của Đảng, nhà nước và chiến trận Tổ quốc. Trong đó, Tổng bí thư, chủ tịch nước, Thủ tướng chủ yếu phủ, quản trị Quốc hội là 4 chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt.


*

Từ trái qua phải: Thủ tướng Phạm Minh Chính, quản trị nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng, quản trị Quốc hội vương Đình Huệ trên một kỳ họp Quốc hội (Ảnh: Nhật Bắc).Lãnh đạo cao cấp của Đảng, bên nước và mặt trận Tổ quốc gồm: sở tại Ban túng bấn thư; Ủy viên Bộ thiết yếu trị; Ủy viên Ban túng bấn thư; quản trị Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án tòa án Tối cao, Viện trưởng VKSND về tối cao, Phó quản trị nước, Phó Thủ tướng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Hai là, nhóm chức danh, công tác thuộc diện Bộ bao gồm trị, Ban túng thiếu thư quản lí lý. Chức danh, dịch vụ thuộc diện Bộ bao gồm trị cai quản chia thành 3 bậc.

Bậc 1 gồm: Ủy viên trung ương chính thức (Ủy viên tw dự khuyết đang phụ trách vị trí công tác nào thì được xác xác định trí đồ vật bậc với hưởng những chế độ, chế độ theo dịch vụ đang công tác); trưởng phòng ban đảng ở Trung ương; Giám đốc học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh; Tổng chỉnh sửa Báo Nhân Dân, Tổng biên tập Tạp chí cộng sản; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bậc 2 gồm: bộ trưởng liên nghành và thủ trưởng ban ngành ngang bộ; công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước; Tổng kiểm toán Nhà nước; Trưởng tổ chức triển khai chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó quản trị - Tổng Thư ký kết Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; bí thư tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực ở trong Trung ương; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó túng thư Thành ủy TP.HCM; chủ tịch HĐND, ubnd TP Hà Nội, TP.HCM; Phó nhà nhiệm Ủy ban chất vấn Trung ương.

Xem thêm: Số Lượng Khách Du Lịch Đến Việt Nam Năm 2017, Ngành Du Lịch Năm 2017 Với Sự Phát Triển Ấn Tượng

Bậc 3 gồm: quản trị Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; quản trị Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; chủ tịch Ủy ban quản lý vốn bên nước trên doanh nghiệp: tgđ Thông tấn thôn Việt Nam; tgđ Đài ngôn ngữ Việt Nam; tổng giám đốc Đài tivi Việt Nam.

Các chức danh do Ban túng thư thống trị cũng chia thành 3 bậc. 

Bậc 1 gồm: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị đất nước Hồ Chí Minh; Phó Tổng chỉnh sửa Báo Nhân Dân; Phó Tổng biên tập Tạp chí cùng sản; Phó quản trị Ủy ban tw MTTQ Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó nhà nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Phó nhà nhiệm văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án tòa án nhân dân Tối cao: Phó Viện trưởng VKSND tối cao. 

Bậc 2 gồm: lắp thêm trưởng, phó thủ trưởng cơ sở ngang bộ; Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước; Phó Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước; Phó trưởng những tổ chức chủ yếu trị - làng hội làm việc Trung ương; túng thư sở tại Trung ương Đoàn; Phó túng thiếu thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực trực thuộc Trung ương; quản trị HĐND, chủ tịch UBND tỉnh tp trực trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban đánh giá Trung ương; giám đốc Nhà xuất bản Chính trị giang sơn Sự thật; công ty tịch những hội quần chúng vị Đảng, công ty nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, bên nước; Trợ lý trực thuộc Ban bí thư.

Bậc 3 gồm: Viện trưởng Viện phân tích lập pháp ở trong Ủy ban thường vụ Quốc hội; người đứng đầu Đại học nước nhà Hà Nội, người đứng đầu Đại học đất nước TP.HCM; tổng giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội Việt Nam; Trưởng Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh; quản trị Ủy ban giám sát tài bao gồm quốc gia; Phó chủ tịch Ủy ban cai quản vốn bên nước trên doanh nghiệp; Thẩm phán toàn án nhân dân tối cao Tối cao, Kiểm gần kề viên VKSND về tối cao.

Ba là, nhóm chức danh, phục vụ thuộc diện cung cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chức năng quản lý. 

Nhóm này tất cả có những cấp: Tổng cục trưởng và tương đương; Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Vụ trưởng cùng tương đương; Phó Vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng với tương đương; Phó trưởng phòng cùng tương đương; cán cỗ xã, phường, thị trấn.

Bộ chính trị yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc trung ương quán triệt và thực hiện tóm lại của Bộ bao gồm trị; chịu trách nhiệm thường xuyên rà soát, sắp đến xếp những chức danh, công tác theo phân cấp cho quản lý bảo đảm an toàn đồng bộ, thống tốt nhất với danh mục do Bộ chính trị ban hành. Đồng thời bảo đảm an toàn sự kế thừa, bình ổn của tổ chức bộ máy, chỉ điều chỉnh những địa điểm thật sự bất hợp lý và phải chăng hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhận nhiều phục vụ thì rước chức vụ tối đa đề xác định chức danh lãnh đạo.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an tw xây dựng đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, cai quản lý, chỉ đạo trong Quân team nhân dân cùng Công an nhân dân đảm bảo đáp ứng yêu thương cầu, trách nhiệm của Quân đội, Công an; đồng bộ, thống nhất với những chức danh, chức vụ chỉ huy và tương đương trong khối hệ thống chính trị. Ban tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan tương quan thẩm định, trình Bộ bao gồm trị coi xét, quyết định nội dung này.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng cơ quan chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thành hệ thống lao lý và chế độ về vị trí công tác, số lượng chức danh, chuyên dụng cho cán bộ và bảng lương chức vụ đồng hóa với bảng hạng mục chức danh, chức vụ chỉ huy và tương đương trong khối hệ thống chính trị bởi vì Bộ chủ yếu trị ban hành./.